Arbeidspakker

Publisert 3. feb. 2020 10:44

Energiforbruk henger tett sammen med utforming av byer og urbane regioner. Hverdagslige praksiser og forbruksmønstre formes i takt med utvikling av boligområder, næringsliv, tjenester og infrastruktur. Vi setter søkelyset på energiomstillingen i utformingen av byregioner og de sosiale implikasjonene den får.