Harald Bøckman

Emeritus
Bilde av Harald Bøckman
English version of this page
Telefon +47-22858954
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO

Faglige interesser

 • Kinas politiske kultur
 • Ikke-kinesiske regionale kulturer i Kina
 • Kinas utviklingsstrategi
 • Forestillinger om Kinas fortid og framtid
 • Kinesisk litteratur

Bakgrunn

Bøckman (f. 1945) er cand. philol. fra Universtitet i Oslo. Han studerte ved Beijing-universitetet fra 1976 til 1977, og var Senior Fulbright Fellow ved Cornell University 1983-85. Han har videre vært forskningsstipendiat ved Universitetet i Oslo og forsker ved Nordisk institut for Asienforskning og Fredsforskningsinstituttet i Oslo. Fra 1996 har han vært forsker ved SUM, med spesielt ansvar for å koordinere Nettverk for Asiastudier. Fra 2016 til 2019 var Bøckman Visiting Senior Fellow ved London School of Economics and Political Science.

Les full CV her.

Verv

 • En av initiativtakerne til å danne Nordisk forening for Kinastudier i 1991.
 • Leder for Nordisk forening for Kinastudier 1993-95.
 • Styremedlem i Europeisk forening for Kinastudier 1992-94.
 • Generalsekretær i Europeisk forening for Kinastudier 1994-96.
 • Bøckman er mye brukt som foredragsholder i akademiske, offentlige og private fora, og er en flittig bidragsyter til radio og fjernsyn, aviser og tidsskrifter.
   
Emneord: Kina, Asianettverket, Kinesisk politikk, Kinesisk kultur

Utvalgte publikasjoner

Bøker

1. «I sentrum av periferien: Tai-domenet Sipsong Banna i Yunnan - Historie, politikk og samfunn i en grenseregion. Oslo: Østasiatisk institutt, UiO, Occasional Papers no. 4, 1983 247 pp.

2. Handbok om Kina. Oslo: Næringslivskurset ved Universitetet i Oslo 1986, 232 pp.

3. Det politiske spillet om Kinas framtid. Refleksjoner ved et epokeskifte. Oslo: Cappelens Brennpunkt-serie 1995, 88 pp.

4. Kunsten å krige, etter Sun Zi, og andre utvalgte innskrifter og tekster om krigføring i det gamle Kina. Oversettelse, utvalg, forord, etterord og illustrasjoner. Gyldendal 1999, 144 pp. Nyutgitt 2006.

Litterære oversettelser og gjendiktninger

1. Kina forteller. Utvalg, redigering, innledning og deloversetting. Oslo: Den norske Bokklubben 1984, 624 pp.

2. Arvingene. Hverdag etter Mao. Utvalg, redigering, innledning og deloversetting. Oslo: Aschehoug 1988, 326 pp.

3. Gå mot vinteren. Gjendiktninger av den kinesiske poeten Bei Dao, samt etterord. Solum 2000. 127 pp.

4. Åndefjellet, av den kinesiske Nobelprisvinneren i litteratur, Gao Xingjian. Oversettelse pluss etterord. Aschehoug 2002. 619 pp. Med Baisha Liu.

5. Et menneskes hellige bok, av Gao Xingjian. Oversettelse pluss etterord. Aschehoug 2004, 464 pp. Med Baisha Liu.

6. Wo zhanzhe, wo shoudeliao (Eg stend, eg tek det). Åtti dikt av Olav H. Hauge i kinesisk gjendiktning. Beijing: Zuojia chubanshe (Det kinesiske forfatterforlaget) 2009. 127 pp.
Med Xi Chuan og Baisha Liu.

7. Kvinnestemmer i Kinas eldste poesi. Gjendiktning, utvalg, innledning, kommentarer og etterord. Bokvennen 2011, 144 pp.

8. Arvingene, av Yu Hua. Aschehoug, 2012, 719 pp.

9. Kinesisk Litteratur på Norsk litteraturfestival 2015. Redigert og gjendiktet utvalg av de kinesiske forfatterne Bi Feiyu, Bei Dao, Xi Chuan, Zhai Yongming og Wang Yin. Utgitt av Litteraturfestivalen, 2015, 59 pp.

10. Den sjuende dagen, av Yu Hua. Aschehoug, 2016, 238 pp.

Publiserte vitenskapelige artikler

1. «The Yunnan Tai-Domain of Sipsong Banna from the Asiatic Mode of Production to the Socialist Mode of Production», i Proceedings from the XXVII Congress of the European Association of Chinese Studies, 1980. Zürich 1982 (1980), pp. 195-206.

2. «The Typology of the Naxi Tomba Script», i Chiao Chien and Nicholas Tapp, eds.: Ethnicity and Ethnic Groups in China. Hongkong: Chinese University of Hongkong 1989, pp. 149-56, 251-52.

3. «Yunnan Trade in Han Times: Tribute, Transit and Trivia», i Hællquist, K.R., ed.: Asian Trade Routes. London: Curzon 1991, pp. 174-80, 270-71 og 288-89.

4. «The Brewing Ethnic Conflicts in China and Their Historical Background», i Rupesinghe, King and Vorkunova, eds.: Ethnicity and Conflict in a Post-Communist World. The Soviet Union, Eastern Europe and China. London and N.Y.: Sage 1992, pp. 182-98.

5. «Shizhaishan [Shih-chai-shan]», i The Grove Dictionary of Art, Vol. 28, p. 618. London: Macmillan, 1996.

6. «Informal Chinese Politics: Society in the State», i Forum for Development Studies, no. 2, 1996: 307-25.

7. «Introduction», i World Development nr. 8 (august) 1998, pp. 1529-33 (med Desmond McNeill).

8. «Introduction», i Forum for Development Studies nr. 1, 1998, pp. 3-6.

9. «China’s Development and Model Thinking», i Forum for Development Studies nr. 1, 1998, pp. 7-37.

10. «Kinesisk innen- og utenrikspolitikk», i Buen, Jørund og Torill M. Våge, red.: Oppsummering av Kina-seminar. Oslo: Norsk Kinaforum Nyhetsbrev, 1998, pp. 10-21.

11. «China Deconstructs? The Future of the Chinese Empire-State in a Historical Perspective», i Brødsgaard, Kjeld Erik and David Strand, eds.: Reconstructing Twentieth Century China. State Control, Civil Society and National Identity. Oxford: Clarendon Press, 1998, pp. 310-46.

12. “Kunsten å krige – En tekst for enhver tid”, i Kunsten å krige, etter Sun Zi … (se nr. 4 under Bøker), pp. 9-15.

13. ”Etterord”, i Kunsten å krige, etter Sun Zi … (se nr. 4 under Bøker), pp. 99- 115.

14. “Bei Dao (Zhao Zhenkai)”, i Gå mot vinteren … (se under nr. 3 under Oversettelser og gjendiktninger), pp. 121-27.

15. “Village Compacts (Xiang Gui Min Yue) and their Historical Antecedents”, i The International Symposium on Villager Self-Government and Rural Social Development in China. (Xiang gui min yue ji qi lishi yuanyuan). Collection of Papers in English. Beijing: Ministry of Civil Affairs and The Carter Center, 2001, pp. 13-23. 

16. ”Environmental Consciousness Among Ethnic Minorities in Yunnan, China. Traditional Local Agreements and their Modern Reappearance”. I Straub, Andrea, comp.: Institutions, Livelihoods and the Environment. Change and response in Mainland Southeast Asia. København: NIAS, 2001, pp. 169-86.

17. “Etterord”, i Åndefjellet (se nr. 4 under Oversettelser og gjendiktninger), pp. 620-26.

18. “Etterord” i Et menneskes hellige bok (se nr. 5 under Oversettelser og gjendiktninger), pp.
 461-64, med Baisha Liu.

19. ”Kinesiske gravskikker under Han-dynastiet”, i Historie, nr. 1, 2005, pp. 8-17.

20. ”De store kinesiske sjøreisene på 1400-tallet”, i Historie, nr. 3, 2005, pp. 16-28.

21. “Historiesyn og historiografi i det tjuende århundrets Kina”, i  Kompendium for Eldre globalhistorie, UiO, 2005, 7 pp.

22.  ”Nuowei 20 shiji jiechu shiren Aolafu H. Haoge (1908-1994)” (”Norges prominente dikter i Det tjuende århundret, Olav H. Hauge (1908-1994)”), i Wo zhanzhe, wo shoudeliao, (se nr. 6 under Oversettelser og gjendiktninger) pp. 1-6. 

23. ”Innledning: Hvem synger, hvem dikter? I Kvinnestemmer i Kinas eldste poesi (se nr. 7 under Oversettelser og gjendiktninger), pp. 13-18.

24. ”Noen særtrekk ved poesien i denne antologien”, i Kvinnestemmer i Kinas eldste poesi (samme sted), pp. 133-44. 

25. ”China and the Study of Political Culture – A Survey and a Consideration”, i Festschrift in honor of Torbjörn Lodén, Orientaliska studier 138, 2014, pp. 5-17.

26. ”Livet etter døden i dagens Kina”, i Den sjuende dagen, av Yu Hua. Aschehoug, 2016, pp. 235-38.

Utvalgte antologibidrag:

1. «Om kvinners levekår i det gamle Kina», i Orientens kvinner (Kvinnenes kulturhistorie, bind III). Oslo: Aschehoug 1988, pp. 15-26.

2. «Kvinnepoeter i det gamle Kina», ibid., pp. 32-34.

3. «Det kvinnelige elementet i kinesiske skrifttegn», ibid., pp. 39-41.

4. «Qiu Jin - opprører mellom to tidsaldre», ibid., pp. 53-55.

5. «Kina fra maoisme til nasjonalisme», i Bekkevold, Jo-Inge og Torstein Hjellum, red.: Den kinesiske utfordringen. Oslo: Tano forlag, 1997, pp. 98-113.

6. «Den kinesiske litterære scenen: Fra ideologisk minefelt til manus på auksjon», i Bekkevold og Hjellum, red., som ovenfor, pp. 221 – 235. Med Baisha Liu.

7. ”China Today – and Tomorrow?” i Lie, Merete, Ragnhild Lund and Gard H. Hansen, eds.: Global Intersections: Norwegian Companies in China. Høyskoleforlaget, 2008, pp. 23-42.

Forskningsrapporter

1. «Report to the Library of Congress on Findings in the LC Naxi Collection». 1985, 5 pp.

2. «Report to the Asian Division, Library of Congress, on Research in the Collection of Na-khi (Naxi) ms, March 30-31, 1987». 1987, 2 pp.

3. «Naxi Studies in China». 1987, revidert 1988, 35 pp.

4. “A Historical Sketch of Sinology in Norway”, in Chinese Studies in the Nordic Countries, EACS Survey No. 3, 1994, pp. 57-60.

5. «Kina - menneskerettigheter og politisk kultur», i Mål og midler i norsk menneskerettighetspolitikk, utgitt av UDs rådgivende menneskerettighetsutvalg, 1996, pp. 13-21.

6. «Finnes det en kinesisk utviklingsmodell? Ny innsikt fra et forskningsprosjekt», til NFRs fagkonferanse på Randsvangen, 5. november 1996, 7 pp.

7.  ”Kinesiske institusjoner som samarbeidspartnere: Deres virkelighet og vår”. Foredrag på SIUs erfaringsseminar om Kinasamarbeid, HiO, 12.10. 2005. 13 pp.

Upubliserte konferanse- og seminarpapirer:

1. «On the Nature of the Nanzhao State». 28th Congress of the European Association of Chinese Studies, Cambridge, juli 1982. 24 pp.

2. «The Huayangguo zhi - China’s Earliest Extant Gazetteer». 29th Congress of the European Association of Chinese Studies, Tübingen, september 1984. 31 pp.

3. «The Grammatology of the Naxi Tomba Script». 13th International Congress of Anthropological and Ethnological Studies, Zagreb, juli 1988, 18 pp.

4. «From Traditional Order to Modern Ethnic Conflicts in China». 13th General Conference of the International Peace Research Association, Groeningen, juli 1990, 56 pp.

5. «Notes on the Genre Origin of the fangzhi». 32th Congress of the European Association of Chinese Studies, Leiden, september 1990. 40 pp.

6. «Shishi yu qixiang: ‘Naxi’ he ‘Mosuo’ mingcheng de lishi yuanqi». International Conference on Yi-Burmese Studies, Xichang, Sichuan, China, august 1991. 8 pp. 
(Kinesisk kortversjon av nr. 1 under Upubliserte vitenskapelige arbeider, se nedenunder).

7. "The Multi-State System of Ancient China". NIAS-seminar, 8. februar 1994.

8. "The Historical Emergence of Chineseness: Naming Exercises and Historical Projections". NIAS-seminar, 24. mai, 1994.

9. “Zhonghua minzu - Towards a Supra-National Chinese Identity?” NIAS Conference on Comparative Approaches to National Identity in Asia, København, mai 1994, 30 pp.

10. ”Guanxi, klientelisme og klikkvesen - spesialverktøy i kinesisk politikk». SUM-seminar 2. november 1995, 15 pp.

11.”Is There a Chinese Model for Development?». Forskningsrådets fagkonferanse 17. nov. 1995, 12 pp.

12. “Was and Is China a Patrimonial State?». Seminaret Conceptualizing Politics and Administration in Third World Countries: Orientalism or Universalism?, arrangert av SUM, 12. desember 1995, 9 pp. 

13. “Ancient China - The Exemplary ‘Ancient Nation’?». International Workshop on Nation, Culture and Character in China, Oslo, 2. - 4. juni, 1996, 32 pp.

14.  “The Construction of China as ‘Central’ - Shang through Han». 11th Conference of the European Association of Chinese Studies, Barcelona, 4.-7. september, 1996, 11 pp.

15. ”Klassisk kinesisk poesi og moderne norsk - felles menneskelig erfaring eller begrepsmessig shanghaiing?». Norsk oversetterforenings høstseminar, Åsgårstrand, 28 september, 1996. 6 pp.

16. «A World Order of its Own: Aspects of Inner and Outer in Ancient China». Nordisk historikerkongress, Tampere, Finland, 7.-11. august, 1997, 25 pp. 

17. "Modern State Capacity and Traditional Statecraft (Jingshi) Thinking". International Conference on the Modernization in Asia and China 1860-1960, arrangert av International
Institute of Asian Studies i Leiden og Center for Studies of World Modernization Processes ved Beijing-universitetet, Beijing  9. - 12. mars, 1997, 20 pp.

18. “Ideological Time in China”. Time and Society in Modern Asia, workshop organisert av Nordisk institutt for Asien-studier (NIAS) og International Institute of Asian Studies (IIAS),  København 18.-20. juni, 1998, 11 pp.

19. «The Return of the Yellow Emperor: Political Mythmaking in Contemporary China». 12th Conference of The European Association of Chinese Studies, Edinburgh, 10. - 13. september 1998, 12 pp.

20. “Yunnan minzu quyu zizhi diqu xin faxian beike wenshuzhong baohu shengtai huanjingde chuantong fagui (”Traditional Regulations on Environmental Protection in Recently Discovered Stelae Inscriptions in Autonomous Areas in Yunnan.”).  Norsk-kinesisk symposium om minoritetslovgivning, Huhhot, Indre Mongolia, 24. august 2000,  11 pp.

21. “Dangjin Zhongguo jicengde zhengshide yu zhenzhengde zizhiquan: cun gui min yue yi xiguanfa de congxian” (“Formal and Real Autonomous Power on the Grass-root Level in China Today: The Village Compacts (cun gui min yue) and the Reappearance of Customary Law”). Norsk-kinesisk symposium om minoritetslovgivning, Kunming, Yunnan, 16. november 2001. 6 pp.

22. “The Re-emergence of Village Compacts (Xiang gui min yue) in the Chinese Countryside.” 16th Conference of The European Association of Chinese Studies, Heidelberg, 28. august, 2006, 26 pp. 

23. “Innovation for sustainability in China: Is wisdom possible?” Sustainability for the 21st Century - Rethinking Paradigm Shifts in Governance, Culture and Business, University Centre, Dubrovnik 27. 9. – 1. 10, 2010. 17 pp.

24. “The Orientalists’ Holiday: The Eigth Congress of Orientalists in Stockholm and Christiania in 1889”. The Tenth Conference of the Nordic Association of Chinese Studies, Oslo, 17.-19. juni, 2011.

25. “Chinese official and scholarly representations of the maritime expeditions under Zheng He in connection with the 600th anniversary in 2005.” Zheng He's Maritime Voyages (1405-1433) and China's Relations with the Indian Ocean World from Antiquity, University of Victoria, British Columbia, 22.-24. august, 2014.

26. ”The ’Inner’ (内) and ’Outer’ (外) in Chinese History.” Keynote Lecture a the Nordic  Association of Chinese Studies’ Biannual Conference, Bergen, 13. juni, 2019.

Upubliserte vitenskapelige arbeider

1. «Who Names Whom: Naxi and Mosuo Between Free Fantasy and Historical Evidence». Ms. 1985, 36 pp. 

2. “Kinesisk er ikke vanskelig - bare litt vrient.” Introduksjon til moderne standard kinesisk. Ms. 1991, 35 pp.

3. ”The New Text and the Old Text Schools.” Ms. 1992, 35 pp.

4.”Customary Law, Local Knowledge, and Autonomy Legislation in China”. Ms. 2002, 30 pp.

5. “Bibliography, Explanations and Partial Translation of Inscriptions and Documents on Local Traditional Regulations and Laws Concerning Environmental Protection in Areas Which Today Constitute Autonomous Regions in Yunnan”. Ms. 2000, 31 pp. Med Wang Ningsheng.

6. ”’Autonomy’ in Chinese Political Thinking”. Ms. 2001, 49 pp.

Fagoversettelse

5000 år kinesisk kunst. Utstillingskatalog for Henie Onstad kunstsenter, 1995. 190 pp, inkl. ill.

Organisering av større paneler, seminarer og konferanser 

1. Burma-dag i Universitetets aula. Fredspris-seminar i samarbeid med Per Kværne og Hallvard Kåre Kuløy. Oslo, 9. desember 1991.

2. International Workshop on Migration, Mobility and Labor Relations in China. Samarbeid mellom FAFO og Nettverk for Kina-forskning. Med Børge Bakken og David Drury. Oslo,  29. - 30. mai, 1995.

3. International Workshop on Nation, Culture and Character in China, Oslo, 2. - 4. juni, 1996. Arrangert av Nettverk for Kina-forskning.

4. Søkelys på Øst-Timor. Fredspris-seminar i Universitetets Aula, UiO. Oslo, 9. desember 1996. Nettverk for Stillehavsasia-studier.

5. Nordisk forskerseminar om den økonomiske krisa i Asia: Miracle, Design and Disaster? - The Crises of the East and Southeast Asian Economies and their Causes. (med Desmond McNeill). Oslo, 23. - 24. januar, 1998. Nettverk for Stillehavsasia-studier.

6. «Chinese Nationalism - Premodern and Modern». Panel på International Convention of Asian Scholars, Noordwijkerhout, Nederland, 25. - 28. juni 1998 (Med Brunhild Staiger og Joanna Waley-Cohen).

7. Nasjonal fagkonferanse om Stillehavsasia-studier i Norge (med Eldar Bråten). Bergen, 18. - 19. januar, 1999. Nettverk for Stillehavsasia-studier.

8. Asia 2000 (NORASIA I). Den første norske konferansen om Asiastudier. Sundvolden, 5.-7. juni, 2000. Nettverk for Stillheavsasia-studier.

9. NORASIA II. Den andre norske konferansen om Asiastudier. NTNU, 29.-31. august, 2002. Nettverk for Asiastudier i samarbeid med Arena utviklingsforskning, NTNU.

10. NORASIA III. Den tredje norske konferansen om Asiastudier. CMI, 9.-11. september, 2004. Nettverk for Asiastudier i samarbeid med Universitetet i Bergen og CMI.

11. NORASIA IV. Den fjerde norske konferansen om Asiastudier. Sundvolden, 8.-10- september 2006. Nettverk for Asiastudier. 

12. NORASIA V. Den femte norske konferansen om Asiastudier, offisielt kalt ”Asian Creativity", NTNU, 12.-16. november 2008. Samarbeid med Nordisk Institutt for Asiastudier og Japan-programmet ved NTNU. 

13. NORASIA VI. Den sjette norske konferansen om Asiastudier. Universitetet i Oslo, 12-14. desember, 2011. Arrangert av Nettverk for Asiastudier.

Utvikling og organisering av forskerkurs

1. Scandinavian Summer Course: Research Methods in Pre-Modern Chinese History. Oslo, 19. - 27. juni 1990 (Med Don Wagner).

2. Nordisk forskerkurs i moderne kinesisk historie og samfunn, arrangert av komité under Nordisk forening for Kina-studier. Blomvåg, 4. - 11. juni 1994 (med bl.a. Torstein Hjellum).

3. Nordisk ‘tutor’ ved Nordic-European Workshop on Asian Studies (NEWAS), organisert av NIAS og Oxford University. Oxford, 8.-11. april 1999.

4. Norsk medlem av styringsgruppa for “China in the World”, EU-finansiert postgraduate sommerskole i perioden 2006-2009 arrangert av universitetene i Bristol, Leeds, Nanjing og Oslo. Hvert kurs hadde ca. 50 deltakere fra Europa, Kina Australia og Nord-Amerika. Kurset i 2006 fant sted ved Universitetet i Nanjing, 2007 i Leeds, 2008 i Bristol, og 2009 i Oslo. Hovedtema i Oslo, der undertegnede var faglig og organisasjonsmessig ansvarlig, var ”China Global: Nation, State, and Ethnicity.”

Forskernettverk

1. State and Society in East Asia Network. 1993-96. Internasjonalt forskernettverk ledet av Kjeld Erik Brødsgaard, Københavns universitet. Vanlig medlem.

2. Nettverk for Kina-forskning. 1994-96. Sammen med Odd Arne Westad, Nobelinstituttet og Børge Bakken, NIAS. Initiativtaker.

3. Nettverk for Stillehavsasia-studier/Asia-studier. 1996 - 2015. Opprettet av norske Asia-forskere. Koordinator. 

Redaksjonelt arbeid

1. Kina Forteller, se nr. 1 under Oversettelser og gjendiktninger.

2. Arvingene - hverdag etter Mao, se nr. 2 under Oversettelser og gjendiktninger.

3. Redaktør, sammen med Pamela Price og Arild Engelsen Ruud: tematisk del av Forum for Development Studies no. 2, 1996, pp. 211-375.

4. Redaktør, sammen med Desmond McNeill: Special Section: Viewpoints on the Asian Financial Crisis, i World Development nr. 8 (august), 1998, pp. 1529-1609. Fem artikler  av hhv. Robert Wade, Ha-Joon Chang, Jomo K.S., Laurids Lauridsen og Richard Robison og Andrew Rosser, samt Introduction av Bøckman og McNeill.

5. Redaktør av Forum for Development Studies no. 1, 1998: Assessing China’s Development: Modern Means, Chinese Ways. Artikler av Harald Bøckman, Leong H. Liew, Flemming Christiansen, Maria Edin, Kristen Nordhaug og Jørund Buen. 206 pp.

6. Kunsten å krige, se nr. 4 under Bøker.

7. Wo zhanzhe, wo shoudeliao, se nr. 6 under Oversettelser og gjendiktninger. 

8. Kvinnestemmer i Kinas eldste poesi, se nr. 7 under Ovesettelser og gjendiktninger. 

Kurs- og læremiddelutvikling, etc.

1. «Kina», hovedfagskurs i statsvitenskap ved UiO, utviklet sammen med Odd Arne Westad og gitt første gang høsten 1995. Revidert og gitt igjen høsten 1997.

2. «Asia», hovedfagskurs i statsvitenskap ved UiO, utviklet sammen med Kristen Nordhaug og Olle Tørnquist. Høsten 1999.

3. ”India og Kina”, hovedfagskurs i statsvitenskap ved UiO, utviklet sammen med Olle Tørnquist. Høsten 2001.

4. «Sentralasia-seminaret ved UiO», opprettet og drevet sammen med Pål Kolstø og Jørn Holm Hansen fra 1994-96.

5. ”Kinesisk samfunn og politikk” (KIN1501), ved UiO, 2004 - 2007.

6. ”Kinesisk historie” (KIN1503) ved UiO, 2004 - 2007.

7. ”Kinesisk sakprosa”, (KIN2110) ved UiO, 2005.

8. ”Introduction to Modern China: Culture and Society and Politics and Economy”. Todelt sommerkurs for nordiske studenter, arrangert av Det nordiske senteret ved Fudan-universitetet i Shanghai. Juli 2002, 2004 og 2005. 

9. Foreleser ved Forsvarets høgskole, Forsvarets stabsskole og Krigsskolen om Kina og klassisk kinesisk krigskunst.

10. 40 artikler om forskjellige aspekter ved kinesisk historie, samfunn og kultur til nettbasert kurs i kinesisk for videregående i regi av Nasjonal digital læringsarena (NDLA), 2016-17: 

Noen utvalgte nyere bokmeldinger

1. Review of Ross Terrill: The New Chinese Empire and What It Means for The World. The China Journal, no. 53, Jan. 2005, pp. 248-50.

2. ”Formann Maos nye klede”. Bokmelding av Jung Chang and Jon Halliday: Mao. The Unknown Story. I Dag og Tid, 18.11. 2005.

3.” Hvordan tenkes det i Kina?” Bokmelding av Mark Leonard: What does China Think? Klassekampen, 2008.

4. “Legender og historier fra Kina”. Bokmelding av Torbjørn Færøviks Midtens Rike: En vandring i Kinas historie. Klassekampen, oktober 2009.

5. “Hva skjer når Kina tar over verden?” Essay om Martin Jacques’ When China Rules the world: The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World. Klassekampen, februar 2010.

6. “Mye rusk i ambisiøs Kina-bok”. Bokmelding av Stein Ringens Det perfekte diktatur. Kina i dag. Aftenposten, 18.7. 2017.

7. ”Xi Jinpings autokratiske pragmatisme”. Bokmelding av Sun Heidi Sæbøs Kina – Den nye supermakten. Jakten på Xi Jinping og det moderne Kina. Dag og tid, 14. 7. 2019.

Noen utvalgte nyere kronikker og populærartikler

1. ”Hvem var egentlig Mulan? Disney besøker Kina.” Artikkel i Historie nr. 1, 1999, s. 6-10.

2. ”Kinesisk kulturoffensiv med bismak.” Kronikk i Dagbladet 20.8.2007

3. ”Liu Xiaobo – mannen og hans gjerninger.” Kronikk i Klassekampen i des. 2010

4. ”Myter om Tiananmen.” Kronikk i Klassekampen 4. juni 2014

5. ”Moderne kinesisk poesi. Fra ’obskurantisme’ til poesi-apper.” Artikkel til Norsk litteraturfesival på Lillehammer i 2015. 

6. ”Å gjøre kineserne til laks.” Artikkel i Klassekampen 6. april 2017

7. ”Liu Xiaobo - den sorte hånd.” Artikkel i Klassekampen 22. juli 2017

8. ”Fanget av Nobelprisen – norske myndigheter må ta ansvar for Liu Xia.” Kronikk i Aftenposten 2. juli 2018 

9. ”Skandale om uigurenes situasjon ikke tas opp av den norske delegasjonen.” Kronikk i Aftenposten 10. oktober 2018

10. ”Dunhuang – lyset i ørkenen.” Artikkel i Klassekampen 15. oktober 2018

11. ”Den nye ungdommen i 1919.” Artikkel i Klassekampen 4. mai 2019

12. ”Beundret, mistenkeliggjort og hatet. Hvem er den kinesiske ’flaggermuskvinnen’?” Kronikk i Aftenposten 24. april 2020

13. ”Viltkjøtt og syndebukker.” Artikkel i Klassekampen 20. mai 2020

14. ”Svusj – så er problemet løst.” Artikkel i Klassekampen 18. juli 2020

15. ”Utenriksminister Wang Yi hyller president Xi. Slikt lover ikke godt.” Kronikk i Aftenposten, 27. august 2020

Lokalhistoriske bidrag

”Vollen – Askers ’Gosen’”, i Vollen fra fortid til nåtid, utgitt av Vollen Vel og Vollen historielag i 2013, s. 35-38.

”Litt om Vollen-områdets geologi. Hva er det vi ser, hva er det vi tråkker på?”, i Glimt fra Vollen – Vollen historielags årbok for 2013, s. 32-39.

”VUL 100 år – som alle andre, likevel annerledes”. Fire artikler om Vollen ungdomslag, i Glimt fra Vollen – Vollen historielags årbok for 2014, s. 19-43.

”Jens Evensen (1917-2004): For fulle segl – i Vollen og verden”, i Glimt fra Vollen – Vollen historielags årbok for 2017, s. 6-25.

”Borgersensmias endelikt – en sørgelig prosess”, i Glimt fra Vollen – Vollen historielags årbok for 2018, s. 154-59.

”Vollen i ei brytningstid – Anders Jacobsen Borgen (1789-1877) og hans etterkommene”, i Glimt fra Vollen – Vollen historielags årbok for 2019, s. 6-17.

”Bygdemagasin og sparebank i Asker”, i Glimt fra Vollen – Vollen historielags årbok for 2019, s. 18-25.

Publisert 15. aug. 2011 14:41 - Sist endret 27. sep. 2022 13:54