English version of this page

Flexeffect: Kan vi endre strømbruken vår?

Myndighetene i Norge utvikler nye regler for prising av nettleie med mål om å endre strømbruken vår. Dette prosjektet ser på hvordan det nye systemet vil påvirke ulike grupper i befolkningen.

Bildet kan inneholde: rom, møbler, eiendom, gulv, kjøkken.

Publikasjoner

Avisartikkel i Nationen 16. september 2021 Folks betalingsproblemer kan øke

Bakgrunn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har besluttet å innføre en ny modell for prising av nettleie, som vil tre i kraft fra januar 2021. Her knyttes en større del av husholdningers kostnader til hvor mye strøm de bruker på én gang.

Når mange lager mat, setter på varmeovner og lader bilen rett etter arbeidstid bruker man mye strøm samtidig. Hvis man kan få folk til for eksempel å lade el-bilen litt senere, kan vi unngå å måtte bygge ut strømnettet, noe som er bra for alle. 

Den nye forskriften vil gjøre at det skal altså koste mer å bruke mye strøm samtidig, mens et jevnere forbruk skal bli økonomisk gunstigere. Kundene skal betale ut fra hvor mye nett som trengs for å levere deres strøm. Nettselskapet får samme inntekt som før.

Om prosjektet

Dette prosjektet skal skaffe kunnskap om hvordan den nye prisingen (effekttariffer) vil påvirke ulike typer brukere ‐ både når det gjelder strømbruk og i hvor stor grad ulike befolkningsgrupper (inntekt, utdanning, bosted) har mulighet til å håndtere og tilpasse seg de nye ordningene.

Samarbeid

Flexeffect inngår i Include, og ledes av CICERO i samarbeid med FNISUM/UiOSINTEF og en rekke brukerpartnere. Deler av forskningen utføres i samarbeid med prosjekt ForTa, som ledes av SINTEF. For mer informasjon om Flexeffect, se prosjektside på CICERO. 

Varighet

Juli 2019 - desember 2022

Publisert 28. mai 2020 15:17 - Sist endret 21. sep. 2021 17:56