Personer med emneord «Undervisning»

Navn Telefon E-post Emneord
Aamodt, Siri Studiekonsulent 22856877 s.m.aamodt@iakh.uio.no historie, studieadministrasjon, eksamen, emner, master, undervisning, PECOS
Anderson, Astrid Seksjonsleder +47 22857170 +47 99250434 (mob) astrid.anderson@ub.uio.no Bibliotek, Sosialantropologi, Forskning, Undervisning, Papua Ny-Guinea, Melanesia
Bergstrøm, Rebecca Josefine Five Univ.bibliotekar +47-22859306 r.j.f.bergstrom@ub.uio.no Databaser, Bibliotek, Rettsvitenskap, Undervisning, E-bøker, Litteratursøk
Bjerkenes, Glenn Karlsen Hovedbibliotekar +47-22859176 g.k.bjerkenes@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Informasjonskompetanse, Innlån, Litteratursøk, Lån, Undervisning, Veiledning, Oria
Blindheimsvik, Katrine Rådgiver +47-22855627 +47 99011072 katrine.blindheimsvik@sai.uio.no Forskerutdanning, Studieveiledning, Emner, Undervisning, TP
Bollvåg, Anette Øwre Universitetslektor 95730302 a.o.bollvag@ibv.uio.no Skolelaboratoriet i biologi, Undervisning
Brunvoll, Lisette Berger Spesialbibliotekar +47-22844268 l.b.brunvoll@ub.uio.no Publikumsarbeid, Veiledning, Bibliotek, Undervisning
Danbolt, Karen Hovedbibliotekar +47-22859426 karen.danbolt@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Litteratursøk, Veiledning, Forskningsstøtte
Eikvar, Sissel Overingeniør +47-22851008 sissel.eikvar@medisin.uio.no Basware, Celledyrking, Laboratoriedrift, Molekylærbiologiske teknikker, Undervisning, Proteinanalyse, Bakteriearbeid
Engelstad, Svein Overbibliotekar +47-22844224 +47-95144745 (mob) s.a.engelstad@ub.uio.no Midtøsten, Undervisning, Kunsthistorie, Bibliotek, Ledelse
Flaten, Lars André Spesialbibliotekar +47-22859459 l.a.flaten@ub.uio.no Bibliotek, Fjernlån, Rettskilder, Kurs, Litteratursøk, Blogg, Undervisning, Publikumsarbeid
Fremstad, Ester Førstelektor +47-22857305 +47-41414620 (mob) +47-41414620 ester.fremstad@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Læring, Etikk, Danning, Undervisning, Universitetspedagogikk
Gjein, Gaute Konsulent gaute.gjein@medisin.uio.no Opplæring, Brukerstøtte, Undervisning, IKT og læring
Gullbekk, Eystein Univ.bibliotekar +47-22854952 eystein.gullbekk@ub.uio.no Bibliotek, Informasjonskompetanse, Sosiologi, Undervisning
Gundersen, Idun Spesialbibliotekar +47-22850096 +47 47374999 idun.gundersen@ub.uio.no EndNote, Undervisning, Bibliotek
Haslestad, Annicke Stranda Overingeniør a.s.haslestad@medisin.uio.no Innkjøper, HMS, kliniske studier, Molekylærbiologiske teknikker, Undervisning, Laboratoriearbeid, Analyse
Haug, Øystein Spesialbibliotekar +47-22844567 oystein.haug@ub.uio.no Undervisning, Litteratursøk, Bibliotek, Lån, EndNote, Veiledning
Helland, Solvor Horrig Rådgiver +47-22851131 s.h.helland@medisin.uio.no TP, Digital eksamen, Felles studentsystem FS, Undervisning, Studieadministrasjon, Eksamen
Helliesen, Kari Elisabeth Spesialbibliotekar +47-22845887 k.e.helliesen@ub.uio.no Katalogisering, Sophus Bugge, Bibliotek, Veiledning, Undervisning
Hellum, Marit Synnøve Senioringeniør 93411652 m.s.hellum@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Undervisning, Forskningsstøtte, Forskning
Jørgensen, Johan Aimo Soilammi Spesialbibliotekar +47-22859868 j.a.s.jorgensen@ub.uio.no Bibliotek, Samlingsarbeid, Undervisning
Jørgensen, Nina Marie Høyning Spesialbibliotekar +47-23015062 n.m.h.jorgensen@ub.uio.no Undervisning, EndNote, Bibliotek, Kurs, Litteratursøk
Kjernli-Wijnen, Sofie Seniorkonsulent +47-22854265 sofie.kjernli-wijnen@econ.uio.no Studieadministrasjon, Opptak, Emner, Undervisning
Kleven, Gunn Spesialbibliotekar +47-23074427 gunn.kleven@ub.uio.no Undervisning, Kurs, Bibliotek, Informasjonskompetanse, Litteratursøk
Landfald, Ørjan Flygt Universitetslektor +47-22855303 +47-97702706 o.f.landfald@iped.uio.no Pedagogikk, Undervisning
Langmyhr, Dag Universitetslektor 228 52450 957 48 539 dag@ifi.uio.no Undervisning, LaTeX, Programmeringsspråk, Lagring av dokumenter, Digital typografi
Lian, Hans Gunnar Slokvik Spesialbibliotekar +47-22859709 +47-41474171 h.g.s.lian@ub.uio.no Alma, Programmering, Innkjøp, Klassifikasjon, Tidsskrifter, EndNote, Zotero, Litteratursøk, Undervisning, Emneordsindeksering, Bibliotek, Forskningsstøtte
Lomell, Lars Seksjonssjef +47-22840703 92290101 (mob) 92290101 lars.lomell@link.uio.no audio-visuell formidling, økonomistyring, forskningsformidling, personal, organisasjonsutvikling, digitale læringsomgivelser, undervisning, ledelse, prosjektstøtte, strategi
Lund, Andreas Professor +47-22855068 andreas.lund@ils.uio.no Læring og IKT, Interaksjon, Design, Lærerrollen, Undervisning, digitale læringsomgivelser, Klasseromsforskning, Engelskdidaktikk, Lærerutdanning, Vurdering
Mosserud-Haavardsholm, Kaja Studieleder +47-22842207 kajaem@its.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Undervisning
Næss, Pål Aksel Professor II 00 +47-97788889 p.a.nass@medisin.uio.no Traumatologi, Barnekirurgi, Undervisning
Rinde, Tina Seniorkonsulent +47-22850303 tina.rinde@teologi.uio.no Undervisning, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Podcast, Innkjøp, Semesterstart, Infosenter, Timeplanlegging, Pensum, Studiewebredaktør, Tilrettelegging
Røine, Linda Kristin Seniorrådgiver +47-22844652 l.k.roine@medisin.uio.no Studiekvalitet, Eksamen, Studieplaner, Studieadministrasjon, Undervisning
Schive-Nielsen, Ingerid Hovedbibliotekar +47-22857851 ingerid.schive-nielsen@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Veiledning, Informasjonskompetanse, Undervisning, Kurs, Nettpublisering
Sivesind, Kirsten Førsteamanuensis +47-22857609 kirsten.sivesind@iped.uio.no Læreplanstudier, Pedagogikk, Undervisning, Utdanningspolitikk, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Straume, Ingerid Førstebibliotekar +47-22844269 ingerid.straume@ub.uio.no Akademisk skriving, Pedagogikk, Tverrfaglighet, Systematiske oversikter, Litteratursøk, Pedagogisk filosofi, Veiledning, Bærekraftig utvikling, Undervisning
Sverre, Kari Anette Rådgiver +47-22854353 k.a.sverre@medisin.uio.no Eksamen, Studieplaner, Undervisning, Studiekvalitet
Talleraas, Marie Johanne Førstekonsulent +47-22858217 +47-22858217 m.j.talleraas@sosgeo.uio.no Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Undervisning, Eksamen
Vik, Elisabeth Studiekonsulent +47-22854412 elisabeth.vik@sai.uio.no Studieadministrasjon Masterprogrammet, Undervisning, Eksamen, Tilrettelegging, Alumniforeningen, Arbeidslivsrelevans
Westbye, Hilde Avdelingsleder +47-22859888 hilde.westbye@ub.uio.no Litteratursøk, Bibliotek, Undervisning, Kurs, Informasjonskompetanse
Windingstad, Rannveig Hovedbibliotekar 22 85 47 88 +47 99 49 85 54 (mob) rannveig.windingstad@ub.uio.no Katalogisering, Innkjøp, Sophus Bugge, Undervisning, Veiledning, Litteratursøk, Bibliotek, Klassifisering
Wium, Kristin Seniorrådgiver +47-22851572 kristin.wium@medisin.uio.no undervisning, Studiekvalitet, Studieplaner, Studieadministrasjon