Lesesalsplass på SUM

SUM har to lesesaler for masterstudenter. Den ene er reservert CES-studenter, mens den andre er for studenter fra andre masterprogram på UiO som skriver om relevante problemstillinger i SUM forskning.

Lesesal for CES-studenter

Lesesalen i SUMs 4. etasje er reservert CES-studenter. Studenter som er ferdig med feltarbeidet sitt og skal i gang med skrivearbeidet på masteroppgaven vil bli prioritert. Alle studenter på lesesalen er forpliktet til å overholde regler for bruk av lesesalen og kjøkkenet.

Søknadsskjema

Lesesalplass for andre studenter på UiO

Med en lesesalsplass på SUM blir du en del av et tverrfaglig og inspirerende studentmiljø. Du deler lesesalen med åtte studenter fra andre masterprogrammer ved UiO og fra SUMs eget masterstudie Culture Environment and Sustainability (CES).

Dersom du får tildelt en arbeidsplass, vil du få tilsendt en oppstartsdato. På senteret vil du bli ønsket velkommen av administrasjonen, som vil gi deg all nødvendig informasjon. Du får en faglig kontaktperson ved senteret, og blit tildelt en arbeidsplass med en datamaskin og en romslig bokhylle. Studentene på lesesalen fordeler arbeidsplassene på lesesalen i henhold til ansienitet.

Integrering av nye studenter i det sosiale og faglige miljøet på senteret er svært viktig. Du har muligheten til å dele arbeidet ditt med andre studenter, og oppfordres til å delta på interne seminarer ved SUM.

Din søknad må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse (Kort beskrivelse av problemstilling og tema)
  • CV
  • Veiledere

Søknaden vurderes på grunnlag av prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans for SUMs arbeid. Studenter som har fullført sitt feltarbeid og har begynt å skrive på masteroppgaven blir prioritert. Minst halvparten av studentene på lesesalen bør være fra andre masterprogrammer ved UiO enn CES-master, ha forskjellige faglige bakgrunner og kjønnsfordelingen bør være jevnt fordelt.

Kontrakten er gyldig i 6 måneder. Etter en evaluering av studenten, kan studenten søke på nytt og få ny kontrakt for ytterligere 6 måneder.

Det er ingen søknadsfrist, og søknader fra både CES-studenter og studenter fra øvrige masterprogram vurderes fortløpende. Søknader sendes til hilde.holsten@sum.uio.no eller info@sum.uio.no.

Publisert 28. sep. 2011 10:31 - Sist endret 13. feb. 2015 14:13