Utlysning: Zapffe-prisen tar i mot prisoppgaver

Prisen vil deles ut i forbindelse med Arne Næss Symposium 25-26. august. Frist: 15. juni.

Bildet kan inneholde: kjeve, statue, skulptur, løve, gjøre.

Photo: wikipedia commons 

Utlysning

Prisen skal være et originalt arbeid, ca. 50 000 anslag, inkludert mellomrom. Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.

Tidligere innsendte prisoppgaver kan sendes inn på nytt.

Besvarelsene vil bli vurdert av en komité bestående av representanter fra Universitetet i Oslo.

Prisbeløpet er på NOK 100 000.

Prisen vil deles ut i forbindelse med Arne Næss Symposium 25-26. august.

Frist: 15. juni 2022.

Send inn prisoppgave

Besvarelsen sendes elektronisk til
Gitte Egenberg ved Senter for utvikling og miljø
gitte.egenberg@sum.uio.no

For spørsmål om utlysningen, ta kontakt med Gitte Egenberg.

Emnet for prisoppgaven

Emnet for prisoppgaven skal ifølge Peter Wessel Zapffes ønske "centreres om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering".

Primære type temaer for oppgaven:

  • Etisk vurdering av individuelle, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved reproduksjon og populasjonsvekst.

Andre mulige type temaer for oppgaven:

  • Etisk vurdering av reproduksjonsteknologi
  • Etisk vurdering av svangerskapet, fødsel og abort, gjerne i et kjønnsteoretisk perspektiv
  • Eksistensiell tematikk i tilknytning til de ovennevnte temaene

De etiske vurderingene bør trekke på en bred filosofisk argumentasjon. Emnet må gjerne belyses ut fra Zapffes perspektiv.


Om Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Bildet kan inneholde: hund, mynt, kjøtteter, nikkel, kunst.Peter Wessel Zapffe er en av Norges mest betydelige filosofer. Zapffe og hans ektefelle Berit testamenterte alt de eide til Universitetet i Oslo.

Universitetet i Oslo vedtok i 2010 å opprette stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond, med Unifor som forvalter av stiftelsen. I 2014 var avkastningen blitt så stor at en pris for første gang kunne utlyses.

Publisert 17. des. 2021 13:01 - Sist endret 18. mai 2022 14:07