Oslo SDG Initiative

Oslo SDG Initiative

I tillegg til å møte behovet for utdanning knyttet til bærekraftsmålene, vil Oslo SDG Initiative spille en nøkkelrolle i å informere beslutningstakere gjennom kunnskapsbasert forskning, samt fasilitering av dialog og partnerskap på tvers av sektorer. For mer informasjon, se de engelske sidene.

Aktuelt