karinat

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Mine akademiske interesser er innenfor feltet politisk og utviklingsgeografi, med spesielt fokusområde på kvinner og energi. Forskningsinteressene er knyttet til kvinners dagligliv, kjønnsrelasjoner og religion i et bistands og utviklingsperspektiv. Områdefokus er Sør-Asia med forskningserfaring fra Afghanistan og India.

Undervisning

Bakgrunn

 • Bachelor i Asia og Afrikastudier, UiO, med spesialisering i Midtøstenstudier.
 • Master i Samfunnsgeografi med spesialisering i politisk geografi og vekt på politikk og utvikling i Sør. Tittel på masteroppgave: Giving Light and Hope in Rural Afghanistan – The Impact of the Norwegian Church Aid’s Barefoot Approach on the Women Beneficiaries. Masteroppgaven ble utført som et case-studie i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.
 • Arbeidet ved Senter for Utvikling og Miljø som Erik Blytt stipendiat i 2007-2008, som forskningsassistent for forskningsprosjektet SUM-Medic i 2009, og som prosjektkoordinator for Arne Næss Chair og forskningsprosjektet Ceres21 – Sustainability for the 21st century i 2010.

Verv

 • Deputy board member, Centre for Development and the Environment, 2015 -
 • Chairman of the board, Nordic Forum for South Asia, 2015 -
 • Co-moderator, Nordic Forum for South Asia, 2015 -
 • Project-coordinator,  Arne Næss Chair, 2010
 • Project-coordinator,  Ceres21 – Sustainability for the 21st century, Centre for Development and the Environment,2010
 • Erik Blytt stipend, Centre for Development and the Environment, 2007 - 2008

Samarbeid

 • Samarbeider med The Energy and Resource Institute (TERI) i New Dehli, India vedrørende prosjektet: ”Innovating to bring clean energy for livelihood generation in India”.
Emneord: energi, Asia, samfunnsgeografi, kjønn, utvikling

Publikasjoner

 • Standal, Karina; Winther, Tanja & Danielsen, Katrine (2018). Energy Politics and Gender, In Kathleen Hancock & Juliann Allison (ed.),  The Oxford Handbook of Energy Politics.  Oxford University Press.  ISBN 9780190861360.  Chapter. Vis sammendrag
 • Winther, Tanja; Matinga, Margaret N.; Ulsrud, Kirsten & Standal, Karina (2017). Women’s empowerment through electricity access: scoping study and proposal for a framework of analysis. Journal of Development Effectiveness.  ISSN 1943-9342.  9(3), s 389- 417 . doi: 10.1080/19439342.2017.1343368 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Standal, Karina (2016). The Globalizing Effect of Solar Energy Access on Family and Gender Relations in Rural India. Asia in Focus.  ISSN 2446-0001.  s 14- 22 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Standal, Karina & Winther, Tanja (2016). Empowerment Through Energy? Impact of Electricity on Care Work Practices and Gender Relations. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  43(1), s 27- 45 . doi: 10.1080/08039410.2015.1134642 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Standal, Karina (2010). Giving Light and Hope in Rural Afghanistan Enlightening Women's Lives with Solar Energy. Lampert Academic Publishing.  ISBN 978-3-8383-6520-6.  125 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holmelin, Nina; Standal, Karina & West, Jennifer Joy (2018). Gender and Climate Change.
 • Standal, Karina (2018). Bildeling, okey, men hva med maten?. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Standal, Karina & Westskog, Hege (2018). D 4.3 Synthesis Report on the case study “From Consumer to Prosumer". Vis sammendrag
 • Westskog, Hege & Standal, Karina (2018). Sharing in neighborhoods..
 • Standal, Karina (2017). Den vanskelige energibalansen, Kirgisistan. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Standal, Karina (2017). «Ring når han prøver å drepe deg». Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Standal, Karina (2017). ShareOn – Kartlegging av deling i Nedre Djupedalen vel.
 • Standal, Karina & Winther, Tanja (2016). Elektrisitet redder liv. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Standal, Karina & Winther, Tanja (2016, 19. desember). Empowered by electricity. [Internett].  Kilden.
 • Standal, Karina & Winther, Tanja (2016, 12. februar). Equal Participation in Solar Projects Can Empower Women. [Internett].  The Quint.
 • Waldrop, Anne; Nielsen, Kenneth Bo; Standal, Karina & Wilhite, Harold Langford (2016). Editor's Introduction. Special Issue on Family and Gender in Globalising India. Asia in Focus.  ISSN 2446-0001.
 • Winther, Tanja; Palit, Debajit; Matinga, Margaret; Saini, Anjali; Govindan, Mini; Ulsrud, Kirsten; Standal, Karina & Gichungi, Henry (2016). Exploring Factors that Enhance and restrict Women’s Empowerment through Electrification (EFEWEE). Scoping study report.
 • Winther, Tanja; Standal, Karina & Hansen, Arve (2016). Gender, energy and consumption.
 • Standal, Karina (2015). Thinking Beyond the Box: Addressing Afghanistan's Gender Inequality the 'Barefoot' Way. Tvergastein.  ISSN 1893-5605.  (6), s 20- 27
 • Standal, Karina (2014). Between the Body and the Field: Reflections on Doing Fieldwork in Rural India as a Pregnant Researcher.
 • Standal, Karina (2014). Modern Energy and Women: Implications for Empowerment and Women’s Care Work within the Family.
 • Standal, Karina (2012). Energi som likestilling. argument.  ISSN 1504-6087.  2, s 28- 29

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2015 10:36 - Sist endret 26. jan. 2017 09:36