Harald Bøckman

Emeritus
Bilde av Harald Bøckman
English version of this page
Telefon +47-22858954
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO

Faglige interesser

 • Kinas politiske kultur
 • Ikke-kinesiske regionale kulturer i Kina
 • Kinas utviklingsstrategi
 • Forestillinger om Kinas fortid og framtid
 • Kinesisk litteratur

Bakgrunn

Bøckman (f. 1945) er cand. philol. fra Universtitet i Oslo. Han studerte ved Beijing-universitetet fra 1976 til 1977, og var Senior Fulbright Fellow ved Cornell University 1983-85. Han har videre vært forskningsstipendiat ved Universitetet i Oslo og forsker ved Nordisk institut for Asienforskning og Fredsforskningsinstituttet i Oslo. Fra 1996 har han vært forsker ved SUM, med spesielt ansvar for å koordinere Nettverk for Asiastudier.

Verv

 • En av initiativtakerne til å danne Nordisk forening for Kinastudier i 1991.
 • Leder for Nordisk forening for Kinastudier 1993-95.
 • Styremedlem i Europeisk forening for Kinastudier 1992-94.
 • Generalsekretær i Europeisk forening for Kinastudier 1994-96.
 • Bøckman er mye brukt som foredragsholder i akademiske, offentlige og private fora, og er en flittig bidragsyter til radio og fjernsyn, aviser og tidsskrifter.
   
Emneord: Kina, Asianettverket, Kinesisk politikk, Kinesisk kultur

Publikasjoner

Articles and bookchapters

Bøckman, Lars Harald (2011). Kinas store maritime ekspedisjoner på 1400-tallet: Oppdagelser, sjøreiser, eller hva? (China’s great maritime expeditions in the 15th century: Discoveries, voyages, or what?). In Fortid, ISSN 1504-1913. 3, pp. 17-22

Bøckman, Lars Harald (2009). Nuowei 20 shiji jiechu shiren Aolafu H. Haoge (1908-1994) (Norway’s prominent poet in the twentieth century, Olav H. Hauge (1908-1994)). In Wo zhanzhe, wo shoudeliao (I am standing, I can take it. Eighty poems by Olav H. Hauge rendered into Chinese by Harald Bøckman, Baisha Liu and Xi Chuan). Zuojia chubanshe (Chinese Writers’ Publishing House). ISBN 978-7-5063-4608-5, pp. 1-6.

Bøckman, Lars Harald (2008). China Today - and Tomorrow? In Making it in China - Merete Lie, Ragnhild Lund & Gard Hopsdal Hansen (ed.). Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-579-7. 2, pp. 23 - 42.

Bøckman, Lars Harald (2005): De store kinesiske sjøreisene på 1400-tallet (The great Chinese voyages in the 15th century). In Historie. ISSN 0803-401X. 3, pp. 16-28

Bøckman, Lars Harald (2005): Kinesiske gravskikker under Han-dynastiet (Chinese burial customs during the Han dynasty). In Historie. ISSN 0803-401X. 1, p. 8-17.

Bøckman, Lars Harald (2001): Village Compacts (Xiang Gui min yue) and their Historical Antecedents. In The International Symposium on Villager Self-Government and Rural Social Development in China. (Xiang gui min yue ji qi lishi yuanyuan). Collection of Papers in English. Beijing: Ministry of Civil Affairs and The Carter Center, 2001. Pp. 13-23. (No ISBN).

Bøckman, Lars Harald (2001): Environmental Consciousness Among Ethnic Minorities in Yunnan, China. Traditional Local Agreements and their Modern Reappearance. In Straub, Andrea, comp.: Institutions, Livelihoods and the Environment. Change and response in Mainland Southeast Asia. København: NIAS, 2001. ISBN 87-87062-98-4. Pp. 169-86.

Bøckman, Lars Harald (1999). Hvem var egentlig Mulan? (Who was in fact Mulan?) In Historie. ISSN 0803-401X. 1, pp. 6- 10

Bøckman, Lars Harald (1998). China Deconstructs? The Future of the Chinese Empire-State in a Historical Perspective. In Kjeld-Erik Broedsgaard & David Strand (eds.), Reconstructing Twentieth Century China: State Control, Civil Society and National Identity.  Clarendon Press, Oxford.  ISBN 0-19-829311-9.  s 310 - 346

Bøckman, Lars Harald (1998). China’s Development and Model Thinking. In Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  1, pp. 7- 37

Bøckman, Lars Harald (1997). Kina fra maoisme til nasjonalisme (China from Maoism to Nationalism). I Jo Inge Bekkevold & Torstein Hjellum (red.),  Den kinesiske utfordringen (The Chinese Challenge). Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3617-4.  s 98 - 113

Bøckman, Lars Harald and Baisha Liu (1997). Den kinesiske litterære scenen: Fra ideologisk minefelt til manus på auksjon. (The Chinese literary scene: from ideological mine field to bids for manuscripts). In Jo Inge Bekkevold & Torstein Hjellum (red.),  Den kinesiske utfordringen.  Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3617-4.  Pp. 221 – 235.

Bøckman, Lars Harald (1996). Informal Chinese Politics: Society in the State. In Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. Pp. 307-25.

Bøckman, Lars Harald (1992). The Brewing Ethnic Conflicts in China and Their Historical Background. In Rupesinghe, King and Vorkunova, eds.: Ethnicity and Conflict in a Post-Communist World. The Soviet Union, Eastern Europe and China. Sage. ISMB 0-312-08565-6, pp. 182-198.

Bøckman, Lars Harald (1991). Yunnan Trade in Han Times: Tribute, Transit and Trivia. In Hællquist, K.R., ed.: Asian Trade Routes. Curzon ISBN 0-707-0212-1, pp. 174-80, 270-71 and 288-89.

Bøckman, Lars Harald (1989). The Typology of the Naxi Tomba Script. In Chiao Chien and Nicholas Tapp, eds.: Ethnicity and Ethnic Groups in China. Chinese University of Hongkong ISBN mangler, pp. 149-56, 251-52.

Bøckman, Lars Harald (1988): Om kvinners levekår i det gamle Kina (About womens’ living conditions in traditional China). In Orientens kvinner (Kvinnenes kulturhistorie, bind III) (Women of the Orient. A cultural history of women, vol. III). Aschehoug. ISBN 82-00-18455-22, pp. 15-26.

Bøckman, Lars Harald (1988): Kvinnepoeter i det gamle Kina (Women poets in ancient China). In ibid., pp. 32-34.

Bøckman, Lars Harald (1988): Det kvinnelige elementet i kinesiske skrifttegn (The female element in Chinese characters). In ibid., pp. 39-41.

Bøckman, Lars Harald (1988). Qiu Jin - opprører mellom to tidsaldre (Qiu Jin – rebel between two eras). In ibid., pp. 53-55.

Bøckman, Lars Harald (1982). The Yunnan Tai-Domain of Sipsong Banna from the Asiatic Mode of Production to the Socialist Mode of Production. In Proceedings from the XXVII Congress of the European Association of Chinese Studies, 1980. Zürich, pp. 195-206.

Books:

Bøckman, Lars Harald (2006)/ (1999). Kunsten å krige, etter Sun Zi, og andre utvalgte innskrifter og tekster om krigføring i det gamle Kina. Oversettelse, utvalg, forord, etterord og illustrasjoner. (The Art of Warfare, after Sun Zi, and other selected inscriptions and texts about warfare in ancient China. Translation, selection, introduction, postscript and illustrations). Gyldendal. ISBN-10: 82.05-36308-0. ISBN-13: 978-82-05-36308-3, 144 pp.

Bøckman, Lars Harald (1995). Det politiske spillet om Kinas framtid. Refleksjoner ved et epokeskifte (The political game about China’s future. Reflections on a transitional era). Cappelen. ISBN82-02-15740-4, 88 pp.

Bøckman, Lars Harald (1986). Handbok om Kina for næringslivet (Handbook about China for business circles). Universitetet i Oslo (University of Oslo), 232 pp. (No ISBN).

Bøckman, Lars Harald (1983). I sentrum av periferien: Tai-domenet Sipsong Banna i Yunnan - Historie, politikk og samfunn i en grenseregion (In the centre of the periphery: The Tai-domain Sipsong Banna in Yunnan. History, politics, and society in a border region). Østasiatisk institutt, UiO, Occasional Papers. ISSN 0800-1316. 4, 247 pp.

Main Literary Translations:

Bøckman, Lars Harald, with Baisha Liu and Xi Chuan (2009). Wo zhanzhe, wo shoudeliao (I am standing, I can take it). Åtti dikt av Olav H. Hauge gjendiktet til kinesisk. Utvalg, redigering og forord ved Lars Harald Bøckman. Etterord ved Xi Chuan. (Eighty poems by Olav H. Hauge rendered into Chinese. Selection, editing, and preface by Lars Harald Bøckman. Postscript by Xi Chuan). Zuojia chubanshe (Chinese Writers’ Publishing House). ISBN 978-7-5063-4608-5.

Bøckman, Lars Harald, with Baisha Liu (2004). Et menneskes hellige bok One Man’s Bible), av Gao Xingjian. Oversettelse pluss etterord. (Translation and postscript). Aschehoug. 464 pp. ISBN 82-03-20573-9.

Bøckman, Lars Harald , with Baisha Liu (2002). Åndefjellet (Soul Mountain), av Gao Xingjian. Oversettelse pluss etterord. (Translation and postscript). Aschehoug. 619 pp. ISBN 82-03-20575-5.

Bøckman, Lars Harald (2000). Gå mot vinteren (Go towards the winter). Gjendiktninger av Bei Dao, samt etterord. Poems by Bei Dao. Rendered into Norwegian, plus postscript). Solum. 127 pp. ISBN 82-560-1256-0.

Bøckman, Lars Harald (1988). Arvingene. Hverdag etter Mao (Chinese Lives). Av Zhang Xinjin og Sang Ye. Utvalg, redigering, innledning og deloversetting. (Selection, editing, introduction and partial translation). Aschehoug. 326 pp. ISBN 82-03-15866-8.

Bøckman, Lars Harald (1984). Kina forteller (Stories from China). Utvalg, redigering, innledning og deloversetting. (Selection, editing, introduction, and partial translation.) Den norske Bokklubben (The Norwegian Book Club), 624 pp.

Publisert 15. aug. 2011 14:41 - Sist endret 11. sep. 2019 10:54