Vindmøllebakken bærekraftig bofellesskap (avsluttet)

Hvordan kan man utvikle nye, bærekraftige boformer som både er energieffektive og som ivaretar sosiale hensyn?

Denne masteroppgaven, som utføres av Fride Sofie Spjelkavik Larsen ved UiO, vil studere pilotprosjektet 'Vindmøllebakken bærekraftig bofellesskap' i Stavanger, som er basert på en ny boform kalt 'Gaining by Sharing'. Hensikten er å forstå hvilken rolle slike boformer kan spille i omstillingen til lavutslippssamfunnet, i hvilken grad sosiale aspekter blir vektlagt og hvorvidt beboernes egne hverdagspraksiser blir påvirket.

Varighet: Masteroppgave (2019-20)

Veileder: Per Gunnar Røe

Sted: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Les oppgaven her

Publisert 27. nov. 2019 10:54 - Sist endret 17. des. 2020 09:40