Kristi Anne Stølen

Emeritus
Bilde av Kristi Anne Stølen
English version of this page
Telefon +47-22858980
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Tema: Kjønn, etnisitet, makt og vold, migrasjon
 • Region: Latin-Amerika
 • Stølens nåværende forskningsprosjekt fokuserer på kjønn og endring blant argentinske bønder i lys av den raske ekspansjonen av genmodifisert landbruksproduksjon fra 1996. Prosjektet er del av en langtidsstudie som startet allerede i 1973, der forskeren har studert  utviklingen i en region fra den først ble befolket av italienske immigranter i 1880årene. Dette prosjektet fokuserer på de siste to tiårene og endringene forbundet med innføring og rask ekspansjon av genmodifisert soyaproduksjon.

Bakgrunn

 • Stølen er Dr. Philos. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo.
 • Hun har vært ansatt på SUM siden 1990, først som seniorforsker (1990-1993), så som nasjonal koordinator for samfunnsforskning om Latin-Amerika (1993-96) og fra 1996 som professor. Fra 2007 til juni 2017 har hun vært leder for senteret.
 • Stølen har også vært ansatt som vit.ass. og siden som forsker ved Universitetet for Biovitenskap (1977-1985)
 • Rådgiver for kvinnerettet bistand i NORAD (1987-1988). 
 • I 1976-77 og i 1983 arbeidet Stølen ved Universidad Católica og  Centro de Planificación y Estudios Sociales i Quito, Ecuador. 
 • I 2003 og 2004 var hun gjesteforsker ved Latin-Amerikainstituttet ved University of Texas, Austin og deretter ved Centro de Estudios de Estado y Sociedad i Buenos Aires. 
 • Fra 1998 til 2000 var Stølen koordinator for et forsknings- og undervisningssamarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universidad de San Carlos, Guatemala.
 • Stølen har omfattende feltforskningserfaring fra Argentina, Ecuador, Guatemala and Zambia og har deltatt i en rekke konsulentoppdrag i ulike land Latin America, Afrika and Asia.

Samarbeid

 • Universidad de Belgrano, Buenos Aires
 • IDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires
   
Emneord: Fattigdom, Kjønn, Forvaltning av naturressurser

Publikasjoner

 • Stølen, Kristi Anne (2015). Agricultural change in Argentina: Impacts of the Gene Modified Soybean Revolution, In Arve Hansen & Ulrikke Bryn Wethal (ed.),  Emerging Economies and Challenges to Sustainability: Theories, strategies, local realities.  Routledge.  ISBN 978-0-415-74732-5.  11.  s 149 - 161
 • Nesheim, Ingrid & Stølen, Kristi Anne (2012). The Impact of Migration on Knowledge and Use of Natural Resources, In Kenneth Bo Nielsen & Kristian Bjørkdahl (ed.),  Development and Environment: Practices, Theories, Policies.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232100330.  16.  s 275 - 292
 • Nesheim, Ingrid & Stølen, Kristi Anne (2012). The influence of local institutions for sustainable xate harvest in a returnee community in the Maya Biosphere Reserve in Petén Guatemala. Journal of Sustainable Development.  ISSN 1913-9063.  5(3), s 46- 58 . doi: 10.5539/jsd.v5n3p46
 • Stølen, Kristi Anne (2012). The Empowerment of Exile: Gender Relations among Guatemalan Returnees, In Kenneth Bo Nielsen & Kristian Bjørkdahl (ed.),  Development and Environment: Practices, Theories, Policies.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232100330.  12.  s 209 - 223
 • Aguilar-Støen, Mariel; Angelsen, Arild; Stølen, Kristi Anne & Moe, Stein Ragnar (2011). The Emergence, Persistence, and Current Challenges of Coffee Forest Gardens: A Case Study From Candelaria Loxicha, Oaxaca, Mexico. Society & Natural Resources.  ISSN 0894-1920.  24(12), s 1235- 1251 . doi: 10.1080/08941920.2010.540309 Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (2009). Place and identity among Guatemalan returnees. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  36(1), s 79- 103 Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne; Lichtenstein, Gabriella & Renaudeau d'Arc, Nadine (2009). Local Participation in Vicuña Management, In Iain J. Gordon (ed.),  The vicuña: The theory and practice of community based wildlife management.  Springer.  ISBN 9780387094755.  Chapter 7.  s 81 - 96 Vis sammendrag
 • Nesheim, Ingrid; Dhillion, Shivcharn S. & Stølen, Kristi Anne (2006). What happens to traditional knowledge and use of natural resources when people migrate?. Human Ecology (New York, N.Y.).  ISSN 0300-7839.  34(1), s 99- 131
 • Stølen, Kristi Anne (2005). Contradictory Notions of the State: Returned Refugees in Guatemala, In Christian Krohn-Hansen (ed.),  State Formation Anthropological Perspectives.  Pluto Press.  ISBN 0-7453-2441-X.  Kapittel 7.  s 142 - 167
 • Stølen, Kristi Anne (2004). The Reconstruction of Community and Identity among Guatemalan Returnees. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe.  ISSN 0924-0608.  77, s 3- 24 Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (2003). Constructing the Future: Experiences of Guatemalan Returnees, In  In The Maze of Displacement. Conflict, Migration and Change.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-540-9.  kapittel 6.  s 127 - 153
 • Stølen, Kristi Anne; Shanmugaratnam, N. & Lund, Ragnhild (2003). Introduction: Conflict, Migration and Change, In  In The Maze of Displacement. Conflict, Migration and Change.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-540-9.  Kapittel 1.  s 8 - 23
 • Shanmugaratnam, N.; Lund, Ragnhild & Stølen, Kristi Anne (2003). Introduction : conflict, migration and change, In  In the maze of displacement : conflict, migration and change.  HøyskoleForlaget.  s 8 - 23
 • Stølen, Kristi Anne (2002). Research on Latin America in Norway. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe.  ISSN 0924-0608.  72, s 161- 179 Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Tilbake til fremtiden: Returnerte flyktninger i Petén, Guatemala, I:  Guatemala - demokratisering og kulturelt mangfold.  Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-90851-05-7.  11.  s 221 - 236
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Experiencias de retornados guatemaltecos en Petén, I: Perla Petrich (red.),  Migrations: Guatemala, Mexique.  Cahiers Alhim.
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Tilbake til fremtiden: Returnerte flyktninger i Petén, I:  Guatemala - demokratisering og kulturelt mangfold.  Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-90851-05-7.
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Creating a Better Life: Participatory Communitarian Development among Guatemalan Returnees. SUM Working paper.  ISSN 0804-7391.  (3)
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Freden starter i hjemmet: Om kjønn og makt blant returnerte flyktninger i Guatemala, I:  Maktens kanaler.  Solidaritet Forlag, Oslo.  ISBN 82-91916-02-0.  8.
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Når målet helliger midlet: Om vold mot sivile i Guatemala. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (3), s 240- 252
 • Stølen, Kristi Anne (2000). No hay mal que por bien no venga: Experiencias de retornados guatemaltecos en Petén, Guatemala. Cahiers GRALHIM.  (2)
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Når målet helliger midlet: Om vold mot sivile i Guatemala. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  11(4) Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Om kjønn og makt blant returnerte flyktninger i Guatemala, I:  Maktens kanaler.  Solidaritet Forlag, Oslo.  ISBN 82-91916-02-0.  s 77 - 83
 • Stølen, Kristi Anne (1998). Research on Displacement, I: Wendy James (red.),  Rights have no borders: Worldwide Internal Displacement.  Norwegian Refugee Council.  ISBN 82-7411-064-1.  8.  s 115 - 122
 • Stølen, Kristi Anne (1998). Honour and Shame in The New World: Gender Relations among Argentine Farmers. Bulletin for Biblical Research.  ISSN 1065-223X.  7(2), s 59- 86
 • Stølen, Kristi Anne (1998). Honour and Shame in the New World: Gender Relations among Argentine Farmers. Bulletin for Biblical Research.  ISSN 1065-223X.  7(2), s 59- 86
 • Stølen, Kristi Anne (1997). From 'Partriarchy' to 'Commonwealth': Changing Family and Household Relations among Argentine Farmers, In R. Cicerchia (ed.),  Family Forms, Historical Processes and Social Change in Latin America.  Ediciones Abya-Yala, Quito.
 • Stølen, Kristi Anne (1997). Hvor ble det av kjønnsdimensjonen i bistanden?. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  4
 • Stølen, Kristi Anne & Archetti, Lavaisse Eduardo P (1996). Latin-Amerika, I: Signe Lise Howell & Marit Melhuus (red.),  Fjern og Nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer.  Ad Notam Gyldendal, Oslo.  11.  s 249 - 276
 • Melhuus, Marit & Stølen, Kristi Anne (1996). Introduction, In Marit Melhuus & K.A. Stølen (ed.),  Machos,Mistresses, Madonnas. Contesting the Power of Latin American Gender Imagery.  Verson, London.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). Hvor ble det av kjønnsdimensjonen i bistanden?. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (4), s 20- 26
 • Stølen, Kristi Anne (1996). The Power of Gender Discourses in a multi-ethnic community in rural Argentina, In Marit Melhuus & K.A. Stølen (ed.),  Machos,Mistresses, Madonnas. Contesting the Power of Latin American Gender Imagery.  Verson, London.  s 159 - 183 Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (1996). The gentle exercise of male power in rural Argentina. Identities: Global Studies in Culture and Power.  ISSN 1070-289X.  2(4), s 385- 406 Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (1994). Gender, Culture and Social Change in Latin-America: A Nordic Perspective. Ibero-Americana, Nordic Journal of Latin American Studies.  ISSN 0046-8444.  XXIV(1), s 87- 110 Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne & Archetti, Lavaisse Eduardo P (1994). Latin America, In  Fjern og Nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer.  Ad Notam, Gyldendal, Oslo.. Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (1993). Det voldelige kjønnet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  2/93

Se alle arbeider i Cristin

 • Stølen, Kristi Anne (2008). Machos, putas, santas. Antropofagia.  ISBN 9789871238354.  256 s.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). Guatemalans in the Aftermath of Violence. The Refugees' Return. University of Pennsylvania Press.  ISBN 0-8122-4008-1.  236 s.
 • Stølen, Kristi Anne (2004). La decencia de la desigualdad: Género y poder en el campo argentino. Editorial Antropofagia.  ISBN 987-21387-1-0.  249 s.
 • Stølen, Kristi Anne; Shanmugaratnam, N. & Lund, Ragnhild (2003). In The Maze of Displacement. Conflict, Migration and Change. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-540-9.  229 s.
 • Shanmugaratnam, N.; Lund, Ragnhild & Stølen, Kristi Anne (2003). In the maze of displacement : conflict, migration and change. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 8276345409.  229 s.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). The Decency of Inequality: Gender, Power and Social Change on the Argentine Prairie.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stølen, Kristi Anne (2019). Colono Algodonero,Santa Fe, Argentina Siglo XIX-XX., I: Alejandra Salomon & José Muzlera, (red.),  Diccionario del agro iberamericano.  Teseo Press.  ISBN 9789878629674.  Kapittel.
 • Stølen, Kristi Anne (2019). Una compañera por distintos mundos. Revista del Museo Antropológico.  ISSN 1852-060X.  12(3), s 97- 98
 • Stølen, Kristi Anne (2018). Responding to economic opportunities: Changes in land tenure and use among Argentine farmers.. Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (2018). The Soy Boom in Argentina: A Blessing or a Curse?. Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (2016). Gender and Agricultural Change in Argentina: The Impact of Gene Modified Soybean Revolution.
 • Stølen, Kristi Anne (2016). The impacts of global agro-industrial production on farmers in Argentina.
 • Stølen, Kristi Anne (2015). Eva Peron: An extraordinary woman.
 • Stølen, Kristi Anne (2015). Hacia la Igualdad de género: Experiencias de Noruega..
 • Stølen, Kristi Anne (2015). Methodological and practical challenges of doing ethnographic research in Latin America.
 • Stølen, Kristi Anne (2015). The Impact of GMOs on Argentine Farmers.
 • Stølen, Kristi Anne (2014). Doing fieldwork in Latin America.
 • Stølen, Kristi Anne (2013). From Family Farms to Agribusiness: Impact of the Gene Modified Soybean Revolution in Argentina.
 • Stølen, Kristi Anne (2013, 04. april). Genmodifisert soya: Tømmer landsbygda i Argentina for folk. [Fagblad].  Apollon.
 • Stølen, Kristi Anne (2009). Is Gender Inequality Still a Question of Decency? Revisiting Gender, Power and Social Change in the Argentine Prairie.
 • Stølen, Kristi Anne (2009). Somos revueltos: comunidad y identidad entre retornados guatemaltecos.
 • Bull, Benedicte; Borchgrevink, Axel; Øi, Vibeke & Stølen, Kristi Anne (2008). Norway's Strategic Interests in Central America. SUM-report. 15.
 • Nesse, Sølvi; Stølen, Kristi Anne; Bleiklie, Ivar & Dyrhaug, Sissel (2007). Utredning av modeller for etablering av permanent kunnskapsmiljø på Latin-Amerika i Norge.
 • Stølen, Kristi Anne (2007, 26. oktober). Dagsnytt 18. [Radio].  NRK.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). Evaluering av norsk utviklingsforskning. Hva mener miljøene. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (3-4)
 • Stølen, Kristi Anne (2007). Home in Migration: Place and Identity among Guatemalan Returnees.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). In the Aftermath of Violence: Resilience and Reconstruction among Guatemalan Returnees.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). Kjønn i Latin-Amerika.
 • Stølen, Kristi Anne (2007). Nødhjelp og politikk.
 • Stølen, Kristi Anne (2007, 01. november). URIX. [TV].  NRK.
 • Stølen, Kristi Anne & Bull, Benedicte (2007). Latin-Amerika og kunnskapens geopolitikk.
 • Stølen, Kristi Anne (2005). "Changing identities among GuatemalanReturnees".
 • Stølen, Kristi Anne (2005). Preparando investigación en Petén, Guatemala.
 • Stølen, Kristi Anne (2005). Trabajo de campo en Argentina y Guatemala: Diferencias y similtudes.
 • Stølen, Kristi Anne (2004). Inequality in Latin America in a Nordic perspective.
 • Stølen, Kristi Anne (2004). Maya Resurgence in Guatemala Experiencias Q'eqchi'es. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe.  ISSN 0924-0608.  (77), s 116- 118
 • Stølen, Kristi Anne (2004). Place and Identity among Guatemalan Returnees. Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (2004). Poverty, Inequality and Elites in Latin America.
 • Nesheim, Ingrid; Dhillion, Shivcharn & Stølen, Kristi Anne (2003). Traditional knowledge of plant resources in a resettlement community, la Quetzal, Petén, Guatemala. Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (2003). Cambio y Continuidad entre los colonos del norte de Santa Fe, Argentina.
 • Stølen, Kristi Anne (2003). Conflicto armado en Guatemala: perspectivas de refugiados.
 • Stølen, Kristi Anne (2003). Conflicto armado, exilio y reconstrucción social en Guatemala.
 • Stølen, Kristi Anne (2003). From Victims of War to agents of Change.
 • Stølen, Kristi Anne (2003). The Building of Community and Identity among Guatemalan Returnees.
 • Nesheim, Ingrid; Dhillion, Shivcharn S. & Stølen, Kristi Anne (2003). Traditional Knowledge of plant resources in a resettlement community, La Quetzal, Petén, Guatamala.
 • Stølen, Kristi Anne (2002). Cambio político y sociedad civil en la post guerra de Guatemala y Centro-America.
 • Stølen, Kristi Anne (2002). Exile as a transforming experience: Gender relations among Guatemalan refugees. Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (2002). Forging Indian Identity: Guatemala's Violent Transition to Modernity. Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (2002). From victims of war to agents of change: Returnees in Guatemala. Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (2002). Kjønn og jordrettigheter blant flyktninger i Petén, Guatemala.
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Back to the Future: Reconstruction of Livelihoods and Identities among Returnees in Guatemala.
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Bistand og konflikt - paneldebatt.
 • Stølen, Kristi Anne (2001). Forced Migration and Social Reconstruction in Guatemala.
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Creating a Better Life: Participatory Communitarian Development among Guatemalan Refugees.
 • Stølen, Kristi Anne (2000). Guatemala: Den vanskelige freden. 3. verden magasinet X.  ISSN 0803-723X.  9(5) Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (1998). Más alla del silencio. Las fronteras de genero en los Andes. Journal of the Royal Anthropological Institute.  ISSN 1359-0987.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). A global Perspective on Women's Empowerment. Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (1996). Co-organizer and convenor of workshop on: "Religion, Gender and Society: Exploring Power Discourses and conflicting Interest".
 • Stølen, Kristi Anne (1996). Gender Models in Western Developemnt Assistance.
 • Stølen, Kristi Anne (1996). Kvinneundertrykking og naturødeleggelse. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  2/96
 • Stølen, Kristi Anne (1996). Kvinneundertrykking og naturødeleggelse. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (2), s 92- 94-
 • Stølen, Kristi Anne (1994). Gender, Culture and Social Change in Latin-America: A Nordic Perspective. Vis sammendrag
 • Skjønsberg, Else & Stølen, Kristi Anne (1993). Women in Development - Theories, Themes and Topics in the Post Nairobi Era. Vis sammendrag
 • Stølen, Kristi Anne (1993). "Det voldelige kjønnet". Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (2)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2011 14:07 - Sist endret 7. sep. 2019 18:13