English version of this page

Hovinbyen - hvordan kan den bli sosialt inkluderende?

Denne studien vil utforske muligheter og hindringer for at Hovinbyen kan bli et område hvor ulike samfunnsgrupper får plass og trives.

Bildet kan inneholde: kart, økoregion, atlas.

Om prosjektet

Hovinbyen i Oslo strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Utviklingen av Hovinbyen har et femtiårsperspektiv. I 2016 laget Oslo kommune en strategisk plan for Hovinbyen der målene i følge kommunen er at; 

  • Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse
  • Hovinbyen skal ha et mangfold av attraktive byområder som er tett sammenvevd med hverandre og resten av byen
  • Gange, sykkel og kollektiv skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på
Se professor Per Gunnar Røe i samtale med Pål Erik Olsen fra A-lab arkitekter om hvordan jobbe med sosial bærekraft i Hovinbyen:

 

Dette forskerprosjektet ser på hvordan utviklingen av et relativt stort område i Oslo gjøres, med et spesielt fokus på; 

  • Muligheter og utfordringer for bred deltakelse i utviklingen av Hovinbyen for ulike sosiale grupper
  • Identifisere hvilke strategier som tas i bruk i planleggingen for å tilpasse seg klimaendringer
  • Studere og identifisere ulike planer og initiativ som finnes for et sosialt inkluderende bymiljø og bosted 

Forskerprosjektet vil ha et spesielt fokus på to initiativ som pågår i Hovinbyen nå; utviklingen av Vollebekk fabrikker og OBOS bostart. 

Vollebekk Fabrikker leier ut produksjonslokaler og kontorer til personer eller firma som ønsker å teste ut og skape løsninger innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon.

OBOS bostart en boligkjøpsmodell hvor helt nye boliger blir solgt til lavere pris mot at OBOS får retten til å kjøpe den tilbake når kjøper ønsker å selge.  

Mål

Avholde ulike workshops i samarbeid med involverte aktører for å klargjøre ideer og anbefalinger for et større prosjekt. 

Samarbeid

Dette prosjektet er et forprosjekt som vil legge grunn for et større prosjekt på et senere tidspunkt. Forprosjektet vil samarbeide med ungdomsorganisasjoner i tillegg til ulike interessenter.

Varighet

1. september 2020 - 1.september 2021

 

Publisert 4. aug. 2020 12:03 - Sist endret 5. jan. 2022 14:53