English version of this page

Vitenskapelig ansatte - Side 2

Personer 26 - 39 av 39
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kit-Fai Næss Næss, Kit-Fai Prosjektmedarbeider k.f.nass@sum.uio.no
Næss, Knut Myrum Førstekonsulent k.m.nass@sum.uio.no
Bilde av Antoine de Bengy Puyvallée Puyvallée, Antoine de Bengy Stipendiat 40073554 a.de.b.puyvallee@sum.uio.no
Bilde av Sidsel Roalkvam Roalkvam, Sidsel Direktør, professor +47-22858796 sidsel.roalkvam@sum.uio.no Global helse, Afrika, Asia
Bilde av Antulio Rosales Rosales, Antulio Postdoktor +47-22858974 antulio.rosales@sum.uio.no
Bilde av Katerini Storeng Storeng, Katerini Førsteamanuensis +47-22858883 katerini.storeng@sum.uio.no Global helse, antropologi, politikk, Afrika, mødrehelse
Bilde av Mariel Cristina Støen Støen, Mariel Cristina Professor +47-22858885 m.c.stoen@sum.uio.no Politisk økologi, Styresett, Latin-Amerika, Globalisering, Energi og klima, Forskerskolen
Bilde av Kristi Anne Stølen Stølen, Kristi Anne Professor emeritus +47-22858980 k.a.stolen@sum.uio.no Fattigdom, Forvaltning av naturressurser, Kjønn
Bilde av Karen Victoria Lykke Syse Syse, Karen Victoria Lykke Førsteamanuensis +47-22858949 k.v.l.syse@sum.uio.no Natur og kultur, Mat, Kjønn, Landskap
Bilde av Ulrikke Bryn Wethal Wethal, Ulrikke Bryn Postdoktor +47-22858951 u.b.wethal@sum.uio.no Afrika, Kina, Mozambique, Industrial production, Development
Bilde av Tanja Winther Winther, Tanja Professor +47-22858915 tanja.winther@sum.uio.no Energi, elektrisitet, kjønn, forbruk, praksis, bærekraftig utvikling, livskvalitet, Asia, Afrika, Norge
Bilde av Poul Wisborg Wisborg, Poul poul.wisborg@sum.uio.no
Bilde av Nina Witoszek Witoszek, Nina Forskningsleder +47-22858737 nina.witoszek@sum.uio.no Miljøetikk, Natur og kultur, den nordiske modellen, antiautoritære bevegelser
Bilde av Maren Aase Aase, Maren Doktorgradsstudent 22858728 Fattigdom, Mat, Rettigheter, Asia, Utvikling, Katastrofer