Studentkonferanse: Helse og bærekraft

Den 8. september 2022 arrangeres det en tverrfaglig studentdrevet konferanse med fokus på bærekraft og helse ved Universitetet i Oslo.

Konferansen er åpen for alle som ønsker å delta. 

Helse og bærekraft, plakat

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for den globale samfunnsutviklingen. For å oppnå dette er god helse avgjørende. Denne konferansen vil sette bærekraft og helse i sammenheng ved å se nærmere på følgende temaer: 

  • Matsikkerhet
  • Helseinnovasjon
  • Helse og klima

Gjennom panelsamtaler bestående av akademikere, næringslivsaktører og representanter fra det sivile samfunnet skal disse hovedpunktene diskuteres. Etter endte panelsamtaler er det det mulighet for alle deltakere å bli med i diskusjonen ved å melde seg på workshops med samme tema. 

Konferansen skal være en tverrfaglig arena for faglig diskusjon og nettverksbygging, og er åpen for alle interesserte. 

Meld deg på konferansen og workshopene her: 

Påmelding

NB: Du kan kun velge å delta på en workshop ettersom de vil foregå parallelt. 

Agenda:

Introduksjon og panelsamtaler 

09.00

Dørene åpner for registering

Servering av frokost og kaffe

 

09.30-09.45

Det ønskes velkommen

 

Programkomite Ritika Sharma, Christine Slaathaug og Ragnhild Misje

09.45-10.30

Stallen

Sesjon 1: Matsikkerhet

Bærekraftige matsystemer er viktig for både lokal og global matsikkerhet. Dagens matsystemer er sårbare for klimaendringer, samtidig som matproduksjon bidrar til å belaste klimaet. Hvilke sammenhenger er det mellom mat og bærekraftig utvikling? Hvordan kan dagens matsystemer utvikles for å redusere utslipp, samtidig som matsikkerheten sikres?

Deltakere:

Arne Bardalen, Spesialrådgiver i NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi)

Kjersti Koffeld, Seniorrådgiver i avdeling for klima og miljø, Norad

Ola Westengen, Førsteamanuensis, NMBU

Jan Thomas Odegard, Generalsekretær i Utviklingsfondet

Moderator: Silje Wilhelmsen, Student ved klinisk ernæring, UiO og Leder for Mathjelpen

10.35-11.15

Stallen

Sesjon 2: Helseteknologi og innovasjon

Økt fokus på innovasjon er nødvendig for å kunne møte helsemessige samfunnsutfordringer. Hvordan kan teknologi og innovasjon bidra til å utvikle fremtidens helsetjenester? Hvilke muligheter og utfordringer eksisterer? Hvilke betydninger har helseteknologi og innovasjon for veien mot å oppnå FNs bærekraftsmål?

Deltakere:

Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO for Oslo Life Science Cluster

Joachim Henriksen, Kommunikasjonssjef i Pfizer Norge

Ishita Barua, lege og Manager i Deloitte

Moderator: Birk Stokke Hunskaar, medisinstudent og tidligere internshipansvarlig for SMI

11.20-12.00

Stallen

Sesjon 3: Klima og helse

Forskere på feltet sier at “Klimakrisen er den største trusselen mot folkehelsen”. Hva betyr egentlig dette? Temperaturendringer og luftforurensning påvirker vår helse, samtidig som helsesektoren står for en betydelig del av klimagassutslippet. Hvilke løsninger finnes det, og hvordan kan man gjøre helsesektoren mer klimavennlig?

Deltakere:

Espen Nakstad, Assisterende direktør i Helsedirektoratet

Ågot Aakra, Områdedirektør for klima og miljø i Folkehelseinstituttet

Lasse Pihlstrøm, Nevrolog ved OUS og en av initativtakerne til Legenes klimaaksjon

TBC, Representant fra Leger Uten Grenser

Moderator: Sine Grude

LUNCH 12.00 – 13.00

Workshops 13-00-14.30

13.00-14.30

 Stuene

Workshop 1: Matsystemer og matsikkerhet

Diskusjon og caseløsning

Matsikkerheten trues fra flere hold, og med et klima i endring vil vi trenge engasjement og kreativitet i utformingen av nye løsninger. Deltakerne i denne workshopen vil diskutere hvordan man kan oppnå matsikkerhet gjennom å endre dagens matsystemer til å bli mer robuste og mindre klimabelastende.

Moderator: Lene Frost Andersen, Instituttleder for Institutt for medisinske basalfag og Siri Hundstad Quamme, Student ved Klinisk Ernæring, UiO

13.00-14.30

 Stuene

Workshop 2: Helseinnovasjon og teknologi

Diskusjon og caseløsning

Lær og utforsk hvordan man kan benytte seg av holografiteknologi til pre-operativ planlegging på klinikken. Med denne teknologien kan klinikerne tilnærme seg pasientens anatomi med et interaktivt og spatialt syn, og gjennomføre bedre, raskere og tryggere operasjoner

Moderator: Ingrid Romstad og Janeni Jeevanathan, Medisinstudenter fra SMI- Studenter for Medisinsk Innovasjon ved UiO, og Ole Jakob Elle og Egidijus Pelanis fra Intervensjonssenteret på OUS

13.00-14.30

 Stuene

Workshop 3: Klimautfordringer og helse

Diskusjon og caseløsning

Deltakerne i denne workshopen vil diskutere hvilke implikasjoner klimatilpasningen kan ha for helse.

Moderator: Edith Meek Allern, jusstudent og aktiv ved Grønt Helsevesen og Sofie Haugen, medisinstudent og aktiv ved Grønt Helsevesen

14.30-14.45 

Stallen

 

Kaffepause

 

 

 

 

Avsluttende bemerkninger fra programkomitéen

14.45- 15.15

Stallen

Det vil bli servert både frokost og lunsj til alle påmeldte. 

Organisert av:

Studenter ved Senter for bærekraft i helseutdanning (SHE) i samarbeid med Oslo SDG Initiative ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

Published July 1, 2022 3:26 PM - Last modified Sep. 7, 2022 9:21 AM