Margrethe Voll Storaas

Bilde av Margrethe Voll Storaas
English version of this page
Mobiltelefon 45298182
Brukernavn
Besøksadresse Senter for utvikling og miljø Sognsveien 68 2.etg

Tilknytning

Mottager av Arne Næss-stipendet 2018

Prosjektassistent ved "the Arne Næss Programme on Global Justice and the Environment". Prosjekttema: "Homo Futurus (fremtidsmennesket)" - Bærekraft til hvilken pris? Varighet: 10 måneder

Studentassistent for Institutt for rettsvitenskap og styring, BI campus Oslo. Prosjekttema: Offentlige innkjøp - Innovasjon og bærekraft. Arbeidsoppgaver: Case-skriving til kurs basert på intervjuer og annen kvalitativ datainnsamling. Varighet: 4 måneder

 

Masteroppgave

Foreløpig tittel: "Our Destruction of Ecosystems, a Crime Against Peace? An Ethical Analysis of the Proposal for a Law of Ecocide within the International Criminal Court". 

 

Veileder

Nina Witoszek

 

 

 

Publisert 1. feb. 2018 14:42 - Sist endret 11. mai 2018 13:23