Celine Motzfeldt Loades

Gjesteforsker

Doktorgradsavhandling innlevert til Sosialantropologisk institutt i 2017. Avventer disputas.

Faglige interesser

 • Oppfatninger og konstruksjoner av kultur- og naturarv
 • Kritisk kulturarvsstudier 
 • UNESCO Verdensarv steder
 • Materiell og immateriell kultur
 • Kulturelle oppfatninger av kultur, natur, identiteter
 • Ansvarlig turisme (kulturarvs-, kulturell-, øko-, geo-, pro-poor turisme)
 • Bærekraftig urban utvikling
 • Bruken av kulturarv i bærekraftig utvikling
 • Overgangen til bærekraftige, grønne byer og de menneskelige og kulturelle dimensjonene i endringsprosessene 
 • Globaliserings- og lokaliseringsprosesser
 • Saktebevegelsen’ (Slow Food, Slow Time, Citta Slow (sakte byer), bærekraftige byer, kortreist mat)
 • Kulturelle oppfatninger om livskvalitet og ‘'det gode livet'’
 • Antropologiske blikk på kunst, kunsthåndtverk, arkitektur og estetikk
 • Internasjonale organisasjoner (UNESCO, ICCROM, ICOMOS)
 • Ikke-statlige organisasjoner (NGOs)

Regionalt fokus:

 • Sørøst Europa (Kroatia, Balkan)
 • Middelhavsområdet (Italia)

Undervisning

           Senter for utvikling og miljø (SUM):

           Universitetet i Dubrovnik, Kroatia:

 • Gjesteforeleser ved Universitetet i Dubrovnik. The Anthropology of the Media, Institutt for massekommunikasjon, 2009 (seminarleder og foreleser). Egenkonstruert kurs.

Bakgrunn

 Akademisk bakgrunn:

 • Ph.D., Senter for utvikling og miljø (SUM)/Sosialantropologisk institutt (SAI), Universitetet i Oslo. Ph.D. avhandling: The Wall in Our Minds - Negotiating Heritage in Post-war Croatia. Doktorgradsavhandling innlevert til Sosialantropologisk institutt i 2017. Avventer disputas.
 • Mastergrad (MA) i sosialantropologi, Universitetet I Oslo (2005)
 • Bachelor's grad (BA) in sosialantropologi og kommunikasjonsstudier, Goldsmiths College, University of London (2002)

Arbeidserfaring:

 • 2007-2008: Forskningsadministrasjonen ved ARENA – Senter for Europastudier, Universitetet I Oslo (Førstekonsulent -økonomi/informasjon)
 • 2006: Sentraladministrasjonen ved Det Samfunnvitenskapelige fakultet, Universitetet I Oslo (informasjonskonsulent)

Forskningsamarbeid

 • Redaksjonell styremedlem, Journal of Urban Culture Research (fagfellevurdert tidsskrift)
 • Medlem av det internasjonale, tverrfaglige forskningsnettverket Urban Culture Plaza - Network for Urban Culture Research. Bidratt til å utvide nettverket til Balkan regionen i 2014
 • Medarrangør av konferanserekke ved Inter-University Centre, Dubrovnik, Kroatia. The Role of Universities in Sustainable Urban Cultural Development (2017), Cities at Risk - From Humiliation to Dignity (2016) og Urban Cultures at the Crossroads (2015)
 • Universitetet i Dubrovnik, Kroatia (Institutt for Massekommunikasjon, Institutt for Kunst og Restorasjon)
 • Institutt for etnologi og folklore, Zagreb, Kroatia
Emneord: Forbruk og livskvalitet, Energi og klima, Natur og kultur

Publikasjoner

 • Loades, Celine Motzfeldt (2016). Contested Places and Ambivalent Identities – Social Change and Development in UNESCO Enlisted Dubrovnik. Journal of Urban Culture Research.  ISSN 2228-8279.  Volume 12, s 20- 37 . doi: 10.14456
 • Loades, Celine Motzfeldt (2012). A Beautiful Burden? Identity Constructions in a Post-War Heritage City, In Kenneth Bo Nielsen & Kristian Bjørkdahl (ed.),  Development and Environment: Practices, Theories, Policies.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232100330.  9.  s 155 - 171

Se alle arbeider i Cristin

 • Loades, Celine Motzfeldt (2005). Loades, C, 2005, Tempo Giusto - Slow Cities and the Revitalization of Locality in the Age of Globalization.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2011 14:42 - Sist endret 20. sep. 2017 15:02