Vilde Paalgard

Bilde av Vilde Paalgard
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 2.etg Senter for utvikling og miljø

Tilknytning

Masterstudent ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), UiO

Masteroppgave

Tittel: Det europeiske naturvernåret 1970 i Norge og forestillingen om en forestående økologisk katastrofe.

Veileder

Hallvard Notaker, IAKH, UiO.

 

Publisert 18. apr. 2017 11:44 - Sist endret 18. apr. 2017 15:25