English version of this page

Studier

Kurs og emner arrangert av Include

Dette 5-poengsemnet på masternivå holdes på engelsk og arrangeres i løpet av en intens uke med avsluttende hjemmeeksamen (bestått/ikke bestått). Kurset vil ikke bli holdt i 2022. 

Høsten 2022 vil Include tilby et studieemne på masternivå rettet mot kommunalt ansatte, i tillegg andre i offentlig sektor, privat næringsliv og ideell sektor. Studieemnet har arbeidstittel "Bærekraftig omstillingsledelse", og det blir utformet som et etter- og videreutdanningstilbud. Mer infomasjon kommer 

 

 

PhD-kurs og MA emner relevante for tematikken i Include