Arbeidspakker

Publisert 3. feb. 2020 10:43

I denne arbeidspakken ønsker vi å sette søkelyset på hvilke krefter som former den elektriske fremtiden i Norge og hvilke sosiale implikasjoner en slik energiovergang medfører.

Publisert 3. feb. 2020 10:44

Energiforbruk henger tett sammen med utforming av byer og urbane regioner. Hverdagslige praksiser og forbruksmønstre formes i takt med utvikling av boligområder, næringsliv, tjenester og infrastruktur. Vi setter søkelyset på energiomstillingen i utformingen av byregioner og de sosiale implikasjonene den får.

Publisert 23. jan. 2020 09:32

Hvordan kan norske kommuner omstille seg til lavutslippssamfunnet på en sosialt inkluderende måte?

Publisert 3. feb. 2020 10:45

Arbeidspakke fire knytter kunnskap til praksis gjennom endringsorienterte intervensjoner.

Publisert 3. feb. 2020 10:46

Hva slags lærdom kan vi trekke ut av erfaringer og forskning i Durham, England, med hensyn til energirettferdighet og kommunenes rolle i energiomstilling?