English version of this page

Om oss

Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo (UiO) er vertsinstitusjon for Include. Include har seks forskningspartnere – fem i Norge og Durham University i Storbritannia – og 23 andre partnere i Norge. Se listen over partnere.

Include finansieres av Norges forskningsråd gjennom programmet Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME Samfunn), og også av partnere i Include og av UiO:Energi.

Klikk på figuren for å se partnernes involvering
i forskningsprosjekter:

Utdrag av nettverksfigur

 

Logo Forskningssenter for miljøvennlig energi

 

Logo UiO:Energi

Illustrasjon over Includes organisasjonsstruktur. Har disse nivåene fra øverst til nederst: "Årsmøte", "Styre", "Leder", "Ledergruppe", og nederst seks bokser på sammenivå: W1, W2, W3, W4, W5 og W6. Fra linjen mellom "Leder" og "Ledergruppe" går det en linje til venstre til boksen "FME koordinator". Fra "Leder" og "Ledergruppe" går det linjer til høyre til boks med tittel "Støttefunksjoner", og opplistet: "Ekspertgruppe", "Kommunikasjon", "Økonomi", "Utdaning" og "Datahåndtering"

Se film om Includes visjon

Kontaktpersoner

Tanja Winther
Leder av Include Tanja Winther,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO
Hege Westskog
Programkoordinator Hege Westskog,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO

 

Erik Berge
Kommunikasjonsansvarlig Erik Berge,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO

 

Marius Bergh
Økonomiansvarlig Marius Bergh,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO