Deltakere i Byplanlegging etter koronakrisen

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Per Gunnar Røe Professor +47 22855217 +4791716365 (mob) +47-91716365 p.g.roe@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byutvikling, Stedsutvikling, Natur-kultur-samfunn

Andre deltakere