English version of this page

Publikasjoner og mediebidrag

2021

2020

2019

Mediebidrag 2019

Våre siste publikasjoner registrert i Cristin

Her kan du se en oversikt over våre siste publikasjoner, registrert i Cristin.

 • Jennifer Joy West; Helene Amundsen; Nathalie Schaller & Marianne Aasen (2021). Climate Change: Foundations for a transformative learning agenda, I: Herner Sæverot (red.),  Meeting the Challenges of Existential Threats through Educational Innovation: A Proposal for an Expanded Curriculum (to be published 22 April 2021).  Routledge.  ISBN 9780367894856.  1.
 • Tanja Winther (2021). Searching for variation and complexity, I: Clara Guerron Montero; Pavel Borecky; Meta Gorup & Dan Podjed (red.),  Why the world needs anthropologists.  Routledge.  ISBN 978-1-350-14714-0.  Chapter 6.  s 85 - 98
 • Jon Birger Skjærseth & Stefan Cetkovic (2021). Creative and disruptive elements in Norway's climate policy mix, I: Conor Little; Diarmuid Torney & Neil H. Carter (red.),  Climate Politics in Small European States.  Routledge.  ISBN 9780367639969.  Chapter 3.
 • Tanu Priya Uteng; Hans Martin Espegren; Torstein S. Throndsen & Lars Böcker (2020). The gendered dimension of multimodality: Exploring the bike-sharing scheme of Oslo, I: Lena Levin; Tanu Priya Uteng & Hilda Rømer Christensen (red.),  Gendering Smart Mobilities.  Routledge.  ISBN 9781138608276.  Chapter 10.  s 162 - 187
 • Maiken Bjerga Kiil & David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Internasjonale lærdommer, I: Jon Olav Bjergene & Inger Marie Hagen (red.),  Grønne tariffavtaler.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205538900.  Kapittel 5.  s 90 - 118
 • Jon Birger Skjærseth & Per Ove Eikeland (2020). Oil and power industries' responses to EU emissions trading:leaders or laggards?, I: D Liefferink; R.K.W. Wurzel & D Torney (red.),  Pioneers, Leaders and Followers in Multilevel and Polycentric Climate Governance..  Routledge.  ISBN 9780367467593.  Chapter 6.  s 104 - 125

Se alle arbeider i Cristin

 • Karina Standal (2021). Fleksibelt strømforbruk i husholdninger.
 • Mette Talseth Solnørdal (2021). Høring i Stortigets energi- og miljøkomité angående Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030.
 • Kacper Szulecki (2021). Are populists a threat to climate action?.
 • Tor Håkon Jackson Inderberg (2021). The climate vs. the environment debate.
 • Margret Sævarsdottir; marit Hovland & Ole Smørdal (2021). ‘SustainableFood’, a school-NGO collaboration towards more sustainable food consumption".
 • Hege Westskog (2021). Lillestrøms klimastrategi i et omstillingsperspektiv.
 • Hege Westskog (2021). Kortreist-prosjektet.
 • Per Gunnar Røe; Ole Smørdal & Hege Westskog (2021). Includes prosjekter og rød tråd.
 • Tor Håkon Jackson Inderberg (2021). New dimensions of energy poverty? Evolving requirements for household electricity consumer flexibility.
 • Tanja Winther; David Christoffer Jordhus-Lier & Hege Westskog (2021). Presentasjon av Include.
 • Tanja Winther (2021). Møte med Lyse Kraft.
 • Tanja Winther (2021). Synergimøte Include - COJUST/NTRANS.
 • Tanja Winther & Per Gunnar Røe (2021). Innspill til Oslo Science City (mars, april, mai).
 • Tanja Winther (2021). Skisse til intervjuguide i fbm Ledes pilot for utprøving av ny modell for nettleie.
 • Jon Birger Skjærseth (2021). The Long and Winding Road of EU Climate Policies: From single instruments to policy packages.
 • Marie Byskov Lindberg (2021). Tysklands gassforbuk: Er gass bruteknologi eller neste til å fases ut etter kull?.
 • Marie Byskov Lindberg & Tor Håkon Jackson Inderberg (2021). Egenproduksjon av strøm i boligselskaper.
 • Jon Birger Skjærseth (2021). European Green Deal: Konsekvenser for klimapolitikk og klassifisering av bærekraftig finans.
 • Simone Almond Abram (2021). New Technologies, Ethics and Policy Engagement for Sustainable Development: Universal Access to Energy.
 • Arve Hansen (2021). Forbruk og endringer i hverdagslivet - på hvilke måter har nedstengingen forsterket eller endret husholdningers rutiner og vaner?.
 • Jon Birger Skjærseth (2021). EUs klimapolitikk mot netto-null i 2050: Hva skjer og hvordan påvirkes Norge?.
 • Torbjørg Jevnaker (2020). Hva er formålet med fjerde energimarkedspakke?.
 • Tanja Winther; Tor Håkon Jackson Inderberg; Per Gunnar Røe; Hege Westskog & Ole Smørdal (2020). Dialogmøte med OED om Include.
 • Karina Standal (2020). Likestilling og kjønnsperspektiver på klima og energiomstilling..
 • Ole Smørdal (2020). Bærekraft i fagfornyelsen.
 • Tanja Winther (2020). Frokostseminar - Inkluderende energiomstilling: temaer, perspektiver og erfaringer fra tidligere forskning. Frokostseminar arrangert av Include og CIENS.
 • Tanja Winther (2020). Forskningssenteret Include: Det rasjonale, planer og potensielle utfordringer.
 • Anders Tønnesen (2020). Byvekstavtaler: Hvordan skape aksept for omstillingstiltak som berører flere styringsnivåer?.
 • Hege Westskog (2020). Omstilling til lavutslippssamfunnet - hva og hvordan..
 • David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Klimaengasjement i fagbevegelsen.
 • David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Hvorfor er ikke lærerne i klimastreik?.
 • Tanja Winther (2020). Innspill til nytt Olje for utvikling, Norad.
 • Tanja Winther & Ole Smørdal (2020). Dialgmøte med Utdanningsforbundet.
 • Hege Westskog (2020). Prosjekt delingsøkonomi.
 • David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Pedagoger i en særstilling? Bærekraft på arbeidsplassen.
 • Per Gunnar Røe (2020). Sosiale implikasjoner av regional plan for Oslo og Akershus (eller av post-suburban planlegging).
 • Per Gunnar Røe (2020). Include - A centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders.
 • Tanja Winther (2020). Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende omstilling.
 • Karina Standal (2020). Flexeffect prosjektet: Tiltak for fleksibelt strømforbruk i husholdninger.
 • Sigrid Stokstad & Hege Westskog (2020). The role of municipalities in achieving a low carbon society?.
 • Hege Westskog (2020). Kortreiste kretsløp - bakgrunn og muligheter..
 • Marie Byskov Lindberg (2020). EUs klimapolitikk: Interne dragkamper og internasjonal posisjonering.
 • Anders Tønnesen (2020). Hvordan skape aksept for omstillingstiltak som berører flere styringsnivåer?.
 • Anders Tønnesen (2020). Nullvekstmål og byvekstavtaler i det grønne skiftet.
 • Lene Foss (2020). Relevance of the PhD project- responsibility and stakeholders.
 • Lene Foss & Mette Talseth Solnørdal (2020). Include.
 • Lene Foss (2020). KAPPASEMINAR.
 • Hanne Sæle & Marianne Aasen (2020). "Foreløpige resultater fra spørreundersøkelse blant norske husholdninger: oppfatninger og holdninger til ny nettleie".
 • Per Gunnar Røe (2020). Hvordan kan bærekraftig byutvikling bli sosialt inkluderende?.
 • Per Gunnar Røe (2020). Inkluderende by- og regional utvikling. Hvordan kan omstillingen til lavutslippssamfunnet være sosialt inkluderende? Innledning til sesjon..
 • Per Gunnar Røe (2020). Include - steder i endring.
 • Lene Foss & Mette Talseth Solnørdal (2020). Masteroppgave med FME Include.
 • Per Gunnar Røe (2020). Include.Inclusive decarbonization and energy transition.
 • Per Gunnar Røe (2020). Include. Inclusive public spaces.
 • Jon Birger Skjærseth (2020). Grønn, grå eller ingen Deal? EUs klima/energipolitikk og konsekvenser for Norge i krisetider.
 • Jon Birger Skjærseth (2020). Green, Grey or no Deal? EU climate and energy policies.
 • Jon Birger Skjærseth (2020). EUs Green Deal og konsekvenser for Norge.
 • Jon Birger Skjærseth (2020). European Green Deal and consequences for climate policy.
 • Jon Birger Skjærseth (2020). EUs håndtering av karbonlekkasje: status og utsikter.
 • Jon Birger Skjærseth (2020). EUs Green Deal og havvind.
 • Tanja Winther (2020). Equitable energy transition.
 • Lars Harald Gulbrandsen (2020). Synspunkter på stortingsmeldingen Vindkraft på land - Endringer i konsesjonsbehandlingen (Meld. St. 28 (2019-2020).
 • David Christoffer Jordhus-Lier & Frida Hambro Angell (2020). Fagbevegelsen og klimakamp: Hvilken rolle spiller fagbevegelsens og de tillitsvalgte?.
 • David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Appell.
 • Hege Westskog & Helene Amundsen (2020). Byvekstavtaler - muligheter og utfordringer..
 • Kacper Szulecki (2020). Making Just Transitions Possible: It's identity, stupid!.
 • Kacper Szulecki (2020). Czy musimy zatrzymać wzrost?.
 • Karina Standal (2020). Kjønnsperspektiver på energiomstilling.
 • Hege Westskog (2020). Omstilling til lavutslippssamfunnet. Hva, hvem og hvordan?.
 • Hege Westskog (2020). Kortreist Kvalitet - et rammeverk for bærekraftig omstilling..
 • Hege Westskog (2020). Kommunen som endringsaktør i klimaarbeidet..
 • Kacper Szulecki (2020). The Spaces for Freedom: Pandemic, the Climate Crisis and a Green Liberalism for the 21st century.
 • Anders Tønnesen (2020). Sosial rettferdighet i det grønne skiftet.
 • Kacper Szulecki (2020). Sprawiedliwa transformacja Gornego Slaska.
 • Lars Harald Gulbrandsen (2020). Miljøhensyn og medvirkning i vindkraftsaker.
 • Jon Birger Skjærseth (2020). European Green Deal: Konsekvenser for klimapolitikken i EU og Norge.
 • Jon Birger Skjærseth (2020). European Green Deal: Konsekvenser for klimapolitikk og Parisavtalen.
 • Lars Böcker (2019). Byen, miljø og trivsel: Byen som metabolisme. Fortetting – bilfritt – trivelig?.
 • Tanja Winther (2019). INCLUDE - et nytt FME Samfunn: planer, mål og forskningen senteret bygger på.
 • Tanja Winther (2019). INCLUDE - INCLUsive Decarbonisation and Energy transition.
 • Tanja Winther (2019). Establishing ‘INCLUDE’ as a transdisciplinary research centre on environmentally friendly energy in Norway: reflections on the process towards successful proposal – and some challenges ahead.
 • Tanja Winther (2019). Presentasjon av INCLUDE.
 • Tor Håkon Jackson Inderberg (2019). The Institute Sector’s Research on Sustainability: Perspectives from The Fridtjof Nansen Institute.
 • Tor Håkon Jackson Inderberg (2019). FLEXEFFECT i FME INCLUDE - integrasjon og arbeidsdeling.
 • Tor Håkon Jackson Inderberg (2019). The Need for Justice Perspectives in the Norwegian Energy Transition.
 • Kirsten Jenkins & Tanja Winther (2019). Energy justice – promises and limitations of a novel concept.
 • simone abram (2019). Decolonising Energy Transitions.
 • Hege Westskog (2019). Multi-level governance of wicked problems - towards a flexible and co-managing practice.
 • Anders Tønnesen (2019). Creating public acceptance for multilevel cooperation in green transitions.
 • Lars Böcker (2019). The dynamics of urban metabolism in the face of digitalisation and changing lifestyles.
 • Hege Westskog (2019). Omstilling til lavutslippssamfunnet – hvilken rolle kan kommunene spille?.
 • Hege Westskog & Helene Amundsen (2019). Byvekstavtaler - muligheter og utfordringer.
 • Per Gunnar Røe (2019). Energy Spaces and Flows.
 • Anders Tønnesen (2019). Byområdene i NTP og rammeverk for byvekstavtaler.

Se alle arbeider i Cristin

Podcast and videoes