English version of this page

Kortreist er velreist?

Kan kommuner legge bedre tilrette for lokalturisme og lokalmat? 

Bildet kan inneholde: vann, tre.

Utekiosk i Grimstad med tillitsbasert betaling. Foto: SUM

Om prosjektet

Klima- og koronakrisen har gjort at vi i større grad har fått øynene opp for betydningen av kortreist som en omstillingsstrategi. 

En større andel lokalreisende og færre internasjonale turister vil kunne bidra positivt til oppnåelsen av det grønne skifte og gjøre kommuner mindre sårbare for svikt i utenlandske markeder. Satsing på lokale bønder og lokalmat vil kunne bidra til utvikling av gode lokalsamfunn, matsikkerhet og være en bidragsyter til utslippsreduksjon i form av redusert transport.

Kan flere byer og tettsteder legge bedre til rette for kortreiste løsninger nå og i framtiden?

Mål

  • Utarbeide en oversikt over kommuner som jobber for å planlegge, implementere og følge opp strategier for økt lokalturisme og bruk av lokalmat.
  • Få bedre kunnskap om de økonomiske, sosiale og institusjonelle hindringene for planlegging og implementering av kort- og lokalreiser i ulike kommuner.
  • Få bedre kunnskap om hvordan en vridning av lokal turistnæringer mot korte og lokale reiser kan bidra til det grønne skiftet. 

Samarbeid

Prosjektet er en del av FME-senteret Include og er et samarbeid mellom CICERO og SUM. 

Varighet

September 2020 - juni 2023

 

 

Publisert 10. juni 2020 06:09 - Sist endret 25. nov. 2020 10:57