Personer med emneord «EKVA»

Navn Telefon E-post Emneord
Bergem, Ole Kristian Forsker +47-22844125 o.k.bergem@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Klasseromsforskning, EKVA
Björnsson, Julius Kristjan Forsker +47-22857719 +47-91134593 (mob) +47 91134593 j.k.bjornsson@ils.uio.no Nasjonale prøver, EKVA, Psykometri
Eriksen, Anna Seniorrådgiver +47-22844915 anna.eriksen@ils.uio.no EKVA
Frønes, Tove Stjern Forsker +47-22844397 t.s.frones@ils.uio.no Norskfaget, Læring og utdanning, EKVA, Fagdidaktikk, LEA, Læring og utdanning, Leseforståelse
Haavik, Ann Britt +47-22844160 a.b.haavik@ils.uio.no EKVA
Hatlevik, Ove Edvard Universitetslektor o.e.hatlevik@iped.uio.no EKVA, Læringsstrategier, Psykometri, Læring og utdanning, Motivasjon
Jensen, Ragnhild Engdal Stipendiat r.e.jensen@ils.uio.no EKVA
Kaarstein, Hege Forsker +47-22856602 hege.kaarstein@ils.uio.no Læring og utdanning, Undervisningskunnskap i matematikk, EKVA, TEDS-M, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, LEA
Kjærnsli, Marit Førsteamanuensis +47-22854153 +47-97726569 (mob) marit.kjarnsli@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning
Narvhus, Eva Kristin Seniorrådgiver +47-22856892 e.k.narvhus@ils.uio.no EKVA
Nilsen, Trude Forsker +47-22854817 trude.nilsen@ils.uio.no LEA, EKVA, TIMSS, Kvantitative utdanningsanalyser, Læring og utdanning, Læringsutbytte, skolemiljø, Undervisningskvalitet
Nortvedt, Guri Førsteamanuensis +47-22854332 guri.nortvedt@ils.uio.no EKVA, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Læring og utdanning
Pettersen, Andreas Forsker andreas.pettersen@ils.uio.no Matematikkdidaktikk, EKVA, Kvantitative utdanningsanalyser, PISA
Radišić, Jelena Forsker jelena.radisic@ils.uio.no EKVA, LEA
Roe, Astrid Seniorforsker +47-22844400 astrid.roe@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning, Fagdidaktikk
Rohatgi, Anubha Seniorrådgiver +47-22854048 anubha.rohatgi@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning, Skolemiljø, IKT og læring, LEA
Ryen, Jostein Andresen Seniorrådgiver +47-22858580 j.a.ryen@ils.uio.no EKVA
Skar, Morten Seniorrådgiver +47-22844416 morten.skar@ils.uio.no EKVA
Teig, Nani Forsker +47-22845837 nani.teig@ils.uio.no EKVA, Naturfagdidaktikk, Læring og utdanning