Deltakere i Hovinbyen - hvordan kan den bli sosialt inkluderende?