English version of this page

Senter for utvikling og miljø

Om senteret

SUM er et tverrfaglig senter som driver egen forskning og undervisning om utvikling og miljøspørsmål, og er pådriver for slik forskning innad på universitetet og i samarbeid med eksterne partnere.

Postadresse

SUM
Universitetet i Oslo
Pb. 1116 Blindern
0317 Oslo

 

Besøksadresse

Sandakerveien 130 (kart)
1 og 2. etasje
0484 Oslo

Telefon: 22 85 89 00
 E-post: info@sum.uio.no

Sosiale medier

Organisasjon

SUM er et senter direkte underlagt universitetsstyret. Universitetsstyret fastsetter mandatet til SUM og nominerer styremedlemmer. Senteret styres av direktøren, som sammen med kontorsjefen utgjør senterets ledelse.