Småskalalandbruk

Dagens industrialiserte matproduksjon har mange uheldige konsekvenser. Dette forprosjektet undersøker hvordan småskalalandbruket kan bidra til bærekraftig omstilling. 

Bunke med rotgrønnsaker

Foto: pxhere.com

Bakgrunn

Verdens naturpanel (IPBES) peker på mange utfordringer med dagens industrialiserte matproduksjon, spesielt med tanke på konsekvenser for biodiversitet og økosystemer. Mer diversifisert matproduksjon som også engasjerer forbrukere, offentlig sektor og grasrotbevegelser framheves som viktig. Mange aktører peker også på det samme for skogbruket. EUs skogstrategi har for eksempel som mål å motivere til mer bærekraftig skogbruk som tar hensyn til biodiversitet og samtidig øker vernet av gammelskog.

Om prosjektet

Dette er et forprosjekt. I forprosjektet undersøker vi hvordan småskalalandbruket kan bidra til bærekraftig omstilling.  En del av småskalalandbruket er basert på mangesysleri, mindre grad av monokultur, og at produsenter og konsumenter har tettere kontakt; som er noe av det IPBES etterlyser i sitt arbeid.

Forprosjektet vil utfordre rådende narrativer (fortellinger) knyttet til klima- og miljøomstilling med fokus på teknologisk utvikling og fortsatt materiell vekst, gjennom å gi kunnskap om ulike typer markedssystemer og omsetningskanaler for landbruket.

I forprosjektet vil vi også utvikle et hovedprosjekt med mål om:

  1. å undersøke potensial og barrierer for at småskalalandbruket kan bidra til bærekraftig omstilling.
  2. å utvikle en database med eksempler fra denne type praksis av relevans for bærekraftig omstilling.
  3. å gi anbefalinger om hvordan bærekraftig praksis i småskalalandbruket kan ivaretas og eventuelt oppskaleres. 

Prosjektet tar i første rekke utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige metoder gjennom bruk av blant annet narrativer. Fortellingene skal belyse erfaringene småskalaaktører har fra sin virksomhet. Vi vil også gjennomgå relevant litteratur knyttet til miljømessig bærekraft av småskalalandbruket.

Samarbeid

Prosjektet ledes av KS ved Kjetil Bjørklund. Det er et samarbeid mellom KS, Spire, Hurdal kommune, Trefokus, Viken Fylkeskommune, Senter for utvikling og miljø, CICERO og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Varighet

Forprosjekt: mars 2022 – september/oktober 2022

Publisert 1. apr. 2022 14:33 - Sist endret 2. mai 2022 11:52