Sonja Kittelsen

Gjesteforsker
Bilde av Sonja Kittelsen
Rom 2. etasje
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 0484 Oslo

Faglige interesser

 • Global helsesikkerhet
 • Globalt styresett
 • Securitization teori
 • ikke-statlige aktører

Sonja Kittelsens faglige interesser krysser global helse og sikkerhetsstudier. Hennes nåværende forskning fokuserer på rollen til ikke-statlige aktører i globale helsesikkerhetsaktiviteter og debatter. Kittelsens Scienta Fellows postdoktorsprosjekt fokuserer spesifikt på rollen til internasjonale ikke-statlige organisasjoner i Global Health Security Agenda (GHSA) og i helsesikkerhetskapasitetsbygging i Liberia.

Kittelsens doktorgradsoppgave, The EU and the Securitization of Pandemic Influenza, fokuserte på EUs utviklende rolle i å håndtere grensekryssende helsetrusler. Kittelsens doktorgrad var finansiert av European Research Council under prosjektet, Transformations of Global Health Governance: Competing Views and Crises, co-ledet av Senteret for global helse og internasjonal politikk (CHAIR) ved Aberystwyth University og London School of Hygiene and Tropical Medicine. 

På Senter for utvikling og miljø (SUM), jobber Kittelsen som forkser med Ekspertpanelet for forskning på helse og globalt styresett. Hun er medlem av forskergruppen Power and Politics of Global Health og bidrar med organiseringen av seminarserien Global Health Unpacked.

Bakgrunn

Kittelsen har doktorgrad i Internasjonal Politikk fra Aberystwyth University i Wales og mastergrad i International Affairs fra Norman Paterson School of International Affairs (NPSIA) i Ottawa, Canada. Før doktorgraden arbeidet Kittelsen som forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) i Oslo. Kittelsen var en Scientia Fellows postdoktor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, før hun begynte på sin nåværende stilling hos SUM.

Priser

 • Best PhD Thesis Prize (2014), University Association for Contemporary European Studies (UACES)

Undervisning

 • MED92925 Global Health, doktorgradskurs, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo  
 • INTHE400 Health Systems, mastergradskurs, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Emneord: Global helse, Helsesikkerhet, Globalt styresett, Securitization teori, Sikkerhetsstudier, EU, Ikke-statlige aktører, Internasjonal politikk

Publikasjoner

 • de Bengy Puyvallée, Antoine & Kittelsen, Sonja (2019). "Disease knows no borders": Pandemics and the politics of global health security, In Kristian Bjørkdahl & Benedicte Carlsen (ed.),  Pandemics, Publics, and Politics - Staging Responses to Public Health Crises.  Palgrave Pivot.  ISBN 978-981-13-2801-5.  Chapter 5.  s 59 - 73
 • Kittelsen, Sonja & Keating, Vincent (2019). Rational Trust in Resilient Health Systems. Health Policy and Planning.  ISSN 0268-1080.  34(7), s 553- 557 . doi: 10.1093/heapol/czz066 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • de Bengy Puyvallée, Antoine; Kittelsen, Sonja & Storeng, Katerini Tagmatarchi (2018). Krise! Hvordan beredskapslogikk endrer global helsepolitikk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(16), s 1- 7 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0572
 • Rushton, Simon & Kittelsen, Sonja (2017). Pandemics and global health, In Myriam Dunn Cavelty & Thierry Balzacq (ed.),  Routledge Handbook of Security Studies.  Routledge.  ISBN 9781138803930.  chapter 21.  s 224 - 233
 • Kittelsen, Sonja (2016). Segurança da saúde, I: Raquel Duque; Diogo Noivo & Teresa de Almeida e Silva (red.),  Segurança Contemporânea.  Pactor.  ISBN 978-989-693-054-7.  chapter 11.  s 165 - 178
 • Kittelsen, Sonja (2009). Conceptualizing Biorisk: Dread Risk and the Threat of Bioterrorism in Europe. Security Dialogue.  ISSN 0967-0106.  40(1), s 51- 71 . doi: 10.1177/0967010608100847
 • Kittelsen, Sonja (2007). Beyond Bounded Space: Europe, Security, and the Global Circulation of Infectious Disease. European Security.  ISSN 0966-2839.  16(2), s 121- 142

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. okt. 2018 14:48 - Sist endret 15. aug. 2019 13:08