Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond lyser ut en prisoppgave annet hvert år. Prisen går til et originalt, skriftlig arbeide om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering.

Utlysning

Se utlysningen for 2022. Innleveringsfristen var 15. juni.

Prisen deles ut i forbindelse med Arne Næss Symposium 25-26. august 2022.

Om stiftelsen

Peter Wessel Zapffe er en av Norges mest betydelige filosofer. Hans doktoravhandling Om det tragiske er utgitt i flere opplag.

Han skrev også lærebøker i logikk og dramaturgi, foruten et par skuespill og utallige artikler og essays. Ellers var han en aktiv miljøverner og dyktig fjellklatrer. 

Zapffe og hans ektefelle Berit hadde ingen livsarvinger og testamenterte alt de eide til Universitetet i Oslo. Les mer om Peter Wessel Zapffe i Store norske leksikon

Universitetet i Oslo vedtok i 2010 å opprette stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond, med Unifor som forvalter av stiftelsen. I 2014 var avkastningen blitt så stor at en pris for første gang kunne utlyses.

Besvarelsene vil bli vurdert av en komite bestående av professor Inga Bostad, professor Dag O. Hessen og førsteamanuensis Anna Smajdor, alle fra Universitet i Oslo.

 

Kontaktperson

Gitte Egenberg ved Senter for utvikling og miljø
gitte.egenberg@sum.uio.no
+47 228 58987

Les mer

Publisert 17. des. 2021 08:36 - Sist endret 16. nov. 2022 09:27