Kristi Anne Stølen

Bilde av Kristi Anne Stølen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Tema: Kjønn, etnisitet, makt og vold, migrasjon
 • Region: Latin-Amerika
 • Stølens nåværende forskningsprosjekt fokuserer på kjønn og endring blant argentinske bønder i lys av den raske ekspansjonen av genmodifisert landbruksproduksjon fra 1996. Prosjektet er del av en langtidsstudie som startet allerede i 1973, der forskeren har studert  utviklingen i en region fra den først ble befolket av italienske immigranter i 1880årene. Dette prosjektet fokuserer på de siste to tiårene og endringene forbundet med innføring og rask ekspansjon av genmodifisert soyaproduksjon.

Bakgrunn

 • Stølen er Dr. Philos. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo.
 • Hun har vært ansatt på SUM siden 1990, først som seniorforsker (1990-1993), så som nasjonal koordinator for samfunnsforskning om Latin-Amerika (1993-96) og fra 1996 som professor. Fra 2007 til juni 2017 har hun vært leder for senteret.
 • Stølen har også vært ansatt som vit.ass. og siden som forsker ved Universitetet for Biovitenskap (1977-1985)
 • Rådgiver for kvinnerettet bistand i NORAD (1987-1988). 
 • I 1976-77 og i 1983 arbeidet Stølen ved Universidad Católica og  Centro de Planificación y Estudios Sociales i Quito, Ecuador. 
 • I 2003 og 2004 var hun gjesteforsker ved Latin-Amerikainstituttet ved University of Texas, Austin og deretter ved Centro de Estudios de Estado y Sociedad i Buenos Aires. 
 • Fra 1998 til 2000 var Stølen koordinator for et forsknings- og undervisningssamarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universidad de San Carlos, Guatemala.
 • Stølen har omfattende feltforskningserfaring fra Argentina, Ecuador, Guatemala and Zambia og har deltatt i en rekke konsulentoppdrag i ulike land Latin America, Afrika and Asia.

Samarbeid

 • Universidad de Belgrano, Buenos Aires
 • IDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires
   
Emneord: Fattigdom, Kjønn, Forvaltning av naturressurser

Publikasjoner

 • Stølen, Kristi Anne (2021). From Pastures To Feedlots, From Beef To Soybeans: Changing Meat Cultures In Argentina. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3.
 • Stølen, Kristi Anne (2015). Agricultural change in Argentina: Impacts of the Gene Modified Soybean Revolution. I Hansen, Arve & Wethal, Ulrikke Bryn (Red.), Emerging Economies and Challenges to Sustainability: Theories, strategies, local realities. Routledge. ISSN 978-0-415-74732-5. s. 149–161.
 • Nesheim, Ingrid & Stølen, Kristi Anne (2012). The influence of local institutions for sustainable xate harvest in a returnee community in the Maya Biosphere Reserve in Petén Guatemala. Journal of Sustainable Development. ISSN 1913-9063. 5(3), s. 46–58. doi: 10.5539/jsd.v5n3p46.
 • Nesheim, Ingrid & Stølen, Kristi Anne (2012). The Impact of Migration on Knowledge and Use of Natural Resources. I Nielsen, Kenneth Bo & Bjørkdahl, Kristian (Red.), Development and Environment: Practices, Theories, Policies. Akademisk Forlag. ISSN 9788232100330. s. 275–292.
 • Stølen, Kristi Anne (2012). The Empowerment of Exile: Gender Relations among Guatemalan Returnees. I Nielsen, Kenneth Bo & Bjørkdahl, Kristian (Red.), Development and Environment: Practices, Theories, Policies. Akademisk Forlag. ISSN 9788232100330. s. 209–223. doi: 10.18352/erlacs.9675.
 • Aguilar-Støen, Mariel ; Angelsen, Arild; Stølen, Kristi Anne & Moe, Stein Ragnar (2011). The Emergence, Persistence, and Current Challenges of Coffee Forest Gardens: A Case Study From Candelaria Loxicha, Oaxaca, Mexico. Society & Natural Resources. ISSN 0894-1920. 24(12), s. 1235–1251. doi: 10.1080/08941920.2010.540309.
 • Stølen, Kristi Anne; Lichtenstein, Gabriella & Renaudeau d'Arc, Nadine (2009). Local Participation in Vicuña Management. I Gordon, Iain J. (Red.), The vicuña: The theory and practice of community based wildlife management. Springer. ISSN 9780387094755. s. 81–96.
 • Stølen, Kristi Anne (2009). Place and identity among Guatemalan returnees. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 36(1), s. 79–103.
 • Nesheim, Ingrid; Dhillion, Shivcharn S. & Stølen, Kristi Anne (2006). What happens to traditional knowledge and use of natural resources when people migrate? Human Ecology. ISSN 0300-7839. 34(1), s. 99–131.
 • Stølen, Kristi Anne (2005). Contradictory Notions of the State: Returned Refugees in Guatemala. I Krohn-Hansen, Christian (Red.), State Formation Anthropological Perspectives. Pluto Press. ISSN 0-7453-2441-X. s. 142–167.
 • Stølen, Kristi Anne (2004). The Reconstruction of Community and Identity among Guatemalan Returnees. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. ISSN 0924-0608. 77, s. 3–24.
 • Shanmugaratnam, N.; Lund, Ragnhild & Stølen, Kristi Anne (2003). Introduction : conflict, migration and change, In the maze of displacement : conflict, migration and change. HøyskoleForlaget. s. 8–23.
 • Stølen, Kristi Anne; Shanmugaratnam, N. & Lund, Ragnhild (2003). Introduction: Conflict, Migration and Change, In The Maze of Displacement. Conflict, Migration and Change. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-540-9. s. 8–23.
 • Stølen, Kristi Anne (2003). Constructing the Future: Experiences of Guatemalan Returnees, In The Maze of Displacement. Conflict, Migration and Change. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-540-9. s. 127–153.
 • Stølen, Kristi Anne (2002). Research on Latin America in Norway. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. ISSN 0924-0608. 72, s. 161–179.
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Experiencias de retornados guatemaltecos en Petén. I Petrich, Perla (Red.), Migrations: Guatemala, Mexique. Cahiers Alhim.
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Tilbake til fremtiden: Returnerte flyktninger i Petén, Guatemala - demokratisering og kulturelt mangfold. Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. ISSN 82-90851-05-7.
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Tilbake til fremtiden: Returnerte flyktninger i Petén, Guatemala, Guatemala - demokratisering og kulturelt mangfold. Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. ISSN 82-90851-05-7. s. 221–236.
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Om kjønn og makt blant returnerte flyktninger i Guatemala, Maktens kanaler. Solidaritet Forlag, Oslo. ISSN 82-91916-02-0. s. 77–83.
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Freden starter i hjemmet: Om kjønn og makt blant returnerte flyktninger i Guatemala, Maktens kanaler. Solidaritet Forlag, Oslo. ISSN 82-91916-02-0.
 • Stølen, Kristi Anne (2000). No hay mal que por bien no venga: Experiencias de retornados guatemaltecos en Petén, Guatemala. Cahiers GRALHIM.
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Når målet helliger midlet: Om vold mot sivile i Guatemala. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 11(4).
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Creating a Better Life: Participatory Communitarian Development among Guatemalan Returnees. SUM Working paper. ISSN 0804-7391.
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Når målet helliger midlet: Om vold mot sivile i Guatemala. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 240–252.
 • Stølen, Kristi Anne (1998). Research on Displacement. I James, Wendy (Red.), Rights have no borders: Worldwide Internal Displacement. Norwegian Refugee Council. ISSN 82-7411-064-1. s. 115–122.
 • Stølen, Kristi Anne (1998). Honour and Shame in the New World: Gender Relations among Argentine Farmers. Bulletin for Biblical Research. ISSN 1065-223X. 7(2), s. 59–86.
 • Stølen, Kristi Anne (1998). Honour and Shame in The New World: Gender Relations among Argentine Farmers. Bulletin for Biblical Research. ISSN 1065-223X. 7(2), s. 59–86.
 • Stølen, Kristi Anne (1997). From 'Partriarchy' to 'Commonwealth': Changing Family and Household Relations among Argentine Farmers. I Cicerchia, R. (Red.), Family Forms, Historical Processes and Social Change in Latin America. Ediciones Abya-Yala, Quito.
 • Stølen, Kristi Anne (1997). Hvor ble det av kjønnsdimensjonen i bistanden? Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. 4.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). The Power of Gender Discourses in a multi-ethnic community in rural Argentina. I Melhuus, Marit & Stølen, K.A. (Red.), Machos,Mistresses, Madonnas. Contesting the Power of Latin American Gender Imagery. Verson, London. s. 159–183.
 • Melhuus, Marit & Stølen, Kristi Anne (1996). Introduction. I Melhuus, Marit & Stølen, K.A. (Red.), Machos,Mistresses, Madonnas. Contesting the Power of Latin American Gender Imagery. Verson, London.
 • Stølen, Kristi Anne & Archetti, Lavaisse Eduardo P (1996). Latin-Amerika. I Howell, Signe Lise & Melhuus, Marit (Red.), Fjern og Nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Ad Notam Gyldendal, Oslo. s. 249–276.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). The gentle exercise of male power in rural Argentina. Identities: Global Studies in Culture and Power. ISSN 1070-289X. 2(4), s. 385–406.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). Hvor ble det av kjønnsdimensjonen i bistanden? Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. s. 20–26.
 • Stølen, Kristi Anne & Archetti, Lavaisse Eduardo P (1994). Latin America, Fjern og Nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Ad Notam, Gyldendal, Oslo..
 • Stølen, Kristi Anne (1994). Gender, Culture and Social Change in Latin-America: A Nordic Perspective. Ibero-Americana, Nordic Journal of Latin American Studies. ISSN 0046-8444. XXIV(1), s. 87–110.
 • Stølen, Kristi Anne (1993). Det voldelige kjønnet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 2/93.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stølen, Kristi Anne (2008). Machos, putas, santas. Antropofagia. ISBN 9789871238354. 256 s.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). Guatemalans in the Aftermath of Violence. The Refugees' Return. University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-4008-1. 236 s.
 • Stølen, Kristi Anne (2004). La decencia de la desigualdad: Género y poder en el campo argentino. Editorial Antropofagia. ISBN 987-21387-1-0. 249 s.
 • Shanmugaratnam, N.; Lund, Ragnhild & Stølen, Kristi Anne (2003). In the maze of displacement : conflict, migration and change. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345409. 229 s.
 • Stølen, Kristi Anne; Shanmugaratnam, N. & Lund, Ragnhild (2003). In The Maze of Displacement. Conflict, Migration and Change. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-540-9. 229 s.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). The Decency of Inequality: Gender, Power and Social Change on the Argentine Prairie.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stølen, Kristi Anne (2019). Una compañera por distintos mundos. Revista del Museo Antropológico. ISSN 1852-060X. 12(3), s. 97–98.
 • Stølen, Kristi Anne (2019). Colono Algodonero,Santa Fe, Argentina Siglo XIX-XX. I Salomon, Alejandra & Muzlera,, José (Red.), Diccionario del agro iberamericano. Teseo Press. ISSN 9789878629674.
 • Stølen, Kristi Anne (2018). The Soy Boom in Argentina: A Blessing or a Curse? .
 • Stølen, Kristi Anne (2018). Responding to economic opportunities: Changes in land tenure and use among Argentine farmers.
 • Stølen, Kristi Anne (2016). Gender and Agricultural Change in Argentina: The Impact of Gene Modified Soybean Revolution.
 • Stølen, Kristi Anne (2016). The impacts of global agro-industrial production on farmers in Argentina.
 • Stølen, Kristi Anne (2015). Eva Peron: An extraordinary woman.
 • Stølen, Kristi Anne (2015). Hacia la Igualdad de género: Experiencias de Noruega.
 • Stølen, Kristi Anne (2015). Methodological and practical challenges of doing ethnographic research in Latin America.
 • Stølen, Kristi Anne (2015). The Impact of GMOs on Argentine Farmers.
 • Stølen, Kristi Anne (2014). Doing fieldwork in Latin America.
 • Stølen, Kristi Anne (2013). Genmodifisert soya: Tømmer landsbygda i Argentina for folk. [Fagblad]. Apollon.
 • Stølen, Kristi Anne (2013). From Family Farms to Agribusiness: Impact of the Gene Modified Soybean Revolution in Argentina.
 • Stølen, Kristi Anne (2009). Is Gender Inequality Still a Question of Decency? Revisiting Gender, Power and Social Change in the Argentine Prairie.
 • Stølen, Kristi Anne (2009). Somos revueltos: comunidad y identidad entre retornados guatemaltecos.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). Evaluering av norsk utviklingsforskning. Hva mener miljøene. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). Dagsnytt 18. [Radio]. NRK.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). URIX. [TV]. NRK.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). Kjønn i Latin-Amerika.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). Home in Migration: Place and Identity among Guatemalan Returnees.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). In the Aftermath of Violence: Resilience and Reconstruction among Guatemalan Returnees.
 • Stølen, Kristi Anne & Bull, Benedicte (2007). Latin-Amerika og kunnskapens geopolitikk.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). Nødhjelp og politikk.
 • Stølen, Kristi Anne (2005). Preparando investigación en Petén, Guatemala.
 • Stølen, Kristi Anne (2005). "Changing identities among GuatemalanReturnees".
 • Stølen, Kristi Anne (2005). Trabajo de campo en Argentina y Guatemala: Diferencias y similtudes.
 • Stølen, Kristi Anne (2004). Maya Resurgence in Guatemala Experiencias Q'eqchi'es. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. ISSN 0924-0608. s. 116–118.
 • Stølen, Kristi Anne (2004). Poverty, Inequality and Elites in Latin America.
 • Stølen, Kristi Anne (2004). Inequality in Latin America in a Nordic perspective.
 • Stølen, Kristi Anne (2004). Place and Identity among Guatemalan Returnees.
 • Stølen, Kristi Anne (2003). Conflicto armado en Guatemala: perspectivas de refugiados.
 • Stølen, Kristi Anne (2003). Conflicto armado, exilio y reconstrucción social en Guatemala.
 • Stølen, Kristi Anne (2003). Cambio y Continuidad entre los colonos del norte de Santa Fe, Argentina.
 • Stølen, Kristi Anne (2003). The Building of Community and Identity among Guatemalan Returnees.
 • Stølen, Kristi Anne (2003). From Victims of War to agents of Change.
 • Stølen, Kristi Anne (2002). Kjønn og jordrettigheter blant flyktninger i Petén, Guatemala.
 • Stølen, Kristi Anne (2002). Cambio político y sociedad civil en la post guerra de Guatemala y Centro-America.
 • Stølen, Kristi Anne (2002). Forging Indian Identity: Guatemala's Violent Transition to Modernity.
 • Stølen, Kristi Anne (2002). From victims of war to agents of change: Returnees in Guatemala.
 • Stølen, Kristi Anne (2002). Exile as a transforming experience: Gender relations among Guatemalan refugees.
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Bistand og konflikt - paneldebatt.
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Back to the Future: Reconstruction of Livelihoods and Identities among Returnees in Guatemala.
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Forced Migration and Social Reconstruction in Guatemala.
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Guatemala: Den vanskelige freden. 3. verden magasinet X. ISSN 0803-723X. 9(5).
 • Stølen, Kristi Anne (1998). Más alla del silencio. Las fronteras de genero en los Andes. Journal of the Royal Anthropological Institute. ISSN 1359-0987.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). Kvinneundertrykking og naturødeleggelse. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. 2/96.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). Kvinneundertrykking og naturødeleggelse. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. s. 92–94-.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). Gender Models in Western Developemnt Assistance.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). A global Perspective on Women's Empowerment.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). Co-organizer and convenor of workshop on: "Religion, Gender and Society: Exploring Power Discourses and conflicting Interest".
 • Stølen, Kristi Anne (1993). "Det voldelige kjønnet". Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285.
 • Bull, Benedicte; Borchgrevink, Axel; Øi, Vibeke & Stølen, Kristi Anne (2008). Norway's Strategic Interests in Central America. Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo. ISSN 82-90391-63-3.
 • Nesse, Sølvi; Stølen, Kristi Anne; Bleiklie, Ivar & Dyrhaug, Sissel (2007). Utredning av modeller for etablering av permanent kunnskapsmiljø på Latin-Amerika i Norge. Agenda.
 • Nesheim, Ingrid; Dhillion, Shivcharn S. & Stølen, Kristi Anne (2003). Traditional Knowledge of plant resources in a resettlement community, La Quetzal, Petén, Guatamala.
 • Nesheim, Ingrid; Dhillion, Shivcharn & Stølen, Kristi Anne (2003). Traditional knowledge of plant resources in a resettlement community, la Quetzal, Petén, Guatemala. Senter for Utvikling og miljø.
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Creating a Better Life: Participatory Communitarian Development among Guatemalan Refugees. Senter for Utvikling og miljø. ISSN 0804-7391.
 • Stølen, Kristi Anne (1994). Gender, Culture and Social Change in Latin-America: A Nordic Perspective. Senter for Utvikling og Miljø(SUM), Universitetet i Oslo. ISSN 0804-7391. WP4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2011 14:07 - Sist endret 21. sep. 2021 14:23