English version of this page

Kortreist er velreist?

Kan satsing på lokalmat bidra til klima- og miljøomstilling, og hva er kommunenes rolle?

Bildet kan inneholde: vann, tre.

Utekiosk i Grimstad med tillitsbasert betaling. Foto: SUM

Bakgrunn

Klima- og koronakrisen har gjort at vi i større grad har fått øynene opp for betydningen av kortreist som en omstillingsstrategi. Gode og attraktive lokalsamfunn kan bidra til at flere av oss ønsker å gjøre kortreiste valg.  Det vil redusere våre klima- og miljøavtrykk.

Om prosjektet

I dette prosjektet undersøker vi om, og på hvilken måte, lokalmat kan bidra til lokal klima- og miljøomstilling. Vi er også opptatt av å forstå hvem som tar del i denne omstillingen, og om og hvordan kommuner kan fremme, iverksette og følge opp kortreist-strategier for mat og tilknyttede opplevelser.

Med prosjektet søker vi å:

  • undersøke bakgrunnen for satsing på lokalmat i utvalgte kommuner og vurdere hvordan dette er koblet til lokal klima- og miljøomstilling.
  • undersøke om og på hvilken måte lokalmatsatsinger er sosialt inkluderende.
  • få bedre kunnskap om de økonomiske, sosiale og institusjonelle hindringene for planlegging og implementering av lokalmat som en omstillingsstrategi.
  • få bedre forståelse for kommunenes rolle i å fremme, iverksette og følge opp lokalmatsatsinger som en del av en klima- og miljøomstillingsstrategi. 

Samarbeid

Prosjektet er en del av forkningssenteret Include og er et samarbeid mellom forskere ved CICERO, UiT Norges arktiske universitet, insam og Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.

Andre samarbeispartnere i prosjektetet er KS Kommunesektorens organisasjon,Tromsø kommune, Hurdal kommune, Oslo kommune, SPIRE og A-lab.

Varighet

September 2020 – desember 2023

 

 

Publisert 10. juni 2020 06:09 - Sist endret 16. des. 2021 12:14