Personer med emneord «Evolusjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47-22851866 +47-93299849 (mob) j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Genetikk, Molekylærbiologi, Metagenomikk, Evolusjon
Brysting, Anne Krag Professor +47-22857577 a.k.brysting@ibv.uio.no Polyploidi, Hybridisering, Plantesystematikk, Fylogeografi, Evolusjon
Bøckman, Petter Universitetslektor +47-22851642 98466206 (mob) 98 46 62 06 petter.bockman@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Zoologi, Økologi, Evolusjon, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Cerca de Oliveira, José Stipendiat josece@nhm.uio.no Evolusjonsbiologi, Evolusjon, Speciation, Genetikk, Polychaeta, Cryptic, Biologi, Invertibrater, Genome, Populasjon
Elle, Ole Jacob Professor II oleje@ifi.uio.no Robotikk, Rekonfigurerbar maskinvare, Kunstig intelligens, Evolusjon, Adaptive systemer
Fossum, Sigbjørn Professor emeritus +47-22851213 sigbjorn.fossum@medisin.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Evolusjon, Genetikk og epidemiologi
Hagelberg, Erika Professor +47-22855324 erika.hagelberg@ibv.uio.no Menneskelig evolusjon, Bioarkeologi, Mitokondrielt DNA, Historisk DNA, Evolusjon
Hansen, Simen Gimle simenha@ifi.uio.no Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon, Kunstig intelligens, Robotikk, Adaptive systemer
Hansen, Thomas F Professor +47-22854521 t.f.hansen@ibv.uio.no Teoretisk Biologi, Evolusjon
Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47-90688254 (mob) k.b.haraldsen@ub.uio.no Botanikk, Evolusjon, Vitenskapelig kommunikasjon, Bibliotek, Cellebiologi, Biologi, EndNote
Hessen, Dag Olav Professor +47-22854553 95037899 (mob) 95037899 d.o.hessen@mn.uio.no Genomstørrelse, Økologisk støkiometri, Pelagiske næringsnett, Evolusjon, Klima, Økologi
Hestmark, Geir Professor +47-22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Johannessen, Lars Erik Overingeniør +47-22851801 l.e.johannessen@nhm.uio.no Seksuell seleksjon, Evolusjon, Genetiske ressurser, Spermiekonkurranse, Zoologi, Ornitologi, DNA strekkoding, Adferdsøkologi
Johnsen, Arild Professor +47 22851860 arild.johnsen@nhm.uio.no Systematikk, Artsdannelse, Spermiekonkurranse, Zoologi, Seksuell seleksjon, Evolusjon, Atferdsøkologi
Lampe, Helene Marie Professor +47-22854582 h.m.lampe@ibv.uio.no Etologi, Ornitologi, Evolusjon, Atferdsøkologi, Atferd
Lifjeld, Jan T. Professor +47 22851726 j.t.lifjeld@nhm.uio.no Biologi, DNA strekkoding, Evolusjon, Fugl, Kjønn og kjønnskonflikt, Spermier, Systematikk
Marthinsen, Gunnhild M Overingeniør +47-22851874 +47-99535482 (mob) g.m.marthinsen@nhm.uio.no Biologisk mangfold, Systematikk, Genetiske ressurser, DNA strekkoding, Evolusjon, Botanikk, Zoologi, Biodiversitet, NorBOL
Nordal, Inger Professor emeritus +47-22854665 inger.nordal@mn.uio.no Systematikk, Taxonomi, Fylogeografi, Biodiversitet, Nunatakk-teori, Evolusjon, Populasjonsgenetikk, Artsdannelse, Afrikansk flora, Fylogeni, NUFU Water Sciences project, Nordisk flora, Plantesystematikk, Enfrøbladet evolusjon, Biogeografi
Norendal, Jørgen Universitetslektor joen@ifi.uio.no Kunstig intelligens, Evolusjon, Rekonfigurerbar maskinvare, Adaptive systemer, Robotikk
Orr, Russell Forsker +47-22854510 russell.orr@ibv.uio.no Dinoflagellater, Toksiner, Evolusjon, Fylogeni
Samuelsen, Eivind Stipendiat eivinsam@ifi.uio.no Robotikk, Adaptive systemer, Kunstig intelligens, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Seierstad, Kristian S. Forsker +47-22851816 k.s.seierstad@ibv.uio.no Kryptiske arter, Fylogeografi, Mykologi, Evolusjon
Skogstrøm, Roar Universitetslektor +47-95849590 skogstrr@ifi.uio.no Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Robotikk, Kunstig intelligens, Evolusjon
Slagsvold, Tore Professor emeritus +47-22857538 tore.slagsvold@mn.uio.no Økologi, Atferdsøkologi, Ornitologi, Atferd, Evolusjon
Vøllestad, Asbjørn Professor +47-22854640 asbjorn.vollestad@ibv.uio.no Evolusjon, Fisk, Økologi, Ferskvann, Populasjonsgenetikk
Wiig, Øystein Professor +47 22851688 oystein.wiig@nhm.uio.no Systematikk, Økologi, Hvalross, Isbjørn, Pattedyr, Zoologi, Narhval, Evolusjon, Forvaltning, Effekter av klimaenedringer, Grønlandshval, Arktiske marine pattedyr, Hvithval
Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47-22854789 +47-92603952 (mob) +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Bioinformatikk, DNA sekvensering, Mikrobiologi, Evolusjon, Life Science, Genomer, Matforgiftning, Bioteknologi, Biologi, Livsvitenskap, Antibiotikaresistens, Molekylærbiologi, Biofilm