Oda Fagerland

Vitenskapelig assistent

Tilknytning på SUM

Erik Blytt-stipend for masterstudenter

Tilknyttet SUMs forskerskole

Masterprosjekt

Oda Fagerland har utført feltarbeid på Voss og undersøkt tematikk knyttet til slektskap, materialitet, senter-periferi og staten, i lys av hytteforbudet innført som en følge av utbruddet av Covid-19. 

Emneord: Forskerskolen
Publisert 29. jan. 2021 10:57 - Sist endret 2. sep. 2021 14:42