Odin Lysaker

Gjesteforsker

Nåværende forskningsinteresser

  • Naturfilosofi – bl.a. økosentrisk natursyn; økologisk kjærlighet; sårbarhet og avhengighet som grunnvilkår for alt eksisterende; miljøetikk inspirert av dypøkologi, økofenomenologi, økofeminisme og animisme.
  • Grønn politisk teori – bl.a. økologisk demokrati; økologisk medborgerskap; politisk økologi; sivil ulydighet og borgerråd som utenomparlamentarisk demokratisk aktivisme.
  • Miljørettferdighet – bl.a. miljørettferdighet og økologisk rettferdighet basert på ikke-antroposentrisk kritisk teori som bygger bro mellom omfordeling, anerkjennelse, kababiliteter og deltagele for både menneskelige og ikke-menneskelige individer og grupper.

Nåværende stilling og tilknytninger

Bakgrunn

  • Ph.d. i filosofi, Universitetet i Oslo
  • Ph.d.-stipendiat, CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), Universitetet i Oslo

Faglige interesser relevante for SUM

  • Miljøetikk og naturfilosofi
  • Grønn politisk teori
  • Global helseetikk og kapabilitetstilnærmingen
  • Klimaflyktninger

Forskergrupper og andre aktiviteter ved SUM

Undervisning

Emneord: Miljøetikk, Naturfilosofi, Grønn politisk teori, Global helseetikk, Kapabilitetstilnærmingen, Klimaflyktninger
Publisert 16. nov. 2018 15:25 - Sist endret 28. sep. 2022 10:53