Personer med emneord «Klimaendringer»

Navn Telefon E-post Emneord
Anjum, Gulnaz Førsteamanuensis gulnaz.anjum@psykologi.uio.no Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Sosialpsykologi, Klimaendringer, Ekstremisme, Migrasjon, Kjønn, konfliktforskning, Fredsbygging
Asdal, Kristin Instituttleder +47 22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Naturens politikk, Klimaendringer, Aktør-Nettverksteori, Ekspertise, Forskningspolitikk, Kunnskapsøkonomi, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Vitenskap og politikk
Bakke, Sigrid Jørgensen Stipendiat s.j.bakke@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer, Tørke
Guriby, Marianne Universitetslektor +47 45607285 (mob) 45 60 72 85 marianne.guriby@nhm.uio.no Klimahuset, Ungdomsskole, Videregående, klimaendringer
Humlum, Ole Professor Emeritus ole.humlum@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Klimaendringer, Kryosfære, Permafrost
Krüger, Kirstin Professor kirstin.kruger@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Atmosfære-hav interaksjon, Atmosfære fysikk, Klima-kjemi interaksjon, Klima, Klimaendringer, Meteorologi, Jordsystemet
Kääb, Andreas Max Professor +47 22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47 22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glasiologi, Permafrost, Kvartærgeologi, Geomorfologi, Klimaendringer
Methlie Hagen, Jon Ove Professor Emeritus j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Milkoreit, Manjana Postdoktor manjana.milkoreit@sosgeo.uio.no Miljø og klima, Klimaendringer, Klimapolitikk, bærekraft, bærekraftig utvikling, Institusjoner, Ideologier, Vitenskap og politikk
Parmentier, Frans-Jan Forsker +47 22855814 f.j.parmentier@geo.uio.no Klimaendringer, Klima, Arktis, Karbonsyklus, Økohydrologi, Arktiske økosystemer, Permafrost
Røed, Lars Petter Professor Emeritus larspr@met.no Oseanografi, Klimaendringer, Numerisk modellering
Røraas, Solveig Gjørv s.g.roraas@nhm.uio.no Klimahuset, Ungdomsskole, Videregående, klimaendringer, bærekraft
Schellenberger, Thomas Forsker thomas.schellenberger@geo.uio.no Fjernanalyse, Glasiologi, Snø, Kryosfære, Geomatikk, Klimaendringer
Storelvmo, Trude Professor +47 22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi
Sælthun, Nils Roar Professor Emeritus +47 91859909 n.r.salthun@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Vannkraft, Vannressurser, Klimaendringer, Flom
Tallaksen, Lena Merete Professor +47 22857214 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Tørke, Hydroklimatologi, Klimaendringer
Xu, Chong-Yu Professor +47 22855825 c.y.xu@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer
Åkesson, Henning Førstelektor henning.akesson@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, Isbre, Havnivå, Geomorfologi