English version of this page

Om oss

Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje, merke.

Bildet kan inneholde: skrift, logo, nummer, merke.

 

Illustrasjon over Includes organisasjonsstruktur. Har disse nivåene fra øverst til nederst: "Årsmøte", "Styre", "Leder", "Ledergruppe", og nederst seks bokser på sammenivå: W1, W2, W3, W4, W5 og W6. Fra linjen mellom "Leder" og "Ledergruppe" går det en linje til venstre til boksen "FME koordinator". Fra "Leder" og "Ledergruppe" går det linjer til høyre til boks med tittel "Støttefunksjoner", og opplistet: "Ekspertgruppe", "Kommunikasjon", "Økonomi", "Utdaning" og "Datahåndtering"

Include finansieres av Norges forskningsråd gjennom programmet Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME Samfunn), partnere i Include og UiO:Energi.

Se film om Includes visjon

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger

Organisasjon

Kontaktpersoner

Tanja Winther
Leder av Include Tanja Winther,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO
Hege Westskog
Programkoordinator Hege Westskog,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO

 

Erik Berge
Kommunikasjonsansvarlig Erik Berge,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO

 

Marius Bergh
Økonomiansvarlig Marius Bergh,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO