Hvordan er skogfinske interesser representert i norsk og svensk konsesjonsprosess?  

Et studie av vindkraftutbygging på Finnskogen

Finnskogen er et skogbelte som strekker seg over flere kommuner øst i Hedmark fylke, og over i Torsby kommune i Sverige. Områdets naturgrunnlag og kulturhistorisk særpreg har en verdi som gjenfortelling av den skogfinske kulturhistorien. På den andre siden bærer området på fornybare ressurser med vind og vassdrag, som kan bidra til å ivareta Norges mål og forpliktelser knyttet til en bærekraftig utvikling. I 2016 ble det gitt konsesjon for et vindkraftverk i Kjølberget i Våler kommune, som ligger i den nordlige delen av Finnskogen på Norsk side. Våren 2018 sa Torsby kommunen nei til vindkraft i Maglidberget, som ligger i den midtre delen. Konsesjonsvedtaket på Kjølberget har i ettertid møtt på massiv motstand hvor det blant annet stilles spørsmål om lokal deltakelse i prosessen.

Forskning viser at deltakelse i planleggingsprosesser er en forutsetning for lokal aksept. Begrepet «Energy justice» retter søkelyset mot hvordan vi kan få til en energiomstilling som også er sosialt rettferdig, ved blant annet å stille spørsmål om hvordan berørte interesser blir involvert i energispørsmål, hvem som blir involvert eller ignorert, og hvilke prosesser som kan avsløre og redusere urettferdighetene som oppstår. Med utgangspunkt denne forståelsen er formålet med studien å identifisere hvordan skogfinske interesser er involvert i konsesjonsprosessen på norsk og svensk side av Finnskogen, og om eventuell ulik grad av involvering i prosessen kan ha resultert i ulike utfall.

Student: Nora Rognstad

Varighet: 1. jan – 15. mai (30 studiepoeng)

Veileder: Inger-Lise Saglie

Biveileder: Tor Håkon Jackson Inderberg

Sted: FNI

 

 

Publisert 5. mars 2020 15:03 - Sist endret 9. mars 2020 14:28