English version of this page

Organisasjon

SUM er et senter direkte underlagt universitetsstyret. Universitetsstyret fastsetter mandatet til SUM og nominerer styremedlemmer. Senteret styres av direktøren, som sammen med kontorsjefen utgjør senterets ledelse.

Ledelsen ved senteret

Senteret ledes av direktør Sidsel Roalkvam og kontorsjef Kristoffer Hofaker Ring.

Administrasjonen

Administrasjonen er ansvarlig for forvaltningen av forskning og studier, økonomi, nettsider, personalet og mediekontakt. Du finner oss i andre etasje i Sognsveien 68.

Styret

SUMs styre fastsetter senterets organisasjon og budsjett.

Vedtekter

Se vedtekter (pdf) for Senter for utvikling og miljø (SUM)

Publisert 3. okt. 2011 14:08 - Sist endret 3. juli 2017 10:25