English version of this page

Om senteret

SUM er et tverrfaglig senter direkte under Universitetsstyret og driver egen forskning og undervisning om utvikling og miljøspørsmål.

Forskning

På SUM har vi et internasjonalt forskningsmiljø for bærekraftig utvikling med en ambisjon å utvikle Brundtlands agenda videre.

Vår forskningsportefølje kjennetegnes av en tverrfaglig tilnærming til sentrale tema innen utviklings- og miljødebatten. Våre forskere er også pådriver for slik forskning innad på universitetet og i samarbeid med eksterne partnere.

SUMs forskning er internasjonal, både når det gjelder geografisk fokus: Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa, forskningssamarbeid og publisering. I en situasjon med økt politisk fokus på koblingen mellom utvikling og miljø, ønsker SUM å frembringe forskningsresultater med betydning for samfunnsutviklingen.

SUMs forskning er forankret i forskergrupper:

På SUM forsker vi på en rekke temaer innen disse bredt definerte forskningsgruppene. Geografisk sett ligger forskningens hovedfokus på Latin-Amerika, Sør- og Sentral-Asia, Afrika sør for Sahara og Europa.

SUMs forskere er involvert i en rekke prestisjefylte internasjonale prosjekter finansiert av Forskningsrådet, Det Europeiske Forskningsrådet, Utenriksdepartementet og NORAD.

SUM er vertsinstitusjon for satsningene the Oslo SDG Initiative, Oslo Academy of Global Governance og The Independent Panel on Global Governance for Health.

SUM var også det akademiske hjemmet til grunnleggeren av dypøkologien, professor Arne Næss, og er arrangør av det årlige arrangementet "Arne Næss Symposium" forbundet med Arne Næss Programme.

Nettverk

SUM har et ekstensivt nettverk av nasjonale og internasjonale  forskningspartnere, og har et tett samarbeid med forskere i sør. Senteret er koordinator for Asianettverket.

Utdanning

Selv om SUM i hovedsak er en forskningsinstitusjon tilbyr senteret kurs på master- og doktorgradsnivå, samt en internasjonal mastergrad i Utvikling, miljø og kulturell endring. Senteret har status som forskerskole, og spesialiserer seg på å utdanne akademikere interessert i tverrfakultære perspektiver på utvikling og miljø. SUM har en forskerskole som er åpen for stipendiater som jobber med miljø- og utviklingsrelaterte spørsmål. Forskerskolen på SUM tilbyr også doktorgradskurs.

Bakgrunn

SUM ble etablert i 1990 som et svar på Brundtlands-rapporten "Vår felles framtid". SUM er i dag en av få institusjoner i Skandinavia som har tverrfaglig forskning på utvikling og miljø, og kombinerer kunnskap fra samfunnsvitenskap, naturvitenskap og humanistiske fag. Professor Sidsel Roalkvam er direktør på SUM.

 

Publisert 25. mars 2020 12:35 - Sist endret 9. des. 2020 15:11