Personer med emneord «Klimaendringer»

Navn Telefon E-post Emneord
Alexander, Andreas Stipendiat +47-22856692 andreas.alexander@geo.uio.no Glasiologi, Kryosfære, Fjernanalyse, Isbre hydrologi, Klimaendringer
Asdal, Kristin Professor +47-22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Naturens politikk, Klimaendringer, Aktør-Nettverksteori, Ekspertise, Forskningspolitikk, Kunnskapsøkonomi, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Vitenskap og politikk
Bhattarai, Bikas Chandra Stipendiat b.c.bhattarai@geo.uio.no Klimaendringer, Hydrologi, Aerosoler
Hagen, Jon Ove Methlie Professor +47-22854038 j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, SVALI, Klimaendringer, Kryosfære
Humlum, Ole Professor emeritus +47-22855804 ole.humlum@geo.uio.no Glasiologi, Kryosfære, Klimaendringer, Permafrost, Geomorfologi
Kristiansen, Håvard Stipendiat +47-22855931 havard.kristiansen@geo.uio.no Permafrost, karbonsyklus, Klimaendringer
Kääb, Andreas Max Professor +47-22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Klimaendringer, Geomatikk, Geofarer, Permafrost, Kryosfære, Glasiologi, Fjernanalyse
Lefeuvre, Pierre-Marie Forsker +47-22856692 p.m.lefeuvre@geo.uio.no Isbre hydrologi, Fjernanalyse, Glasiologi, modellering, Klimaendringer
Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47-22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Permafrost, Klimaendringer, Kvartærgeologi, Glasiologi, Geomorfologi
Nuth, Christopher Postdoktor +47-22857251 christopher.nuth@geo.uio.no Fjernanalyse, Klimaendringer, Kryosfære, Glasiologi
Nykamp, Hilde +47-22841617 93285877 (mob) hildenyk@student.sv.uio.no Energipolitikk, Klimaendringer, Klimautfordringer, Fornybar energi, Innovasjonssystemer, Innovasjon
Rizzi, Jonathan +47-22855809 jonathan.rizzi@geo.uio.no Tørke, Flom, Klimaendringer, Geografiske Informasjonssystemer, Klima ekstremer
Røed, Lars Petter Professor emeritus l.p.roed@geo.uio.no Klimaendringer, Numerisk modellering, Oseanografi
Schellenberger, Thomas Postdoktor thomas.schellenberger@geo.uio.no Fjernanalyse, Snø, Klimaendringer, Geomatikk, Glasiologi, Kryosfære
Storelvmo, Trude Førsteamanuensis +47-22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Klima, Klimaendringer, atmosfærefysikk
Sælthun, Nils Roar Professor emeritus +47-22856767 +47-91859909 (mob) +47-91859909 n.r.salthun@geo.uio.no Flom, Vannressurser, Hydrologiske modeller, Hydrologi, Klimaendringer, Vannkraft
Tallaksen, Lena Merete Professor +47-22857214 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydroklimatologi, Hydrologiske modeller, Hydrologi, Tørke, Klimaendringer
Xu, Chong-Yu Professor +47-22855825 c.y.xu@geo.uio.no Hydrologiske modeller, Hydrologi, Klimaendringer