Erica Colman-Denstad

Blytt-stipendiat
Bilde av Erica Colman-Denstad
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO

Tilknytning

Erik Blytt-stipend

Arne Næss-stipend

Masteroppgave

Tentativ tittel: Domination or Reconciliation? An Ethical Assessment of Ecological Restoration

Sammendrag

Tema for min oppgave er hvordan økologisk restaurering kan påvirke forholdet mellom mennesker og natur. En filosofisk undersøkelse av naturrestaurering kan belyse mange aspekter av forholdet mellom mennesker og resten av naturen. Jeg ønsker å fokusere på hvilken rolle menneskelig aktivitet kan spille i naturen, og muligheten for et etisk og konstruktivt, snarere enn destruktivt forhold.

Oppfordrer naturrestaurering i praksis til ødeleggelse ved å reparere skade, og kan det dermed sies å representere et løfte om at enhver ødeleggelse kan reverseres? Restaurering kan potensielt bidra til ideen om at miljøproblemer kan løses ved hjelp av teknologiske løsninger og at de ikke krever endring i atferd eller reelle restriksjoner på forbruk. Samtidig oppfordrer naturrestaurering til aktiv deltakelse i naturen og kan muligens være en måte å skape etisk og relasjonell nærhet til naturen. I tillegg blir mennesker tydelig tilskrevet ansvar og skyld for økosystemer som er negativt påvirket av menneskelig aktivitet. Det kan derfor oppmuntre til etisk hensyn til naturen. Mitt overordnede spørsmål er om restaurering styrker de etiske grensene mellom menneske og natur ved å tydeliggjøre vår overlegenhet, eller om den visker ut disse grensene ved å tillate praktisk og etisk interaksjon med naturen.

Veilder

Alejandra Mancilla

Emneord: Arne Næss, Forskerskolen
Publisert 8. jan. 2019 16:29 - Sist endret 12. sep. 2019 16:07