Zappfe-prisen

Prisen vil deles ut i forbindelse med Arne Næss Symposium 25-26. august 2022.

Bildet kan inneholde: kjeve, statue, skulptur, løve, gjøre.

Photo: wikipedia commons 

Innleveringsfristen er 15. juni 2022.

Prisen skal være et originalt arbeid, ca. 50 000 anslag inkludert mellomrom. Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.

Tidligere innsendte prisoppgaver kan sendes inn på nytt.

Prisbeløpet er på NOK 100 000.

Besvarelsene vil bli vurdert av en komite bestående av representanter fra Universitet i Oslo.

Prisutdelingen vil bli markert ved en seremoni høsten 2022. 

Søknaden sendes elektronisk til Gitte Egenberg ved Senter for utvikling og miljø
gitte.egenberg@sum.uio.no
 

For spørsmål om utlysningen, ta kontakt med Gitte Egenberg.

Emnet for prisoppgaven

Emnet for prisoppgaven skal ifølge Peter Wessel Zapffes ønske "centreres om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering".

Primære type temaer for oppgaven:

  • Etisk vurdering av individuelle, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved reproduksjon og populasjonsvekst.

Andre mulige type temaer for oppgaven:

  • Etisk vurdering av reproduksjonsteknologi
  • Etisk vurdering av svangerskapet, fødsel og abort, gjerne i et kjønnsteoretisk perspektiv
  • Eksistensiell tematikk i tilknytning til de ovennevnte temaene

De etiske vurderingene bør trekke på en bred filosofisk argumentasjon. Emnet må gjerne belyses ut fra Zapffes perspektiv.


Om stiftelsen

Bildet kan inneholde: hund, mynt, kjøtteter, nikkel, kunst.Peter Wessel Zapffe er en av Norges mest betydelige filosofer. Hans doktoravhandling Om det tragiske er utgitt i flere opplag. Han skrev også lærebøker i logikk og dramaturgi, foruten et par skuespill og utallige artikler og essays. Ellers var han en aktiv miljøverner og dyktig fjellklatrer. Zapffe og hans ektefelle Berit hadde ingen livsarvinger og testamenterte alt de eide til Universitetet i Oslo. Les mer om Peter Wessel Zapffe i Store norske leksikon

Universitetet i Oslo vedtok i 2010 å opprette stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond, med Unifor som forvalter av stiftelsen. I 2014 var avkastningen blitt så stor at en pris for første gang kunne utlyses.

Les mer om Berit og Peter Wessel Zapffes fond her

 

Publisert 17. des. 2021 13:01 - Sist endret 17. des. 2021 13:03