English version of this page

Miljø og klima

Senter for utvikling og miljø (SUM) har i mange år arbeidet med miljø- og klimatiltak, blant annet gjennom Miljøfyrtårn-sertifisering.

SUM arbeider med en miljø- og klimastrategi som skal være ferdig i løpet av våren. Følgende miljø- og klimatiltak er beskrevet i årsplanen for 2020:

  • Prioritere bruk av telefon- og videokonferanser, klimavennlige reisemåter og reduksjon av klimagassutslipp fra flyreiser med minst 10% i 2020.
  • Gjennomføre cChange workshop som prosess i utarbeiding av miljø- og klimastrategi.
  • Organisere videoforelesninger til samarbeidende institusjoner.
  • Etterspørre miljøvennlige produkter og velge dette innenfor UiOs avtaler, uavhengig av pris.
  • Gi innspill til andre enheter ved UiO i forbindelse med inngåelse av innkjøpsavtaler, bærekraft som tema i undervisningen, m.m.

 

 

 

Publisert 25. mars 2020 14:38 - Sist endret 25. mars 2020 14:38