English version of this page

Publikasjoner og mediebidrag

Include har som mål å bidra til den offentlige debatten.

Våre siste publikasjoner registert i Cristin

Her kan du se en oversikt over våre siste publikasjoner, registrert i Cristin.

  • Jennifer Joy West; Helene Amundsen; Nathalie Schaller & Marianne Aasen (2021). Climate Change: Foundations for a transformative learning agenda, I: Herner Sæverot (red.),  Meeting the Challenges of Existential Threats through Educational Innovation: A Proposal for an Expanded Curriculum.  Routledge.  ISBN 9780367894856.  1.
  • Tanja Winther (2021). Searching for variation and complexity, I: Dan Podjed; Clara Guerron Montero; Pavel Borecky & Meta Gorup (red.),  Why the world needs anthropologists.  Routledge.  ISBN 978-1-350-14714-0.  Chapter 6.  s 85 - 98
  • Tanu Priya Uteng; Hans Martin Espegren; Torstein S. Throndsen & Lars Böcker (2020). The gendered dimension of multimodality: Exploring the bike-sharing scheme of Oslo, I: Lena Levin; Tanu Priya Uteng & Hilda Rømer Christensen (red.),  Gendering Smart Mobilities.  Routledge.  ISBN 9781138608276.  Chapter 10.  s 162 - 187
  • Maiken Bjerga Kiil & David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Internasjonale lærdommer, I: Jon Olav Bjergene & Inger Marie Hagen (red.),  Grønne tariffavtaler.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205538900.  Kapittel 5.  s 90 - 118
  • Jon Birger Skjærseth & Per Ove Eikeland (2020). Oil and power industries' responses to EU emissions trading:leaders or laggards?, I: R.K.W. Wurzel; D Liefferink & D Torney (red.),  Pioneers, Leaders and Followers in Multilevel and Polycentric Climate Governance..  Routledge.  ISBN 9780367467593.  Chapter 6.  s 104 - 125

Se alle arbeider i Cristin

  • Torbjørg Jevnaker (2020). Hva er formålet med fjerde energimarkedspakke?.
  • Tanja Winther; Tor Håkon Jackson Inderberg; Per Gunnar Røe; Hege Westskog & Ole Smørdal (2020). Dialogmøte med OED om Include.
  • Karina Standal (2020). Likestilling og kjønnsperspektiver på klima og energiomstilling..
  • Ole Smørdal (2020). Bærekraft i fagfornyelsen.
  • Tanja Winther (2020). Frokostseminar - Inkluderende energiomstilling: temaer, perspektiver og erfaringer fra tidligere forskning. Frokostseminar arrangert av Include og CIENS.

Se alle arbeider i Cristin

Podcast and videoes