Handling skaper endring

Forskningsprosjektet er en masterstudie som faller innenfor bærekraft og utdanning; “handling skaper endring.”

Vårt prosjekt er en kvalitativ studie av en workshop i regi av Framtiden i våre hender sitt prosjekt MatVinn. Dette går ut på at elever skal opparbeide seg kunnskap gjennom positive aktiviteter hvor målet er å kaste mindre mat. Teknologi som støtte for læring er også sentralt i workshopen. Elevene skal bruke klimakalkulatoren Ducky i samarbeid med sine familier både før og etter MatVinn-workshopen. Studien tar for seg hvordan de ulike delene i denne workshopen, inkludert bruk av Ducky, fremmer handlingskompetanse hos elevene. ​

Studenter: Marit Hovland og Margret Sævarsdottir

Veileder: Ole Smørdal

Varighet: januar - juni 2020

Sted: Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Publisert 9. mars 2020 08:40 - Sist endret 10. mars 2020 09:15