English version of this page

Organisasjon

SUM er et senter direkte underlagt universitetsstyret. Universitetsstyret fastsetter mandatet til SUM og nominerer styremedlemmer. Senteret styres av direktøren, som sammen med kontorsjefen utgjør senterets ledelse.

Ledelsen ved senteret

Senteret ledes av direktør Sidsel Roalkvam og kontorsjef Gitte Egenberg.

Administrasjonen

Administrasjonen er ansvarlig for forvaltningen av forskning og studier, økonomi, nettsider, personalet og mediekontakt. Du finner oss i andre etasje i Sandakerveien 130.

Styret

SUMs styre fastsetter senterets organisasjon og budsjett.

Fagrådet

Fagrådet består av ledere av forskergruppene, undervisningsleder, kontorsjef og senterleder og møtes månedlig. Rådet diskuterer senterets faglige utvikling, undervisning og behov for støttefunksjoner innen hovedvirksomhetsområdene. Ved behandling av saker knytta til undervisning deltar representanter fra studentene.

Vedtekter

Se vedtekter (pdf) for Senter for utvikling og miljø (SUM)

Publisert 3. okt. 2011 14:08 - Sist endret 15. jan. 2020 15:04