Antulio Rosales

Bilde av Antulio Rosales
English version of this page
Telefon +47 22858974
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Internasjonal politisk økonomi
 • Komparativ politisk økonomi
 • Latin amerikansk politikk
 • Utviklingsstudier

Antulio forsker på de politisk-økonomiske sidene ved ressursutvinning. Han arbeider med særlig interesse for endringer i hvordan stater behandler utenlandsk investering i ressursutvinning. I tillegg jobber han med framveksten av nye aktører og trender innen global økonomi. Antulios postdoktor-prosjekt på SUM tar for seg Venezuela og ekspansjonen i mineutvinning sør for Orinoco elva. Prosjektet konseptualiserer samspillet mellom utenlandske investorers interesser, venezuelansk politikk og urbefolkningers interesse. Dette skjer i en tid preget av økonomisk krise og nedgang i handelsmarkedet.  

Undervisning

 • PSCI-300 Foundations of Political Economy (University of Waterloo, 2014-2015).
 • IP 612 Earth Governance: The politics and law of environmental policy (Wilfrid Laurier University 2017)

Bakgrunn

Antulio skrev doktorgrad om Global Governance ved University of Waterloo og ved Balsillies School of International Affairs. Antulios avhandling drøftet den historiske utviklingen av hvordan staten behandlet utenlandsk investering i oljeindustrien i Venezuela og Ecuador. Dette gjorde han med hjelp av kunnskap fra Obsolescing Bargaining Models (OBM) og konstruktivistisk teori. Han har også publisert artikler om Latin Amerikas bidrag til ideer om internasjonal, politisk økonomi og regionale integreringsmekanismer. 

Priser

 • Ontario Trillium Scholar (2012-2016)
 • Trent University UWC Scholar (2001-2005)

Verv

 • Post-doctoral fellow, Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
 • Adjunct professor, Department of Political Science, University of Waterloo (2014, 2015).
 • Adjunct professor, Master in International Public Policy, Wilfrid Laurier University (2017).

 

Emneord: Latin-Amerika, Venezuela, internasjonal politisk økonomi, utviklingsstudier

Publikasjoner

 • Bull, Benedicte & Rosales, Antulio (2020). Into the shadows: sanctions, rentierism, and economic informalization in Venezuela. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe.  ISSN 0924-0608.  109(Januar-September), s 107- 133 . doi: DOI: http://doi.org/10.32992/erlacs.10556
 • Bull, Benedicte & Rosales, Antulio (2020). The crisis in Venezuela: Drivers, transitions, and pathways. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe.  ISSN 0924-0608.  109(1), s 1- 21 . doi: http://doi.org/10.32992/erlacs.10587
 • Rosales, Antulio (2019). Radical rentierism: gold mining, cryptocurrency and commodity collateralization in Venezuela. Review of International Political Economy.  ISSN 0969-2290.  26, s 1311- 1332 . doi: 10.1080/09692290.2019.1625422 Vis sammendrag
 • Rosales, Antulio (2019). Statization and denationalization dynamics in Venezuela's artisanal and small scale-large-scale mining interface. Resources policy.  ISSN 0301-4207.  63, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.resourpol.2019.101422 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rosales, Antulio (2019). Structural constraints in times of resource nationalism: oil policy and state capacity in post-neoliberal Ecuador. Globalizations.  ISSN 1474-7731.  17(1), s 77- 92 . doi: 10.1080/14747731.2019.1614722 Vis sammendrag
 • Rosales, Antulio (2018). China and the decaying of socialist rentierism in Venezuela: instability and the prevalence of non-interventionism. Third World Thematics: A TWQ Journal.  ISSN 2380-2014. . doi: 10.1080/23802014.2018.1496797 Vis sammendrag
 • Rosales, Antulio (2018). Pursuing foreign investment for nationalist goals: Venezuela’s hybrid resource nationalism. Business and Politics.  ISSN 1369-5258.  20(3), s 438- 464 . doi: 10.1017/bap.2018.6
 • Helleiner, Eric & Rosales, Antulio (2017). Peripheral Thoughts for International Political Economy: Latin American Ideational Innovation and the Diffusion of the Nineteenth Century Free Trade Doctrine. International Studies Quarterly.  ISSN 0020-8833.  61(4), s 924- 934 . doi: 10.1093/isq/sqx063 Vis sammendrag
 • Helleiner, Eric & Rosales, Antulio (2017). Toward global IPE: The overlooked significance of the Haya-Mariátegui debate. International Studies Review.  ISSN 1521-9488.  19(4), s 667- 691 . doi: 10.1093/isr/vix034 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosales, Antulio (2017). Contentious nationalization and the embrace of the developmental ideals: Resource nationalism in the 1970s in Ecuador. The Extractive Industries and Society.  ISSN 2214-790X.  4(1), s 102- 110 . doi: https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.12.007 Vis sammendrag
 • Rosales, Antulio (2017). Venezuela’s Deepening Logic of Extraction. NACLA REPORT ON THE AMERICAS.  ISSN 1071-4839.  49(2), s 132- 135 . doi: http://dx.doi.org/10.1080/10714839.2017.1331794
 • Rosales, Antulio (2016). Deepening extractivism and rentierism: China’s role in Venezuela’s Bolivarian developmental model. Revue canadienne d'études du développement.  ISSN 0225-5189.  37(4), s 560- 577 . doi: http://dx.doi.org/10.1080/02255189.2016.1208605
 • Rosales, Antulio (2013). Going Underground: the political economy of the ‘left turn’ in South America. Third World Quarterly.  ISSN 0143-6597.  34(8), s 1443- 1457 . doi: http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2013.831538
 • Rosales, Antulio (2013). The Banco del Sur and the Return to Development. Latin American perspectives.  ISSN 0094-582X.  40(5), s 27- 43 . doi: https://doi.org/10.1177/0094582X13492128
 • Rosales, Antulio (2012). De la crisis asiática a la crisis inmobiliaria: los debates actuales sobre la arquitectura financiera internacional. Problemas del Desarrollo.  ISSN 0301-7036.  163(41), s 32- 51

Se alle arbeider i Cristin

 • Rosales, Antulio (2020). From Norm Entrepreneur to a Reluctant Overachiever: Venezuela in the History of OPEC. Routledge.  ISBN 9780367195656.  376 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. okt. 2017 13:56 - Sist endret 11. sep. 2019 11:19