English version of this page

Om Oslo SDG-initative

Vi fremmer forskning, utdanning, dialog og formidling knyttet til FNs bærekraftsmål: Sustainable Development Goals (SDG).

I september 2015 ble Agenda 2030 og de tilhørende 17 bærekraftsmålene (SDGene) vedtatt av verdens statsledere i FN. Til forskjell fra de foregående Tusenårsmålene (MDGene), oppfordrer Agenda 2030 i større grad til felles innsats fra høy, mellom- og lavinntektsland for å fremme bærekraftig utvikling globalt. Bærekraftsmålene anerkjenner at fattigdomsreduksjon må gå hånd i hånd med tilnærminger som fremmer økonomisk vekst og adresserer sosiale behov som utdanning, helse, velferdstjenester og jobbmuligheter, samtidig som klimaendringer og miljøvern hensyntas.

Oslo SDG Initiative fremmer forskning, utdanning, dialog og formidling knyttet til Agenda 2030, med et særlig fokus på styresett. I tillegg til grunnforskning på temaer relatert til bærekraftsmålene, slik som fattigdomsreduksjon, matsikkerhet og godt styresett, vil initiativet promotere forskning og dialog rundt endringene som er nødvendige for implementering av Agenda 2030. Vår forskning vil adressere aktuelle teoretiske og metodologiske debatter, samt bidra til å løse utfordringer relatert til oppnåelse av bærekraftsmålene.

Les om oss på de engelske nettsidene.