English version of this page

Vindkraftskifte i norske kommuner - hvorfor sier mange nå nei til vindkraft?

Dette prosjektet skal se nærmere på skiftet som har funnet sted i Norske kommuners holdning til vindkraft. Målet er å forklare hvorfor flere kommuner som tidligere var positive til vindkraft nå har snudd. 

Vindturbiner, himmel

Vindmølleparken på Smøla. Foto: Statkraft/Espen Lie Dahl

Om prosjektet

Norge har gode forutsetninger for å produsere lønnsom vindkraft, samtidig betyr friluftsliv og bruk av naturen mye for folk. De siste årene har det vært store protester mot vindkraftutbygging i flere deler av landet.   

Høsten 2019 ble det klart at regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft. Da fristen for tilbakemelding på rammeplanen gikk ut 1. oktober 2019, hadde det blitt levert inn over 5000 høringssvar. Av de berørte kommuner sa de fleste klart nei til vindturbiner. Dette inkluderte også kommuner som tidligere var positive. Dette prosjektet vil altså søke kunnskap om hvorfor så mange kommuner har snudd i spørsmålet om vindkraft.  

Varighet

August 2020 - mars 2021

 

 

Publisert 4. juni 2020 09:27 - Sist endret 16. juni 2022 11:41