Prosjekter

Publisert 27. nov. 2019 10:54

Hvordan kan man utvikle nye, bærekraftige boformer som både er energieffektive og som ivaretar sosiale hensyn?

Publisert 27. nov. 2019 10:52

Myndighetene i Norge holder på å utvikle nye prinsipper for prising av strøm (nettleien), såkalte effekttariffer, men måten disse skal utformes på er omdiskutert.