English version of this page

Vitenskapelig ansatte - Side 2

Personer 26 - 37 av 37
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Sidsel Roalkvam Roalkvam, Sidsel Professor og senterleder +47-22858796 sidsel.roalkvam@sum.uio.no Global helse, Afrika, Asia
Bilde av Felix Stein Stein, Felix Postdoktor felix.stein@sum.uio.no global helse, antropologi, Styresett, finance, økonomi, pandemi
Bilde av Katerini Storeng Storeng, Katerini Førsteamanuensis +47 22858883 katerini.storeng@sum.uio.no Global helse, antropologi, politikk, Afrika, mødrehelse
Bilde av Mariel Cristina Støen Støen, Mariel Cristina Professor +47 22858885 91747049 m.c.stoen@sum.uio.no Politisk økologi, Styresett, Latin-Amerika, Globalisering, Energi og klima, Forskerskolen
Bilde av Kristi Anne Stølen Stølen, Kristi Anne k.a.stolen@sum.uio.no Fattigdom, Kjønn, Forvaltning av naturressurser
Bilde av Øyvind Sæta Sundet Sundet, Øyvind Sæta Forsker +47 45228698 o.s.sundet@sum.uio.no
Bilde av Karen Lykke Syse Syse, Karen Lykke Førsteamanuensis +47 22858949 k.l.syse@sum.uio.no Natur og kultur, Mat, Kjønn, Landskap
Bilde av Johannes Rudjord Volden Volden, Johannes Rudjord Stipendiat +47 97403608 j.r.volden@sum.uio.no
Bilde av Hege  Westskog Westskog, Hege Seniorforsker og programkoordinator Include +47 22858759 +4794307077 hege.westskog@sum.uio.no Energi, Miljø og klima, Kommuner, Omstilling, Lavutslippssamfunn, Holdninger
Bilde av Ulrikke Bryn Wethal Wethal, Ulrikke Bryn Postdoktor +47 22858951 u.b.wethal@sum.uio.no Bærekraftig forbruk, Sustainable consumption, Afrika, Kina, Mozambique, Industrial production, Development Studies
Bilde av Tanja Winther Winther, Tanja Professor og leder Include +47-22858915 tanja.winther@sum.uio.no Energi, elektrisitet, kjønn, forbruk, praksis, bærekraftig utvikling, livskvalitet, Asia, Afrika, Norge
Bilde av Nina Witoszek Witoszek, Nina Seniorforsker +47-22858737 nina.witoszek@sum.uio.no Miljøetikk, Natur og kultur, den nordiske modellen, antiautoritære bevegelser