Intervensjoner (WP4)

Vi knytter kunnskap til praksis gjennom endringsorienterte intervensjoner.

Logo

 

Pågående forskningsprosjekter

  • Ung klimaledelse
    Omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom økt medvirkning fra barn og unge
  • Spillet om klima (partnerledet prosjekt)
    Kvalifiseringsprosjekt ‘spillet om klima’
  • Hovinbyen - Breivoll fabrikker

Avsluttede forskningsprosjekter

Praktiske verktøy

I samarbeid med våre samarbeidspartnere - eksempelvis; ikke statlige organisasjoner, kommuner og videregående skoler - skal vi utvikle og igangsette aktiviteter som kan bidra til å oppnå reduserte utslipp og bærekraftig energiomstilling på en inkluderende måte. Vi samler inn, analyserer og implementerer teoretisk og praktisk innsikt fra de øvrige arbeidspakkene, ved å gjennomfører en rekke intervensjoner, med mål om å utvikle verktøy og metoder som kan brukes av prosjektets deltaker. Aktivitetene vil i sin natur være basert på testing, utforskning og eksperimentering. Målet er ikke bare å bygge videre kunnskap men også å skape faktisk samfunnsnyttig endring i form av reduserte klimagassutslipp og sosial inkludering.

Sentrale tema

Sentrale problemstillinger vi utforsker i denne arbeidspakken knyttes til hvordan man kan tilrettelegge for å utvikle styrings- og planleggingspraksiser som sikrer en sosialt inkluderende energiomstilling. Vi vil utforske hvordan digitalt materiale kan støtte og tilrettelegge for medvirkning og samskaping og hvordan vi best kan gå frem får å dokumenterer og analyserer kunnskap og erfaringer fra gjennomførte intervensjoner.


Med dette ønsker vi å fremme bærekraft og borgerskap på timeplanen; øke samarbeidet på tvers av skoler, kommuner og lokale aktører for å fremme læring, samt utvikle strategier for sosial innovasjon og medvirkning. Kort sagt har vi som mål å bidra med kunnskap om sosialt inkluderende klimatiltak som virkelig monner.

Publisert 3. feb. 2020 10:45 - Sist endret 17. nov. 2022 13:27