Personer med emneord «Sosiolingvistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Almenningen, Olaf +47-22854392 olaf.almenningen@iln.uio.no Norsk språk, Redaktør, Språkhistorie, Leksikografi, Sosiolingvistikk
Androutsopoulos, Jannis Professor II (+49) 40 42838-7461 jannis.androutsopoulos@uni-hamburg.de Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Mediert kommunikasjon, Språk i media, Språk på internett
Beiler, Ingrid Rodrick Stipendiat i.r.beiler@ils.uio.no Sosiolingvistikk, Skriving, Flerspråklighet, Språktilegnelse, Engelsk, Lingvistisk etnografi, Engelskdidaktikk, Språkvitenskap og lingvistikk, Klasseromsforskning, Læring og utdanning
Dannevig, André Nilsson Vitenskapelig assistent a.n.dannevig@iln.uio.no Andrespråkstilegnelse, Andrespråkslæring og -undervisning, Sosiolingvistikk, Lingvistikk, Norsk som andrespråk, NOAS
Dewilde, Joke Førsteamanuensis joke.dewilde@ils.uio.no Sosiolingvistikk, Flerspråklighet, Literacy, Lingvistisk etnografi
Goncalves, Kellie Postdoktor kellie.goncalves@iln.uio.no Mobilitet, Opplevelsesturisme, ELF, Språkpolitikk, Globalisering, Semiotiske landskap, Tjenestearbeid, Diskursanalyse, Samfunnsgeografi, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Identitet, Interkulturell kommunikasjon, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser
Håland, Eva Marie Stipendiat +47-22854456 e.m.haland@ikos.uio.no Arabisk, Sosiolingvistikk, Dialektologi, SIMS
Høigilt, Jacob Førsteamanuensis +47-22854429 41256832 jacob.hoigilt@ikos.uio.no arabisk, SIMS, nyhetsmedier, islamisme, sosiale bevegelser, sosiolingvistikk, Midtøsten
Khayitova, Sofiya Vitenskapelig assistent +47 908 15 869 sofiya.khayitova@ilos.uio.no Nordisk språk, Lingvistikk, Flerspråklighet, Språkendring, Språkkontakt, Sosiolingvistikk, Russisk, Språktilegnelse
Landmark, Anne Marie Postdoktor +47-22856113 +47-41259131 a.m.landmark@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk som andrespråk, Sosiolingvistikk, Samtaleforskning, Kommunikasjon, Flerspråklighet
Lane, Pia Professor +47-22845695 p.m.j.lane@iln.uio.no Minoritetsspråkspolitikk, Sosiolingvistikk, Diskursanalyse, Flerspråklighet, Kodeveksling, Språkteknologi
Lanza, Elizabeth Professor, Senterleder +47 22 85 67 51 elizabeth.lanza@iln.uio.no Tospråklighet, Flerspråklighet, Diskursanalyse, Sosiolingvistikk, Kulturelt mangfold, Språkkontakt, Samtaleforskning, Narrativer
Mejdell, Gunvor Professor emeritus gunvor.mejdell@ikos.uio.no Midtøsten, Sosiolingvistikk, Oversettelsesstudier, SIMS, Arabisk
Myklestu, Kristin Forsker + 977 61 639 kristin.myklestu@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Norsk språk, Språk og litteratur
Opsahl, Toril Førsteamanuensis +47 22 85 82 19 toril.opsahl@iln.uio.no Norsk språk, Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis
Røyneland, Unn Professor, Nestleiar ved MultiLing +47-22844037 +47-93831064 (mob) unn.royneland@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk språk, Nordisk språk, Språkhistorie, Nynorsk skriftkultur, Sosiolingvistikk, Dialektologi, Språknormering
Svendsen, Bente Ailin Professor +47-22856966 97562138 (mob) +47- 97562138 b.a.svendsen@iln.uio.no Sosiolingvistikk, Andrespråkstilegnelse, Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Discourse Analysis, Nordisk språk, Tospråklighet
Thaisen, Jacob Førsteamanuensis +47-22845882 jacob.thaisen@ilos.uio.no Engelsk språk, Språkhistorie, Manuskriptkultur i middelalderen, Skriftsystem, Sosiolingvistikk, Datalingvistikk, Dialektologi
Thingnes, Jorunn Simonsen Stipendiat 95098951 j.s.thingnes@iln.uio.no Norsk språk, Lingvistikk, Språkvitenskap, Flerspråklighet, Nynorsk skriftkultur, Spåkforvaltning, Sosiolingvistikk
Torp, Arne Professor emeritus 99308790 (mob) 99308790 arne.torp@iln.uio.no Språkhistorie, Sosiolingvistikk, Norsk språk, Skandinaviske dialektar, Norskfaget, Nordisk språk, Språkvitenskap
Türker-Van der Heiden, Emel Førstelektor stilling (Førsteamanuensis i Tyrkisk, 20% stilling) +47-22857735 e.t.v.d.heiden@ikos.uio.no Tospråklighet, Midtøsten, SIMS, Tyrkisk, Lingvistikk, Sosiolingvistikk, Kodeveksling
Wapinska, Ewa Universitetslektor +47-22844036 ewa.wapinska@iln.uio.no flerspråklighet, flerkulturell pedagogikk og didaktikk, Norsk for internasjonale studenter, kontrastiv grammatikk, CEFR, sosiolingvistikk
Ørum, Olav Gjertsen Stipendiat +47-22854436 92027533 (mob) +47 92027533 o.g.orum@ikos.uio.no Islam, Arabisk, Judeoarabisk, Midtøsten, Egypt, Semittisk, Hebraisk, Sosiolingvistikk, SIMS