Odin Lysaker

Gjesteforsker

Nåværende stilling og tilknytninger

Bakgrunn

  • Ph.d. i filosofi, Universitetet i Oslo
  • Ph.d.-stipendiat, CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), Universitetet i Oslo

Faglige interesser relevante for SUM

  • Miljøetikk og naturfilosofi
  • Grønn politisk teori
  • Global helseetikk og kapabilitetstilnærmingen
  • Klimaflyktninger

Forskergrupper og andre aktiviteter ved SUM

Undervisning

Emneord: Miljøetikk, Naturfilosofi, Grønn politisk teori, Global helseetikk, Kapabilitetstilnærmingen, Klimaflyktninger
Publisert 16. nov. 2018 15:25 - Sist endret 28. juli 2020 10:27