English version of this page

Vitenskapelig ansatte - Side 2

Personer 26 - 39 av 39
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Susanne Normann Normann, Susanne Ph.d.-stipendiat +47-22858910 99239715 susanne.normann@sum.uio.no Brasil, kritisk psykologi, politisk økologi, Kjønn
Bilde av Kit-Fai Næss Næss, Kit-Fai Prosjektmedarbeider k.f.nass@sum.uio.no Arne Næss
Bilde av Antoine de Bengy Puyvallée Puyvallée, Antoine de Bengy Stipendiat 400 73 554 a.de.b.puyvallee@sum.uio.no
Bilde av Sidsel Roalkvam Roalkvam, Sidsel Professor og senterleder +47-22858796 sidsel.roalkvam@sum.uio.no Global helse, Afrika, Asia
Bilde av Antulio Rosales Rosales, Antulio Postdoktor +47 22858974 antulio.rosales@sum.uio.no Latin-Amerika, Venezuela, internasjonal politisk økonomi, utviklingsstudier
Bilde av Katerini Storeng Storeng, Katerini Førsteamanuensis +47 22858883 katerini.storeng@sum.uio.no Global helse, antropologi, politikk, Afrika, mødrehelse
Bilde av Mariel Cristina Støen Støen, Mariel Cristina Professor +47 22858885 m.c.stoen@sum.uio.no Politisk økologi, Styresett, Latin-Amerika, Globalisering, Energi og klima, Forskerskolen
Bilde av Kristi Anne Stølen Stølen, Kristi Anne Emeritus +47-22858980 k.a.stolen@sum.uio.no Fattigdom, Kjønn, Forvaltning av naturressurser
Bilde av Øyvind Sundet Sundet, Øyvind Vitenskapelig assistent oyvind.sundet@sum.uio.no
Bilde av Karen Victoria Lykke Syse Syse, Karen Victoria Lykke Førsteamanuensis +47 22858949 k.v.l.syse@sum.uio.no Natur og kultur, Mat, Kjønn, Landskap
Bilde av Ulrikke Bryn Wethal Wethal, Ulrikke Bryn Postdoktor +47 22858951 u.b.wethal@sum.uio.no Bærekraftig forbruk, Sustainable consumption, Afrika, Kina, Mozambique, Industrial production, Development Studies
Bilde av Tanja Winther Winther, Tanja Professor og leder Include +47-22858915 tanja.winther@sum.uio.no Energi, elektrisitet, kjønn, forbruk, praksis, bærekraftig utvikling, livskvalitet, Asia, Afrika, Norge
Bilde av Poul Wisbourg Wisbourg, Poul Gjesteforsker poul.wisborg@sum.uio.no
Bilde av Nina Witoszek Witoszek, Nina Seniorforsker +47-22858737 nina.witoszek@sum.uio.no Miljøetikk, Natur og kultur, den nordiske modellen, antiautoritære bevegelser