English version of this page

Hvem er vi?

Hos oss møter du et dynamisk, internasjonalt forskningsmiljø med bred kompetanse innen sosial og miljømessig bærekraft. Vi bruker en tverrfaglig tilnærming for å forstå lokale og globale utfordringer og hvordan disse kan løses.

Bilde av SUMs lokaler i Nydalen

Foto: UiO/Jarli & Jordan.

På Senter for utvikling og miljø (SUM) har vi solid forskningskompetanse innen en rekke temaer som utviklingspolitikk, global helse, globalt styresett og internasjonal politikk, rurale endringer, energirettferdighet og bærekraftig forbruk. Våre forskere jobber både nasjonalt og internasjonalt og har regional fagkunnskap om Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa.

SUM ble etablert i 1990 som et svar på Brundtland-rapporten ‘Vår felles framtid’. I dag er SUM én av få institusjoner i Skandinavia som driver tverrfaglig forskning på utvikling og miljø, primært ved å kombinere ulike typer samfunnsvitenskapelige og humanistiske disipliner.

Studier og forskerutdanning

SUMs stipendiater er tatt opp ved doktorgradsprogrammer på de fleste fakultetene ved UiO, og innlemmes i våre forskergrupper og i SUMs forskerskole. Forskerskolen driver aktiv karriereplanlegging for våre yngre forskere. Gjennom forskerskolen har vi også en seminarrekke og doktorgradskurs som er åpne for eksterne stipendiater.

SUM tilbyr enkeltemner på masternivå, og MA-programmet Utvikling, miljø og kulturell endring, som er et av de mest populære engelskspråklige programmene ved UiO. 

Et forskningsintensivt senter

Senteret består av om lag 40 vitenskapelige ansatte, i tillegg til ph.d. kandidater, postdoktorer og administrative ansatte. Rundt 40 studenter er tilknyttet SUMs masterprogram.

Som et forskningsintensivt senter har SUM flere aktive forskergrupper og pågående forskningsprosjekter. SUMs forskere er involvert i en rekke prestisjefylte internasjonale prosjekter finansiert av Forskningsrådet, Det Europeiske Forskningsrådet, Den Europeiske Union, Utenriksdepartementet og NORAD.

SUM er vertsinstitusjon for en rekke satsinger: Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling, The Political Determinants of Health Collective og Oslo SDG Initiative. SUM er også koordinator for Asianettverket.

SUM var det akademiske hjemmet til grunnleggeren av dypøkologien, professor Arne Næss, og er årlig arrangør av "Arne Næss Symposium" knyttet til Arne Næss Programme.

Publisert 25. mars 2020 12:35 - Sist endret 19. mai 2021 13:21