Iris Leikanger

Vitenskapelig assistent - Admin
Bilde av Iris Leikanger
English version of this page
Telefon +47 22858957
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Senter for utvikling og miljø

Faglige interesser

Politikk og klimaforskning; forskningspolitikk; klimatilpasning; boundary work; STS og vitenskapsstudier; diskurs og politikkutforming

Skriver for tiden om de økende kravene som settes til brukerinvolvering eller brukermedvirkning i forskning, spesielt på klimafeltet, som et uttrykk for en større endring i internasjonal forskningspolitikk som kan settes under overskriften "åpen forskning". Interessert i å utforske hva slags kulturelle kart over forskningen og dens relasjon til resten av samfunnet som underbygger denne forskningpolitiske bølgen, og forholdet mellom narrativer om åpen forskning og de faktiske virkemidlene som Forskningsrådet og andre forskningsfinansierende aktører innfører for å endre forskningssystemet.

 

Bakgrunn

Iris skrev masteroppgave på SUM med tittel With and for Society? Experiences from CICERO Center for International Climate Research with User Involvement in Science. Oppgaven ser på effektene av økte krav til brukerinvolvering i forskning som et uttrykk for forskningspolitiske endringer som vektlegger inkludering av ikke-akademiske aktører i forskningsprosesser.

Fra 2013 til 2017 bodde hun i Nepal og jobbet primært for den mellomstatlige forskningsinstitusjonen International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) med et stort tverrfaglig forskningsprosjekt om klimatilpasning i Himalaya-regionen (spesielt Kina, India, Nepal og Pakistan). Rollen hennes inkluderte sammenstilling av resultater fra forskning under forskjellige fagfelt for å utvikle policy briefs og andre materialer for å kommunisere forskningsresultatene til relevante brukere i og utenfor regionen, samt møter med politikere og forvaltning fra de fire landene for å formidle forskningsresultater. Det var dette arbeidet som vekket interessen for skjæringsfeltet mellom forskning og politikk på klimafeltet.

Iris har bachelor i antropologi og sosiologi fra Universitetet i Durham, England, og skrev bacheloroppgave i sosialantropologi basert på etnografisk forskning i Kanungu, Uganda, med tittel "History repeats itself": Agricultural development and modernisation discourse in southwest Uganda. Oppgaven diskuterte hvordan diskurser om modernitet og modernisering påvirker utviklingen av ugandisk landbruksutviklingspolitikk og dens mottakelse av småskalabønder i Kanungu.

Priser

  • 2019: The Science Studies Colloquium Qualification Stipend
  • 2018: The Science Studies Colloquium Masters' Stipend
  • 2013: The David Brooks Memorial Fund Award for Best Undergraduate Dissertation in Sociocultural Anthropology (Durham University)
  • 2013: Van Mildert College JCR's Contribution to the Wider Community Award (Durham University)
  • 2012: The Durham University Vice Chancellor's Scholarship for Academic Excellence
  • 2012: The UEL International Development Undergraduate Conference's award for Best Paper in the plenary session on Development Theory & Economics

Publikasjoner

Publisert 28. sep. 2019 16:21 - Sist endret 11. nov. 2020 11:30