Anna Marie Skråmestø Nesheim

Bilde av Anna Marie Skråmestø Nesheim
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse 2.etg Sognsveien 68 Senter for utvikling og miljø

Tilknytning

Oslo Academy of Global Governance Scholarship

Masteroppgave

Midlertidig tittel: Fra imperier til nasjonalstat: Håndtering av flyktninger i mellomkrigstidens Europa. 

Gjennom å se på de geopolitiske endringene som fant sted i mellomkrigstiden og på byråkratiet som vokste frem i Folkeforbundet skal denne oppgaven drøfte en verden i endring: Hva hadde overgangen fra imperier til nasjonalstat å si for dem som levde i Europa og i Midtøsten på 1920- og 1930-tallet? Den korte perioden mellom Første og Andre verdenskrig var et tidspunkt i historien der nasjonalstater ble tegnet opp for så å erstatte det som tidligere hadde vært Det russiske riket, Østerrike-Ungarn og Det osmanske riket. Samtidig vokste Folkeforbundet frem: Verdens til da mest omfattende, internasjonale organisasjon. Det voksende byråkratiet innad i Folkeforbundet, hvordan de håndterte flyktningkriser og konflikter i Europa og i mandatene, la føringer for FNs senere arbeid med lignende problemer. 

Oppgaven bygger på Folkeforbundets arkivmateriale og på dokumenter hentet fra Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) sitt arkiv. Prosjektet American Committee for Relief in Czechoslovakia, en komité som ble arrangert i samarbeid med CEIP etter at omfanget av tsjekkiske av tsjekkere på flukt etter Münchenavtalen ble kjent, gir innsyn i en tid der USA ikke var en del av FF, men hvor amerikanske NGOer likevel påvirket verdenspolitikken blant annet gjennom å involvere seg i humanitære kriser.

 

Veileder

Hanne Hagtvedt Vik 

 

 

 

Publisert 30. okt. 2017 13:21 - Sist endret 17. jan. 2018 11:51