Benedicte Bull

Bilde av Benedicte Bull
English version of this page
Telefon +47 22858902
Mobiltelefon +47 40204438
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Internasjonal politisk økonomi
 • Komparativ politisk økonomi
 • Utviklingsteori
 • Geografisk hovedfokus er Latin-Amerika.

Mine forskningsinteresser dreier seg om forholdet mellom politikk, økonomi og utvikling, og hvordan internasjonale forhold påvirker mulighetene for å etablere gode institusjoner som legger til rette for positive samfunnsendringer. Mitt hovedfokus geografisk er Latin-Amerika, og de siste årene har jeg jobbet særlig med Venezuela. Jeg har særlig sett på forholdet mellom politikk og næringsliv gjennom mange prosjekter. Nå leder jeg tre prosjekter: 1) Ett som ser på Kinas betydning for internasjonalt samarbeid, demokrati og miljø i Latin-Amerika og Afrika, 2) ett som forsker på småbedrifters betydning for utvikling og voldsreduksjon i storbyer i Sør, og 3) ett som ser på økonomisk utvikling i Venezuela, med særlig fokus på betydningen av internasjonale sanksjoner for forholdet mellom private og offentlige eliter. Jeg har tidligere ledet et prosjekt om mellomamerikanske økonomiske gruppers strategier i en globalisert økonomi, og et om betydningen av eliteendring for miljøpolitikk i in Latin-Amerika. Før det igjen forsket jeg på betydningen av globale private selskaper for FN-organisasjoner og multilaterale bankers politikk. En viktig årsak til min interesse for forholdet mellom eliter og institusjoner, er betydningen det har for både sosial og økonomisk ulikhet. Gjennom mitt arbeid med eliter og institusjoner i Latin-Amerika er jeg også blitt mer og mer interessert i den illegale økonomien, og hvordan organisasjoner som oppstår i den, både utfordrer og samarbeider med tradisjonelle eliter.

Undervisning

Bakgrunn

 • Styreleder Nordic Institute of Latin America Studies (NILAS) (2020-)
 • Leder for Oslo Academy of Global Governance (2015-2020)
 • Leder for Norsk nettverk for Latin-Amerika forskning (NorLARNet), (2008-2020)
 • Gjesteforeleser Instituto Iberoamericana, Universidad de Salamanca (2019)
 • Gjesteforsker, FLACSO, Chile (2006)
 • Seniorforsker, SUM (2002-2007)
 • Foreleser, Institutt for Statsvitenskap (2001-2002)
 • Konsulent Inter-Amerikanske Utviklingsbanken (1998)
 • Forsker, Bornholms Forskningssenter (1997)
 • Dr. Polit, Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2002)
 • Cand.Polit, Statsvitenskap, Universitetet i Oslo Oslo (1996)

Priser

H.M. Kongens Gullmedalje (2003)

Universitetet i Oslos formidlingspris (2018)

Samarbeid

 

Emneord: Styresett, Latin-Amerika, Globalisering
Publisert 15. aug. 2011 14:41 - Sist endret 6. jan. 2021 10:49