Wei (Vivian) Guo

Forskningskoordinator
Bilde av Wei (Vivian) Guo
English version of this page
Telefon +47 22858481
Mobiltelefon +47 93978462
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO

Faglige interesser

  • Internasjonal politisk økonomi
  • ESG (Environment, Social and Governance)
  • Grønn omstilling
  • Påvirkningsinvesteringer 
  • Sosialt entreprenørskap
  • Geografisk fokus: Kina, Afrika og Latin-Amerika

Jeg jobber med spørsmål knyttet til grønn omstilling og bærekraft med særlig vekt på forholdet mellom multinasjonale selskaper og myndigheter/utviklingsinstitusjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå, og mulighetene for fornybar energi. Jeg håper å kunne øke oppmerksomheten og kunnskapen rundt den kinesiske innflytelsen og perspektiv på global styring og internasjonalt samarbeid, så vel som forståelse av miljø-, sosial- og styresett (ESG)-aspekter ved kinesiske internasjonale investeringer, spesielt i Latin-Amerika og Afrika.

Bakgrunn

Vivian har flere års arbeidserfaring med tverrfaglig forskning, kommunikasjon og prosjektledelse i tverrfaglige miljøer, som involverer myndigheter, akademiske institusjoner, privat sektor og det sivile samfunn i flere land, inkludert Kina og Norge. Hun har blant annet jobbet med «Sustainable Finance and Investment»-prosjektet hos World Wildlife Fund (WWF) Norge, og også jobbet som konsulent hvor hun har tilrettelagt for ulike grønne og bærekraftige utviklingstiltak, nettverksaktiviteter og internasjonalt samarbeid. Hun er styremedlem og visepresident for Chinese Professionals in Norway (CPN).

Vivian har en mastergrad i Kultur, Miljø og Bærekraft fra Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i juss med hovedfaget Internasjonal Politikk fra Beijing International Studies University.

Publisert 11. feb. 2022 13:38 - Sist endret 17. okt. 2022 18:31