English version of this page

“Where no one is poor, and energy is abundant”: A study of energy poverty in Norwegian households (avsluttet)

Hvordan lever husholdninger som sliter med å betale strømregningen og holde boligen varm?

Nærmest alt man gjør hjemme bruker strøm eller en annen form for energi. Såkalt energifattige husholdninger er husholdninger som bruker store deler av inntekten på å betale for sine daglige rutiner og må spare på mange kanter for å få betalt strømregningen. Flere titalls millioner opplever dette i EU, men vi vet lite om hvordan dette preger nordmenn. Masteroppgaven til Torjus Lunder Bredvold ved Senter for utvikling og miljø undersøker hvordan energifattige husholdninger erfarer og tilpasser seg svingninger i strømpris og utetemperatur i Norge.

Student: Torjus Lunder Bredvold

Varighet: 2019-2020

Veileder: Tanja Winther

Sted: Senter for utvikling og miljø

Les oppgaven her

Publisert 19. des. 2019 15:25 - Sist endret 17. des. 2020 09:40